^ Back to Top

ประกวดภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม หัวข้อ "เงาวิทยาศาสตร์ในงานของพ่อ"

ประกวดภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม หัวข้อ "เงาวิทยาศาสตร์ในงานของพ่อ"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทย์ติดเลนส์ ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม หัวข้อ "เงาวิทยาศาสตร์ในงานของพ่อ" ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมของที่ระลึก

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวด
ประเภทประชาชนทั่วไป

กติกา
1 ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดโปรดส่งภาพถ่ายพร้อมคำบรรยาย ตามหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น

 • โดยไฟล์ภาพที่ส่งต้องมีความละเอียดไม่เกิน 5 MB และ ไฟล์ภาพต้องมีความละเอียดขนาดต่ำกว่า 1920x1280 pixel ในรูปแบบนามสกุลไฟล์.JPEG
 • ต้องมีคำบรรยายของแต่ละภาพไม่เกิน 150 คำ คำบรรยายต้องมีความสอดคล้องกับภาพ และมีความเป็นวิทยาศาสตร์ หรือแสดงถึงสาระความรู้
 • แรงบันดาลใจในด้านวิทยาศาสตร์ ที่ทำเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในภาพ และมีความเป็นเหตุเป็นผล พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครในเว็บไซต์ www.nsm.or.th/contest ให้ครบถ้วน

2. ผู้ส่งภาพสามารถส่งได้เพียงรอบละไม่เกิน 5 ภาพ ต่อหนึ่งประเภทผลงาน และต้องสอดคล้องกับหัวข้อในแต่ละรอบ โดยแต่ละภาพส่งได้เพียง 1 ประเภทเท่านั้น (1 ภาพ ส่งได้ 1 ประเภทเท่านั้น และส่งได้ไม่เกินท่านละ 5 ภาพต่อ 1 ประเภท)
หมายเหตุ

 • สำหรับประเภทภาพยอดเยี่ยม ผู้ส่งภาพต้องใส่ข้อมูลการถ่ายภาพได้แก่ ค่าความไวชัตเตอร์ (Shutter Speed) ค่ารูรับแสง (F Stop) ค่าความไวแสงของฟิล์ม (ISO) พร้อมทั้งสถานที่ที่บันทึกภาพให้ชัดเจน และผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องส่งภาพประกวดในช่วงเวลาที่เปิดรับภาพในแต่ละรอบเท่านั้น (โปรดศึกษารายละเอียดและกำหนดการส่งภาพประกวดของแต่ละรอบการประกวดและหัวข้อการประกวดอย่างละเอียด) ห้ามส่งก่อนหรือหลังรอบการประกวด
 • ภาพที่ส่งต้องไม่ได้ถ่ายภาพด้วยกล้องจากโทรศัพท์มือถือ ไม่จำกัดเทคนิคในการแต่งภาพ แต่ห้ามทำให้ภาพเสียความหมายอันจะก่อให้ เกิดความเข้าใจผิด ห้ามใช้การตัดต่อภาพ และต้องส่งข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) หรือเป็นภาพที่สามารถหาข้อมูลการถ่ายภาพ (exif) ได้  หากมีการใช้การตกแต่งภาพขอให้ส่งภาพต้นฉบับและชื่อ application ที่ใช้มาทาง email : nsmphotocontest@gmail.com

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาร่วมส่งภาพ วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2560
 • ประกาศผลการตัดสินภาพถ่าย หัวข้อ "เงาวิทยาศาสตร์ในงานของพ่อ"ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560   ที่เว็บไซต์ อพวช. www.nsm.or.th/contest ทั้งนี้ หากกำหนดการประกาศผลภาพถ่ายจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง

รางวัลสำหรับการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลชมเชยอับดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
 • รางวัลชมเชยอับดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม

 • กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 • โทร. 02-577-9999 ต่อ 1475
 • www.nsm.or.th
 • Facebook : NSMthailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณชลภัสส์ มีสมวัฒน์

File attachments: 
Deadline: 
15 Feb 2017 10:00 to 30 Apr 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.