^ Back to Top

ประกวดการแต่งกายผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย ในงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2560

ประกวดการแต่งกายผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย ในงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2560

สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดการแต่งกายผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย ในงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2560 ชิงเงินรางวัล

เกณฑ์การแข่งขัน
1. ผู้เข้าร่วมการประกวดเป็นเยาวชนอายุไม่เกิน 25 ปี ประกวดเป็นคู่ ไม่จำกัดเพศ
2. ผู้เข้าร่วมประกวดรับจำนวนจำกัด 20 ทีม
3. ผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องแต่งกายด้วยผ้าพื้นเมืองอีสาน และมีรูปแบบสร้างสรรค์ ร่วมสมัยสวยงาม
4. นำเสนอผลงานการแต่งกายทีมละไม่เกิน 3 นาที
5. ทีมผู้เข้าแข่งขันจะได้งบประมาณสนับสนุนทีมละ 3,000 บาท

รางวัลสำหรับการประกวด
1. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 3,000 บาท
2. รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 2,000 บาท
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล 1,500 บาท

เกณฑ์การตัดสิน รวม 100 คะแนน
1. ความประณีต สวยงามของชุด 25 คะแนน
2. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 25 คะแนน
3. บุคลิกภาพ 30 คะแนน
4. การนำเสนอ ข้อมูลการแต่งกาย 20 คะแนน

การสมัครเข้าประกวด
รับสมัคร ทีมประกวด ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันจันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น

หมายเหตุ
1. ให้ทุกทีมเตรียมการนำเสนอผลงานให้คณะกรรมการฟังในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันมาไม่ทันเวลาที่กำหนด จะอนุโลมให้ร่วมแข่งขันได้ แต่จะต้องเสร็จทันตามกำหนดเวลาที่คณะกรรมการแจ้งไว้
2. กำหนดจัดประกวดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ ที่ 22 มกราคม 2560 ณ อาคารจตุรมุข อุทยานสวนเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3. เวลาการประกวดแข่งขัน – ลงทะเบียน 16:00-17:00 น. – เวลาแข่งขัน / ตัดสิน 17:00-19:00 น.
4. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม
สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โทรศัพท์ /โทรสาร 043 -332035 , 043 – 332760

File attachments: 
Entry Fee: 
Deadline: 
05 Jan 2017 10:00 to 16 Jan 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.