^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2560

ประกวดภาพถ่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2560

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายการแพทย์ฉุกเฉิน ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ

กติกาการประกวดภาพถ่าย
1. ประเภทการส่งเข้าประกวด - ประเภทบุคคลทั่วไป
2. ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เป็นภาพที่ละเมิดสิทธิ์ หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลสำคัญผู้ป่วย หรือผู้เสียชีวิต (เช่นเห็นใบหน้า) ยกเว้นจะมีหนังสืออนุญาตจากผู้ป่วยและญาติให้เผยแพร่ หากเป็นภาพภายใน ต้องให้ ผู้บริหารโรงพยาบาลอนุมัติ เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้หากมีกรณีฟ้องร้องฯ ผู้ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
3. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่เป็นส่วนหนี่งของเนื่อหาเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่ว่าจะเป็นภาพการปฏิบัติงาน ภาพการฝึกอบรม การเตรียมพร้อมก่อนออกปฏิบัติงาน
4. ภาพที่ส่งเข้าประกวด เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิตอล ความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 8 ล้านพิกเซล ไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ หรือตัวอักษรใดๆบนภาพ ส่งไฟล์ภาพต้นฉบับในรูปแบบของไฟล์มาตรฐาน JPEG เท่านั้น โดยส่งทางอีเมล์ ที่ pr@niems.go.th อีเมล์ ละ 1 ภาพ โดยต้องระบุชื่อ นามสกุลผู้ถ่ายภาพ สถานที่ที่ถ่ายภาพ และเขียนบรรยายภาพความยาวไม่ต่ำกว่า 2 บรรทัดกระดาษ A4 แนบมากับอีเมล์ด้วย (font Angsana ขนาด 16 )
5. สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคได้เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดีขึ้น แต่ทั้งนี้ภาพจะต้องแลดูเป็นธรรมชาติ เหมือนภาพถ่ายปกติ ไม่ตัดต่อ หรือตกแต่งให้ผิดไปจากความเป็นจริง
6. เป็นภาพที่ถ่ายในช่วง เดือนมีนาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 ต้องเป็นผลงานที่ถ่ายด้วยตนเองเท่านั้น ห้ามนำผลงานผู้อื่นส่งเข้าประกวด และต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวด และไม่เคยได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่ เพื่อการพาณิชย์มาก่อน ถ้าสืบทราบว่าภาพที่ส่งเข้าประกวดเป็นผลงานของผู้อื่น หรือเคยได้รับรางวัลจากการประกวด หรือเคยตีพิมพ์และเผยแพร่ มาก่อน ภาพนั้นจะถูกตัดสิทธิ์ทันที
7. สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ โดยจะต้องไม่ใช่ภาพที่ถ่ายจากเหตุการณ์เดียวกัน
8. ลิขสิทธิ์ของภาพทุกภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ มีสิทธิ์คัดเลือกภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด เพื่อนำไปจัดแสดงนิทรรศการในที่ต่างๆ และมีสิทธิ์ในการเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ์และการดำเนินงานต่างๆ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติต่างๆ ซึ่งทั้งนี้เป็นไปโดยไม่หวังผลกำไร ได้โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่าย โดยสถาบันจะระบุชื่อ เจ้าของผลงานให้ทุกครั้งที่นำภาพถ่ายไปใช้
9. สามารถส่งภาพได้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2560
10. เมื่อปิดรับการส่ง ทาง สพฉ. จะนำภาพโพสบนเฟซบุ๊คเพจสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยจะตัดสินจากภาพที่มีผู้กดไลค์จำนวนมากที่สุด เพื่อได้ผู้ชนะสำหรับรางวัลภาพยอดนิยม Popular vote
11. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

เงินรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ 1 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลชมเชย 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
  • รางวัลภาพยอดนิยม Popular vote 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมใบประกาศ

หมายเหตุ
ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมด จะได้ขึ้นรับรางวัล ในงาน EMS Forum วันที่ 29 มีนาคม 2559 ณ อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี

เกณฑ์การให้คะแนน
1. เนื้อหาของภาพตรงกับหัวข้อการประกวด (10 คะแนน)
2. ความสวยงามของภาพ และการจัดองค์ประกอบของภาพ (10 คะแนน)
3. เทคนิคในการถ่ายภาพ (10 คะแนน)
4. อารมณ์ของภาพ (10 คะแนน)
5. การบรรยายภาพ (10 คะแนน)

ติดต่อสอบถาม
Facebook : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) EMIT_1669

Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
27 Feb 2017 10:00 to 12 Mar 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.