^ Back to Top

ประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา "Cultural and Wisdom Talent 2017"

ประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา "Cultural and Wisdom Talent 2017"

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมและภูมิปัญญา "Cultural and Wisdom Talent 2017" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

กติกาการประกวด
เปิดรับสมัครทั่วประเทศแล้ววันนี้ เพียงคุณมีผลิตภัณฑ์ด้านนวัตกรรมและภูมิปัญญา ก็สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้

กำหนดระยะเวลา

  • เปิดรับสมัครแล้วทั่วประเทศวันนี้ ถึง 30 เมษายน 2560
  • สัมมนาเพื่อถ่ายทอดความรู้เพิ่มเติมให้กับทุกท่านที่สนใจ
  • ภาคแรกที่กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 8.30-16.00 น. โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
  • ภาคที่สอง คือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมไอโฮเทล จังหวัดนครพนม ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560
  • ครั้งที่สามและครั้งที่สี่ จะจัดขึ้นที่ภาคเหนือและภาคใต้ตามลำดับ

ส่งใบสมัครได้ที่
email : C_WTALENT2017@hotmail.com
www.facebook.com/CulturalAndWisdomTalent

ติดต่อสอบถาม

  • โทร.062-4436808, 02-729-3955, 02729-8455
  • email : C_WTALENT2017@hotmail.com
  • www.facebook.com/CulturalAndWisdomTalent

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณัฐธยาน์ ชัยธนกวิน (Event Team Manager) / บริษัท ไบแทค จำกัด

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
14 Feb 2017 10:00 to 23 Apr 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.