^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ GIT’s World Jewelry Design Awards 2017

ประกวดออกแบบเครื่องประดับ GIT’s World Jewelry Design Awards 2017

สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องประดับ GIT’s World Jewelry Design Awards 2017 ภายใต้แนวคิด “Illusion Through the Gemstones; Where the Mystery of Your Design Begins” ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และรางวัลเงินสดรวมมูลค่ากว่า  448,000 บาท

หัวข้อการประกวด
ประกวดออกแบบเครื่องประดับ GIT’s World Jewelry Design Awards 2017

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เหมาะสำหรับผู้มีใจรักในการออกแบบเครื่องประดับที่มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถวาดภาพ และลงสีเครื่องประดับได้ หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการสร้างแบบได้ โดยจะเป็นเครื่องประดับสำหรับสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรีก็ได้ ไม่จำกัดอายุของผู้เข้าประกวด

ประเภทการประกวด
1. เครื่องประดับสำหรับสุภาพบุรุษ
2. เครื่องประดับสำหรับสุภาพสตรี

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าประกวด
1. นักออกแบบต้องส่งผลงานแบบวาดเครื่องประดับเป็นคอลเลคชั่น จำนวนไม่ต่ำกว่า 3 ชิ้น ใน 1 ผลงาน โดยเลือกจากสร้อยคอ ต่างหู แหวน กำไล และเข็มกลัด ลงบนกระดาษสีขาวขนาด A3
2. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบที่เป็น ภาพวาดลงสีสวยงาม ไม่จำกัดเทคนิคที่ใช้ หรือภาพที่เขียนจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวด ประกอบด้วย

  • ติดภาพผลงานขนาด A3 ที่ออกแบบลงบนกระดาษแข็งสีดำ เว้นขอบด้านละ 2 นิ้ว
  • ใส่ชื่อผลงาน พร้อมทั้งบรรยายแนวความคิดสั้นๆ ลงบนกระดาษขนาด 2 x 4 นิ้ว และแปะลงบนมุมขวาล่างของกระดาษแข็งสีดำด้วยตัวบรรจง หรือพิมพ์อย่างละเอียดและชัดเจน โดยห้ามใส่ชื่อ-นามสกุล และประวัติของผู้เข้าประกวดลงบนด้านหน้าของผลงาน
  • กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนลงในใบสมัคร และแปะที่ด้านหลังผลงาน

3. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นต้องเป็นผลงานใหม่ ไม่ลอกเลียนแบบมา ไม่เคยผลิตไว้จำหน่าย และต้องไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดใดๆ มาก่อน
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดสามารถประกอบด้วยอัญมณีชนิดใดก็ได้ หรืออาจนำวัสดุใหม่ๆ อาทิเช่น ไม้ พลาสติก เรซิ่น และเทคนิคการเย็บปักถักร้อยเข้ามาใช้ในผลงาน ซึ่งต้องสามารถผลิตได้จริง และสามารถจำหน่ายได้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
5. ผู้เข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ทั้งสองประเภท แต่รวมแล้วคนละไม่เกิน 3 ผลงาน
6. ส่งผลงานประกวดออกแบบเครื่องประดับได้ที่

ฝ่ายฝึกอบรม สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
เลขที่ 140, 140/1-3, 140/5 อาคาร ITF – Tower ชั้น 3
ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หมายเลขติดต่อ: 02-634-4999 ต่อ 311, 088-002-8624

กำหนดระยะเวลา

  • หมดเขตส่งผลงาน วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
  • ประกาศผลผู้ผ่านรอบคัดเลือกทางเว็บไซต์ www.git.or.th ภายในวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560

ติดต่อสอบถาม

  • หมายเลขติดต่อ: 02-634-4999 ต่อ 311, 088-002- 8624
  • www.facebook.com/GITtrainingcenter

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Sakunrat Thadtapong / สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Total Prize Money: 
448,000 Baht
Deadline: 
04 May 2017 10:00 to 16 Aug 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.