^ Back to Top

ประกวด THE BEST THAI LAND 2017

ประกวด THE BEST THAI LAND 2017

สมาคมศิลปินสร้างสรรค์สังคม สมาคมพัฒนาบทบาทสตรีกรุงเทพมหานคร และสถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด THE BEST THAI LAND 2017 ชิงเงินรางวัล พร้อมมงกุฎ สายสะพาย

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 3 – 25 ปีบริบูรณ์
2. ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดน้ำหนักและส่วนสูง
3. เป็นคนดี ไม่เคยต้องโทษ หรือมีความประพฤติอันเป็นที่รังเกียจของสังคม
4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรงดี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5. ผู้เข้าประกวดที่อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ปกครองอนุญาตให้เข้ารวมการประกวด

กำหนดการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2560
 • ช่องทางการสมัคร
  • ส่งเอกสารและสมัครด้วยตนเองที่เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์
   • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
   • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
   • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
   • ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่
  • ส่งเอกสารและสมัครทางไปรษณีย์มาที่
   สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์)
   บ้านเลขที่ 109/217 หมู่บ้านพิศาล โครงการ 16
   ซอยบางขุนเทียน 14 ถนนบางขุนเทียน แขวงแสมดำ
   เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
  • โทร. 02-408-4855 โทรสาร. 02-408-4856

การแบ่งกลุ่มผู้เข้าประกวด
1. Opal เด็กอายุ ระหว่าง 3 – 5 ปีบริบูรณ์
2. Sapphire เด็กอายุ ระหว่าง 6 – 12 ปีบริบูรณ์
3. Ruby เด็กและเยาวชน อายุระหว่าง 13 – 17 ปีบริบูรณ์
4. Diamond เยาวชน อายุระหว่าง 18 – 25 ปีบริบูรณ์

รูปแบบการประกวด
1. การเดินแฟชั่นโชว์บนเวที
2. การแสดงความสามารถพิเศษบนเวที
3. กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

วันประกวดรอบคัดเลือก

 • ภาคกลาง
  • วันเก็บตัว วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560 (ไม่พักค้าง)
  • วันประกวด วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2560
  • ลานโปรโมชั่น ชั้น 7 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • วันเก็บตัว วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (ไม่พักค้าง)
  • วันประกวด วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2560
  • ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
 • ภาคใต้
  • วันเก็บตัว วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2560 (ไม่พักค้าง)
  • วันประกวด วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  • ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่
 • ภาคเหนือ
  • วันเก็บตัว วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 (ไม่พักค้าง)
  • วันประกวด วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
  • ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่

วันประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 • วันเก็บตัว วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (ไม่พักค้าง)
 • วันประกวด วันที่ 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560
 • ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9

รางวัลการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศ จะได้รับมงกุฎ สายสะพาย และเงินรางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 จะได้รับมงกุฎ สายสะพาย และเงินรางวัล
3. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 จะได้รับมงกุฎ สายสะพาย และเงินรางวัล
4. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 จะได้รับมงกุฎ สายสะพาย และเงินรางวัล
5. รางวัล Best National Costume (ชุดประจำภาคยอดเยี่ยม)
6. รางวัล Best Evening Gown(ชุดราตรียอดเยี่ยม)
7. รางวัล Best Popular Vote (โหวตหน้างานเท่านั้น)
8. รางวัล Best Social Media Award (ไล้ค์และแชร์มากที่สุด)
9. รางวัล Best Photogenic (ขวัญใจช่างภาพสื่อมวลชน)
10. รางวัล Best Personality (บุคลิกภาพยอดเยี่ยม)
11. รางวัล Best Talent (ความสามารถยอดเยี่ยม)
12. รางวัล Best Model (ทักษะความเป็นนายแบบ-นางแบบดีที่สุด)
หมายเหตุ : ผู้เข้าประกวดทุกคนจะได้รับเกียรติบัตรจากกองประกวด

เอกสารประกอบการสมัคร

 • สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัครเข้าประกวด
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัครเข้าประกวด
 • หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง (กรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองที่ลงนามหนังสือยินยอม
 • รูปถ่าย ขนาด Postcard (4 x 6 นิ ว) จ้านวน 2 รูป
 • ชำระค่าสมัคร จำนวน 900 บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี “สมาคมศิลปินสร้างสรรค์สังคม” ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพระราม พระราม 9 เลขบัญชี “985-6-99682-1” และส่งหลักฐานมาที่ โทรสาร. 02-408-4856

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/TheBestsThailand/

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Tik Kik Meepean

Deadline: 
01 May 2017 10:00 to 31 May 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.