^ Back to Top

ประกวดออกแบบพื้นที่แสดงสินค้าของบริษัทเตียวฮงสีลมจำกัด "THS Universal Design Contest 2016"

ประกวดออกแบบพื้นที่แสดงสินค้าของบริษัทเตียวฮงสีลมจำกัด "THS Universal Design Contest 2016"

บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบพื้นที่แสดงสินค้าของบริษัทเตียวฮงสีลมจำกัด "THS Universal Design Contest 2016" หัวข้อ “พื้นที่สื่อวัสดุดีไซน์เพื่อทุกคน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของนวัตกรรมวัสดุและการก่อสร้างของทางบริษัทฯผสมผสานกับความสามารถในการออกแบบที่โดดเด่นตลอดจนส่งเสริมการค้นคว้าข้อมูลเพื่อพัฒนาในเรื่องของคุณสมบัติวัสดุก่อสร้างของทางบริษัทฯให้ผู้ออกแบบตะหนักถึงบทบาทและเข้าใจในการใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์
2. เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบและตกแต่งภายในที่สวยงามโดดเด่นหลากหลายและทันสมัยโดยไม่จำกัดรูปแบบในการแสดงแนวความคิดให้เกิดความแตกต่างและแนวทางการออกแบบเพื่อทุกคน Universal Design ที่สร้างสรรค์และแปลกใหม่
3. เพื่อให้เกิดแนวคิดและตอกย้ำถึงความสำคัญในการออกแบบเพื่อมวลชน Universal Design ต่อการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าด้วยวัสดุที่น่าสนใจให้แพร่หลายในกลุ่มของผู้ออกแบบสถาปนิกและวิศวกรนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ผู้รับเหมาก่อสร้างรวมทั้งบุคคลทั่วไปให้เข้าถึงวัสดุและการก่อสร้างได้มากขึ้น
4. เพื่อเป็นการค้นหาแนวความคิดที่น่าสนใจนำมาพัฒนาและต่อยอดทางความคิดเพื่อสร้างสรรค์เป็นพื้นที่แสดงสินค้าโดยใช้วัสดุก่อสร้างของทางบริษัทฯภายในงานสถาปนิก’60

หลักเกณฑ์คุณสมบัติของผู้ส่งผลงาน
สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดต้องเป็นนิสิตหรือนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ศึกษาอยู่ในคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์หรือคณะนิเทศศิลป์หรือคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบโดยสามารถส่งผลงานทั้งแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม (จำนวนไม่เกิน 3 คน) ได้สามารถส่งผลงานได้มากกว่า 1 ผลงานแต่จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

ประเภทของรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลสนับสนุนทุนการศึกษาแก่สถาบันการศึกษา ที่ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศศึกษาอยู่เป็นเงินมูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

กำหนดระยะเวลา

 • วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2559 : ลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดออกแบบมาได้ที่ Email : yukonthorn@teohong.com สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.teohong.com/cmme
 • ตั้งแต่ 1 ตุลาคม จนถึง 15 ธันวาคม 2559 : ส่งผลงานนำเสนอ (Plate A1 และ CD Rom) มาที่
 • บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด
  คุณสิริพันธุ์ กระแสร์แสน (ฝ่ายการตลาด)
  ชั้น 17 บางนาทาวเวอร์B  2/3 หมู่ 14 ถนนบางนา-ตราด กม.6.5
  ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 • 15 ธันวาคม 2559 : กำหนดวันสุดท้ายที่รับผลงาน
 • มกราคม 2560 : ตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประกาศผลมอบรางวัล

ติดต่อสอบถาม
หมายเลข 02-312-0045 ต่อ 1651

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Editor in Chief Tank

Deadline: 
01 Oct 2016 10:00 to 15 Dec 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.