^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ "แฟชั่นและการแต่งกาย"

ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ "แฟชั่นและการแต่งกาย"

มูลนิธิสมาคมฝรั่งเศส ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ หัวข้อ "แฟชั่นและการแต่งกาย" ชิงตั๋วเครื่องบิน พร้อมที่พักเป็นเวลา 1สัปดาห์ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และโอกาสในการนำผลงานไปจัดแสดง ณ กรุงปารีส

เงื่อนไขการเข้าร่วมการประกวด

 • การแข่งขันครั้งนี้เปิดโอกาสให้กับนักถ่ายภาพมือสมัครเล่นผู้ที่มีสัญชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้เข้าสมัครแข่งขันต้องนำเสนอภาพถ่าย 2 ภาพในหัวข้อ “แฟชั่นและการแต่งกาย”
 • จุดมุ่งหมายของการประกวดครั้งนี้คือการแสดงให้เห็นถึงขอบเขตและความมีรุ่มรวยของมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมร่วมสมัยจากทุกสารทิศทั่วโลก ; ตลอด 6 ปีของการประกวดภาพถ่ายที่ผ่านมา ทำให้เราได้เห็นความหลากหลายเกิดขึ้นในโลกนี้
 • การประกวดครั้งนี้สงวนไว้สาหรับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีสัญชาติไทย
 • การเข้าร่วมการประกวดหมายถึงการที่ผู้เข้าร่วมการประกวดยอมรับกฎเกณฑ์ต่างๆที่ระบุไว้นี้อย่างไม่มีเงื่อนไข และการไม่เคารพกฎกติกาจะส่งผลให้การเข้าร่วมการประกวดเป็นโมฆะ

การสมัครเข้าร่วมประกวด

 • ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดจะต้องอีเมลใบสมัครที่กรอกเรียบร้อยแล้ว พร้อมภาพถ่ายที่ต้องการส่งเข้าประกวด 2 ภาพ (ควรเป็นไฟล์ TIFF หรือ JPEG ขนาด 30 x 40 เซนติเมตร และความละเอียดที่มี 300 dpi หรือ 3543x4724 pixels เป็นอย่างน้อย)
 • ใช้หัวข้อ “แฟชั่นและการแต่งกาย” ส่งมาที่ concours@afthailande.org
 • ส่งผลงานภายในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ผู้ที่ส่งภาพเข้าร่วมประกวดหลังจากวันที่กำหนดจะไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ติดต่อสอบถาม

 • 179 Thanon Witthayu, Lumpini, Pathum Wan, Bangkok 10330
 • Tél : (662) 670 42 00
 • Fax : (662) 670 42
 • Courriel : info.bangkok@afthailande.org
Deadline: 
04 May 2017 10:00 to 20 Jun 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.