^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพแนวสตรีท (Street) หัวข้อ "8 Bangkok Walking Streets"

ประกวดถ่ายภาพแนวสตรีท (Street) หัวข้อ "8 Bangkok Walking Streets"

สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพแนวสตรีท (Street) หัวข้อ "8 Bangkok Walking Streets" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมการเดินเที่ยวแนวใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวในเชิง Street Walk
3. เพื่อให้คนในชุมชนรักษ์ถิ่นฐานบ้านเรือน  ทำชุมชนให้น่าอยู่
4. เพื่อให้รู้จักการถ่ายภาพในแนวสตรีท(Street)มากยิ่งขึ้น
5. เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี ตลอดจนรู้จักวิถีชีวิตของชุมชน
6. เพื่อให้นักถ่ายภาพได้พัฒนาฝีมือในการถ่ายภาพอีกแนวหนึ่ง
7. เพื่อนำภาพที่ได้ไปใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
8. เพื่อนำภาพมาจัดแสดงที่สวนลุมพินี ในงาน “เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560(Thailand Tourism Festival 2017)” วันที่ 25 - 29 มกราคม 2560

เส้นทางถนน 8 สายได้แก่
1. บางรัก สี่พระยา ตลาดน้อย เยาวราช
2. นางเลิ้ง – คลองผดุง
3. ฝั่งธนบุรี  :  วัดไทย – โบสถ์ฝรั่ง - กุฎีขาว – กุฎีจีน – คลองสาน
4. บางลำพู วังหน้า ท่าเตียน
5. เสาชิงช้า ถนนดินสอ ศาลเจ้าพ่อเสือ
6. สามเสน – เทเวศน์ :  บ้านญวน บ้านเขมร และศาสนสถานริมแม่น้ำเจ้าพระยา
7. บางรัก-สีลม  :  หลากศรัทธา หลายวัฒนธรรม ไทย – จีน – ฝรั่ง – แขก
8. บ้านครัว สู่สี่แยกเทพเจ้า ย่านราชประสงค์

กติกาการส่งภาพ
1. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่สร้างสรรค์ในแนวสตรีท (Street)
2. ผลงานภาพถ่ายสามารถสร้างสรรค์ โดยใช้เทคนิคใดๆก็ได้ไม่จำกัดรูปแบบ
3. การส่งภาพให้ส่งภาพได้คนละไม่ต่ำกว่า 3 ภาพ ไม่จำกัดจำนวน
4. ภาพที่ส่งเป็นภาพขนาด 8x12 นิ้ว ความละเอียดตั้งแต่ 6 ล้านพิกเซลขึ้นไป บันทึกไฟล์ภาพลงในรูปแบบ JPEG ลงในแผ่น CD หรือ DVD พร้อมตั้งชื่อไฟล์(ชื่อช่างภาพ_ชื่อภาพ_สถานที่ถ่าย_ถนนสายที่_ภาพที่) ตัวอย่าง “ยืนยง ถ่ายเล่น_เดินชิว_เยาวราช_สาย 4_05”
5. ต้องเป็นผลงานภาพถ่ายที่สร้างสรรค์ขึ้นมาใหม่ และต้องไม่เคยเผยแพร่ หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์มาก่อน หากพบ ทางสมาคมจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานภาพถ่ายที่มีสัญญาผูกพันธ์ต่อบุคคลหรือหน่วยงาน
6. ผลงานที่ส่งเข้าประกวด จะต้องไม่เคยผ่านการประกวดงานใดมาก่อน หากตรวจพบจะตัดสิทธิ์ทันที
7. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง หากนำผลงานของผู้อื่นเข้าประกวด จะถูกตัดสิทธิ์การประกวดในครั้งนี้และครั้งต่อไป
8. ผุ้ส่งผลงานภาพถ่าย ต้องกรอกแบบฟอร์มข้อมูลให้ชัดเจน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนมาด้วย
9. ผลงานที่ได้รับรางวัล  ภาพถ่ายและต้นฉบับจะตกเป็นกรรมสิทธิ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร แต่ลิขสิทธิ์ภาพยังเป็นของเจ้าของภาพอย่างสมบูรณ์
10. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวด ทางการท่องเที่ยวฯเป็นผู้มีสิทธิ์คัดเลือกนำไปจัดแสดงและสิทธิ์การพิมพ์เผยแพร่ลงบนสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท
11. ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บ CD หรือ DVD ข้อมูลไฟล์ภาพทั้งหมด

กำหนดการ

 • การส่งภาพถ่ายเข้าประกวด : ส่งผลงานด้วยตนเองภายในวันที่ 17 มกราคม 2560 เวลา 21.00 น. ส่งมาที่
  สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ห้อง 403 ชั้น 4
  หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC) สถานีรถไฟฟ้าสนามกีฬาแห่งชาติ
  เลขที่ 939 ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
 • ตัดสินภาพถ่าย : วันที่ 19 มกราคม 2560 ที่หอศิลปและวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (BACC)
 • ประกาศภาพที่ชนะรางวัล :  วันที่ 23 มกราคม 2560 ที่เว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและของสมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
 • พิธีมอบรางวัล : วันที่ 29 มกราคม 2560 ณ สวนลุมพินี ในงาน "เทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2560 (Thailand Tourism Festival 2017)"

รางวัล

 • รางวัลชนะเลิศที่ 1 เงินสดจำนวน 20,000 บาท พร้อมตั๋วเครื่องบินไป - กลับ
 • รางวัลชนะเลิศที่ 2 เงินสดจำนวน 10,000 บาท พร้อมห้องพักฟรี 2 คืน บัตรรับประทานอาหารเช้า
 • รางวัลชนะเลิศที่ 3 เงินสดจำนวน 5,000 บาท พร้อมห้องพักฟรี 1 คืน บัตรรับประทานอาหารเช้า
 • รางวัลชมเชย (จำนวน 10 รางวัล) เป็นเงินสดจำนวน 1,000 บาท พร้อมห้องพักฟรี 1 คืน บัตรรับประทานอาหารเช้า
 • รางวัลพิเศษ (ในแต่ละเส้นทางทั้ง 8 สาย สายละ 1 รางวัล รวมเป็น 8 รางวัล)

ติดต่อสอบถาม

 • FACEBOOK : BPS FOTO CORNER / สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ
 • LINE : @BPSTHAI

ข่าวประชาสัมพันธ์ : สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพฯ BPS Fotocorner

Total Prize Money: 
100,000 Baht
Deadline: 
10 Jan 2017 10:00 to 17 Jan 2017 21:00

Members Online

There are currently 0 users online.