^ Back to Top

ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยาน ครั้งที่ ๑๓

ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยาน ครั้งที่ ๑๓

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยาน ครั้งที่ ๑๓ ชิงถ้วยรางวัล พร้อมทุนการศึกษา

คุณสมบัติ
น้องๆ เยาวชน ชาย-หญิง ระดับชั้น ป.๔ -๖

กำหนดระยะเวลา

  • สมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
  • ประกวดรอบคัดเลือก วันพุธที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
  • ประกวดรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ (วันเด็กแห่งชาติ)

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 0-2437-7799
  • Facebook : อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
File attachments: 
Deadline: 
21 Sep 2016 10:00 to 25 Nov 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.