^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ “AIM STAR BUILDING INSPIRATION”

ประกวดถ่ายภาพ “AIM STAR BUILDING INSPIRATION”

สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ร่วมกับ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด จัดประกวดถ่ายภาพสถาปัตยกรรม (Architecture and Interior Photography) หรือซิตี้ สเคป ( City Scape) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ “AIM STAR BUILDING INSPIRATION” ถ่ายภาพอาคารเอมสตาร์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ในมุมมองของช่างภาพ  เพื่อนำเสนอภาพลักษณ์ความสวยงามของตึกบนถนนสุขุมวิท ใจกลางกรุงเทพมหานคร สู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ ชิงรางวัลเงินสดมูค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์เอมสตาร์

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการถ่ายภาพARCHITECTURE & INTERIOR PHOTOGRAPHY และแนว CITY SCAPE ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
2. เพื่อประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์อันโดดเด่นของอาคารประหยัดพลังงาน ( ENERGY FRIENDLY BUILDING)
3. เพื่อเน้นให้เห็นถึง ความสวยงามทั้งภายในและภายนอกอาคารภายใต้สโลแกนว่า

“ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่...เอมสตาร์”
“ AIMSTAR...Where happiness comes true...”

4. เพื่อนำภาพที่ได้ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
5. เพื่อจัดแสดงนิทรรศการผลงานที่ชนะเลิศ ในตึก AIM STAR

กติกาการส่งภาพ
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ในแนวสถาปัตยกรรม (Architecture Photography) และภาพถ่ายภายในตึก (Interior Photography) หรือภาพทิวทัศน์ของตึก (City Scape)
2.  ผลงานภาพถ่ายสามารถสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคใดๆก็ได้ไม่จำกัดรูปแบบ แต่ต้องไม่เกินจากความเป็นจริง
3. ผู้ประกวดต้องลงทะเบียนสมัครประกวดที่ www.facebook.org/bpsthai เพื่อรับบัตรที่ตึกเอมสตาร์ก่อนขึ้นตึกเพื่อถ่ายภาพ
4. สามารถส่งภาพได้ท่านละไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ แต่ไม่เกิน 5 ภาพ
5. ภาพที่ส่งเป็นภาพ Print ลงบนกระดาษขนาด 8"x12" และ บันทึกไฟล์ภาพลงในรูปแบบ jpeg.ความละเอียดตั้งแต่ 6 ล้านพิกเซลเป็นต้นไป ลงในแผ่น CD หรือ DVD พร้อมตั้งชื่อไฟล์ (ชื่อนามกุลช่างภาพ_ภาพที่_ชื่อภาพ.jpeg)

ตัวอย่าง  สมศักดิ์ รูปสวย_01_รุ่งอรุณ เอมสตาร์.jpeg
**** ภาพที่ส่งประกวดต้องปริ้นท์ติดการ์ฟิวเจอร์บอร์ด(สีขาว)
ขนาดด้านยาวไม่เกิน 15 นิ้ว*(เว้นขอบด้านละ 1.5 นิ้ว) พร้อมแนบ CD หรือ DVD ข้อมูล ***

6. ผู้ส่งผลงานภาพถ่าย ต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลให้ชัดเจน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย
7. ผลงานที่ได้รับรางวัล ภาพถ่ายและต้นฉบับจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด แต่ลิขสิทธิ์ภาพยังเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
8. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด เป็นผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงและสิทธิ์การพิมพ์เผยแพร่ลงบนสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
9. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บ CD หรือ DVD ข้อมูลไฟล์ภาพทั้งหมด
10. กำหนดระยะเวลาการถ่ายภาพ ประมาณ 1 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560)

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศที่ 1 เงินสดจำนวน 30,000 บาท พร้อม ผลิตภัณฑ์เอมสตาร์ มูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศที่ 2 เงินสดจำนวน 20,000 บาทพร้อม ผลิตภัณฑ์เอมสตาร์ มูลค่า 7,500 บาท
 • รางวัลชนะเลิศที่ 3 เงินสดจำนวน 10,000 บาทพร้อม ผลิตภัณฑ์เอมสตาร์ มูลค่า 5,000 บาท
 • รางวัลชมเชย (จำนวน 10 รางวัล) เงินสดจำนวน 2,000 บาท พร้อม ผลิตภัณฑ์เอมสตาร์ มูลค่า 3,000 บาท 

กำหนดการ

 • การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ภายในวันที่ 15 – 22 กุมภาพันธ์ 2560 (เวลา 20.00 น.)
 • ส่งผลงานด้วยตัวเอง หรือส่งทางไปรษณีย์ที่
  • บจก. เอม สตาร์ เน็ทเวิรร์ค
   1191 ถนนสุขุวิท ซอย 59
   แขวงคลองตันเหนือ  เขตวัฒนา
   กรุงเทพมหานคร 10110 
  • สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ (ร้านอาหารเลอปลาแดก)
   ห้อง 403 ชั้น 4  หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
   เลขที่ 939 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
   กรุงเทพมหานคร 10330 
 • วันตัดสินภาพถ่าย วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ เอมสตาร์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
 • วันประกาศภาพที่ชนะการประกวด วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ที่เว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ (www.bpsthai.org) และ Facebook : aimstarnetwork.official
 • พิธีมอบรางวัล วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ เอมสตาร์ คอนเวนชั่น ฮอลล์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ 

คณะกรรมการ
1. อาจารย์ดาว วาสิกศิริ ที่ปรึกษาสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
2. นายนพคุณ กุลสุจริต นายกสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
3. นายวิสิฏฐ์ ธำรงหวัง เลขาธิการสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
4. ทญ.ลพา วัชรศรีโรจน์ ประธานกรรมการบริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
5. นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/bpsthai

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ

Total Prize Money: 
80,000 Baht
Deadline: 
15 Feb 2017 10:00 to 22 Feb 2017 20:00

Members Online

There are currently 0 users online.