^ Back to Top

ประกวดหนุ่ม COOL MAN GOOD MAN with COOL METROPOLIS

ประกวดหนุ่ม COOL MAN GOOD MAN with COOL METROPOLIS

Cool Metropolis ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนุ่ม COOL MAN GOOD MAN with Cool Metropolis ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์ Cool Metropolis และโอกาสการเป็นนายแบบ Brand Cool Metropolis

กติกา
1. ต้องเป็นหนุ่ม Cool มั่นใจในตนเอง อายุระหว่าง 18 - 35 ปี
2. ส่งรูปถ่ายหน้าตรง หน้าข้าง หน้าที่คุณมั่นใจ พร้อมคลิปแนะนำตนเอง และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน ส่งใน Inbox Facebook Fanpage Cool Metropolis Thailand
3. ส่งคลิป เรื่องราวการทำความดี ที่คิดว่าใช่ที่สุด กับแคมเปญ COOL MAN GOOD MAN ความยาวไม่เกิน1 นาที

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งรูปและคลิปเข้าประกวดตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2560
 • ประกาศผลรอบคัดเลือก 15 มีนาคม 2560
 • ประกาศรอบชิงชนะเลิศ 1 เมษายน 2560

เกณฑ์การตัดสิน

 • เรื่องราวความดีของคุณ "โดนใจ" กรรมการ
 • มีความคิดสร้างสรรค์ Creativity ในคลิป
 • บุคลิกภาพของผู้เข้าประกวดต้องดูดี สไตล์ Cool Metropolis

รางวัล
1. รางวัลชนะเลิศ เงินสด 50,000 บาท +ผลิตภัณฑ์ Cool Metropolis มูลค่า 50,000 บาทและได้เป็นนายแบบ Brand Cool Metropolis และร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในองค์กร มูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
2. รางวัลรองชนะเลิศ เงินสด 10,000 บาท +ผลิตภัณฑ์ Cool Metropolis มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
3. รางวัล Popular Vote เงินสด 5,000 บาท +ผลิตภัณฑ์ Cool Metropolis มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
4. ผู้เข้าร่วมแคมเปญ COOL MAN GOOD MAN ทุกท่าน จะได้รับ T-Shirt " COOL MAN GOOD MAN "

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ที่มีชื่อ-ที่อยู่ที่ระบุในหน้าเพจ เพื่อมายืนยัน ติดต่อรับของรางวัลที่บริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ภายในวัน-เวลาที่บริษัทกำหนด มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล
 • ผู้ร่วมรายการมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียงรางวัลเดียวเท่านั้นและไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่กรอกข้อมูลอย่างถูกต้องและครบถ้วนเท่านั้น
 • ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีที่สามารถเดินทางได้ตามวัน-เวลาที่บริษัทกำหนดเท่านั้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพและเสียงของผู้โชคดีออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆทั้งสิ้น
 • รางวัลไม่สามารถแลก เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด
 • พนักงานบริษัท ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) และครอบครัวไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมชิงรางวัล
 • คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่เด็ดขาดและสิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
โทร 02 293 9000 ต่อ 367
www.facebook.com/CoolMetropolisThailand

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณสุภานันท์ มหัธนสกุล

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
06 Jan 2017 10:00 to 28 Feb 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.