^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สุนัขไทยมีดี เพื่อนซี้ 4 ขา"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สุนัขไทยมีดี เพื่อนซี้ 4 ขา"

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "สุนัขไทยมีดี เพื่อนซี้ 4 ขา" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 36,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

การส่งผลงาน

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 - 29 มกราคม 2560
 • ส่งผลงานที่
  คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว
  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  (ปิดรับภาพทางไปรษณีย์วันที่ 25 มกราคม 2560)

ติดต่อสอบถาม
เฟสบุ๊คแฟนเพจ : สุนัขไทยมีดี เพื่อนซี้ 4 ขา

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณคมสัน สัจจะสถาพร

Total Prize Money: 
36,000 Baht
Deadline: 
01 Jan 2017 10:00 to 29 Jan 2017 16:30

Members Online

There are currently 2 users online.

 • knsiergt
 • mod