^ Back to Top

ประกวดงานเขียน Amarin Readers' Choice Award

ประกวดงานเขียน Amarin Readers' Choice Award

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน Amarin Readers' Choice Award (ARC Award) ชิงเงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

กติกา
1. ไทย - เป็นงานริเริ่มของผู้เขียน ผู้วาด ผู้สร้างสรรค์ที่ใช้ภาษาไทยเป็นหลัก มิใช่งานแปล-แปลงหรือลอกเลียนผู้อื่น หากมีการละเมิดลิขสิทธิ์ทางปัญญาเกิดขึ้น ผู้ส่งผลงานต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว
2. ยังไม่ตาย – ผู้เขียนมีชีวิตอยู่ขณะส่งผลงานเข้าประกวด
3. ไม่เคยพิมพ์ขาย – ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์เป็นเล่มเพื่อการจำหน่ายมาก่อน แต่หากพิมพ์ไว้เฉยๆ ไว้แจก ไม่ขาย #ส่งได้! จะรวบรวมข้อเขียน รูปภาพจากเว็บ บล็อก สื่อออนไลน์ต่างๆ ที่ตนเป็นผู้สร้างสรรค์ไว้ก็ได้ ขอเพียงไม่เคยขาย ไม่เคยหารายได้ และเจ้าตัวมีสิทธิ์ถูกต้อง ได้!
4. ไม่จำกัดจำนวนและประเภท –ส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนและประเภท ย้ำ! ทุกประเภท! จะเป็นงานที่โลกเคยมีมาก่อนหรือเป็นงานที่ไม่มีใครจำแนกได้ว่ามันคืองานประเภทไหน ก็ได้! ส่งกี่ชิ้น ก็ได้!
5. ยาวพอรวมเล่ม –โปรดพิมพ์ต้นฉบับเป็นตัวพิมพ์ดีดหรือคอมพิวเตอร์ขนาดตัวหนังสือ 16 พอยต์ ที่สำคัญ ไม่จำกัดความยาวและความสั้นของชิ้นงาน ขอเพียงให้ยาวพอที่จะรวมเล่มได้ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาต้นฉบับลายมือเขียน)
6. สรุปมาหนึ่งหน้า – ส่งแนวคิดรวบยอดของงาน ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับงาน (สำคัญมาก เขียนมาด้วยนะจ๊ะ) เช่น ชื่องาน ประเภท เรื่องย่อ ฯลฯ พร้อมระบุชื่อและข้อมูลติดต่อของผู้เขียนมาด้วย โปรดจบใน 1 หน้า A4 ตัวหนังสือ 16 พอยต์
7. พิมพ์ส่ง – รับต้นฉบับทางไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับทางออนไลน์และช่องทางอื่นๆ โดยเด็ดขาด โครงการประกวดจะไม่ส่งคืนต้นฉบับในทุกกรณี ยกเว้นผลงานที่มีภาพ ให้มารับคืนได้ด้วยตนเองภายใน 1 เดือน หลังประกาศผล
8. ไม่มอบหากไม่เฟี้ยว – สงวนสิทธิ์พิจารณาเฉพาะผลงานที่ทำตามกติกาเท่านั้น โครงการประกวดขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใด หากผลงานที่ส่งประกวดไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่คณะกรรมการกำหนด
9.  กรรมการใหญ่ที่สุด! – ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดระยะเวลา
ปิดรับต้นฉบับแบบไร้ขีดจำกัดและไม่จำกัดแนว ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2559 - 31 มีนาคม 2560 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

ส่งผลงานที่

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายหนังสือเล่ม อาคาร B ชั้น 2
เลขที่ 378 ถนนชัยพฤกษ์ แขวงตลิ่งชัน
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
(วงเล็บมุมซอง ส่งผลงานโครงการ ARC Award)

รางวัลการประกวด

  • ARC Award มีความยินดีที่จะมอบถ้วยรางวัลและเงินสด 100,000 บาท ให้กับสุดยอดผลงานที่โดดเด่นและผู้อ่านลงความเห็นร่วมกันว่า อยากให้คนอื่นได้อ่านเสียเหลือเกิน โดยไม่จำกัดจำนวนเล่ม
  • นั่นหมายความว่า สุดยอดผลงานที่จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท และประทับตรา ARC Award บนปกในหนึ่งปีจะมีกี่เล่มก็ได้ ขึ้นอยู่กับว่าในปีนั้น มีผลงานถึงมาตรฐานมากเท่าไหร่ โดยไม่จำกัดทั้งจำนวนและประเภท
  • นอกจากนี้ ยังได้รับค่าลิขสิทธิ์จากการตีพิมพ์อีกต่อหนึ่งด้วย!
  • สำหรับผลงานที่เข้าตา แต่อาจไม่ถึงระดับคว้ารางวัลชนะเลิศมานอนกอดก็ไม่ต้องน้อยใจไป เรายินดีพิจารณาตีพิมพ์และมอบค่าลิขสิทธิ์ให้สบายๆ ไปนอนอุ่นๆ ในกระเป๋าโดยไม่จำกัดจำนวนเล่มและประเภทเช่นกัน

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/AmarinReadersChoiceAward

File attachments: 
Deadline: 
27 Dec 2016 10:00 to 30 Mar 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.