^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มุมโปรดในบ้านของฉัน”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มุมโปรดในบ้านของฉัน”

SCB ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มุมโปรดในบ้านของฉัน” พร้อมคำบรรยายสั้นๆ ถ่ายทอดความรัก รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ ความอบอุ่นในครอบครัว ชิงรางวัล มูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

กติกา
โปรดอ่านกติกาและเงื่อนไขต่างๆ ให้เข้าใจก่อนร่วมกิจกรรม กรณีคุณเข้าร่วมกิจกรรมถือว่าคุณได้ยอมรับกติกาและเงื่อนไขที่กำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว

 1. 1 User สามารถส่งภาพถ่าย “มุมโปรดในบ้านของฉัน” พร้อมคำบรรยายสั้นๆ มาร่วมกิจกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนภาพ และโหวตให้กับภาพของตนเองได้ (คลิกส่งภาพที่ปุ่มสีม่วงบริเวณช่องพิมพ์คำค้นหา)
 2. 1 User สามารถโหวตให้แต่ละภาพและข้อความ ได้ 1 ครั้ง/วัน ตลอดระยะเวลากิจกรรม (นับเวลา 24 ชั่วโมงจากเวลาที่แต่ละคนโหวตให้กับแต่ละภาพ)
 3. ผู้ร่วมกิจกรรม 1 คน สามารถรับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น
 4. ร่วมส่งภาพและร่วมโหวตได้ทาง www.scbphotocontest.net/myhomephoto2559 ตลอดระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่ 23 พ.ค. – 24 มิ.ย. 59
 5. ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 14 ก.ค. 59 ทาง www.scbphotocontest.net/myhomephoto2559 ที่หัวข้อประกาศรางวัล
 6. สงวนสิทธิ์การให้รางวัลเฉพาะผู้ร่วมกิจกรรมที่ทำถูกต้องตามกติกา & เงื่อนไขการให้รางวัลเท่านั้น

การตัดสิน แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

 • ประเภทตัดสินจากคณะกรรมการที่ธนาคารมอบหมาย โดยภาพที่มีสิทธิเข้ารอบให้กรรมการตัดสินจะต้องมีคะแนนโหวตตั้งแต่ 20 คะแนนขึ้นไป รวมถึงผู้ส่งภาพและภาพที่ส่งต้องถูกต้องตามกติกา และเงื่อนไขการประกวดเกณฑ์ในการพิจารณาโดยคณะกรรมการคือ
  • ภาพที่ส่งเข้าประกวด ต้องเป็นภาพที่สื่อความหมายได้สอดคล้องกับหัวข้อ “มุมโปรดในบ้านของฉัน”
  • คำบรรยายภาพสั้นๆ ที่ช่วยอธิบายภาพให้สื่อถึงความประทับใจในภาพที่ส่งมา
 • ประเภทตัดสินจากคะแนนโหวต จะพิจารณาเฉพาะภาพและผู้ส่งภาพที่ทำตามกติกา & เงื่อนไขการประกวด
 • คณะกรรมการและทีมงานที่รับผิดชอบจัดกิจกรรมจะตัดสินและนับคะแนนโหวต ในช่วงวันที่ 27 มิ.ย. - 8 ก.ค.59 ในเวลาทำการของธนาคาร ณ ธนาคารไทยพาณิชย์สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

ของรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 รางวัล แบ่งเป็นการตัดสินจากคณะกรรมการ และตัดสินจากคะแนนโหวต (ประเภทละ 1 รางวัล)
  • รางวัลชนะเลิศประเภทกรรมการตัดสิน รางวัลคือบัตรกำนัล Home Pro มูลค่า 10,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมหมอนผ้าห่มน้องอีซี่ 1 ใบ มูลค่า 490 บาท
  • รางวัลชนะเลิศประเภทโหวต รางวัลคือบัตรกำนัล Home Pro มูลค่า 5,000 บาท จำนวน 1 รางวัล พร้อมหมอนผ้าห่มน้องอีซี่ 1 ใบ มูลค่า 490 บาท
 • รางวัลชมเชย
  • รางวัลชมเชยประเภทกรรมการตัดสิน จำนวน 10 รางวัล แต่ละรางวัลประกอบด้วยบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 500 บาทพร้อมหมอนผ้าห่มน้องอีซี่ 1 ใบ มูลค่า 490 บาท
  • รางวัลชมเชยประเภทโหวต จำนวน 10 รางวัล สำหรับภาพที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดในลำดับที่ 2-11 แต่ละรางวัลประกอบด้วยบัตรกำนัล Tesco Lotus 500 บาท พร้อมหมอนผ้าห่มน้องอีซี่ 1 ใบ มูลค่า 490 บาท

การรับรางวัล
ผู้ได้รับรางวัล 1 ท่าน มีสิทธิได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดได้เพียง 1 รางวัลเท่านั้น

 • ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่รัชโยธิน พร้อมชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัลรวมทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นใดที่เกี่ยวข้องเป็นเงินสด โดยธนาคารจะติดต่อผู้ได้รับรางวัลภายใน 5 วันทำการ นับจากวันประกาศผลผู้ได้รับรางวัล เพื่อนัด วัน เวลา และแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัล ตามข้อมูลติดต่อที่ผู้ร่วมกิจกรรมได้แจ้งไว้ในหน้าลงทะเบียน
 • ผู้ได้รับรางวัลอื่นๆ ธนาคารจะจัดส่งรางวัลไปทางไปรษณีย์ (ในประเทศ) ตามที่อยู่ที่ผู้ร่วมกิจกรรมให้ไว้ในหน้าลงทะเบียน ภายใน 90 วัน นับจากวันประกาศผลผู้ได้รับรางวัล ทั้งนี้หากรางวัลที่ธนาคารจัดส่งไปแล้วถูกตีคืนไม่ว่าด้วยเหตุใด ธนาคารจะไม่จัดส่งของรางวัลให้อีก แต่ผู้ได้รับรางวัลสามารถมารับรางวัลได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่รัชโยธิน ภายในวันที่ 30 ก.ย. 59 เวลา 16.00 น.
 • หากผู้ได้รับรางวัลไม่มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่ได้นัดไว้ หรือภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้น ถือว่าผู้ได้รับรางวัลสละสิทธิ์
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลเฉพาะแฟนเพจ SCB Thailand เท่านั้น

เงื่อนไข

 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องเป็น Fanpage ของ SCB Thailand
 • ผู้มีสิทธิได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้ที่ธนาคารตรวจสอบแล้ว ไม่พบการกระทำทุจริต หรือเข้าข่ายผิดกฎหมาย หรือกระทำการใดๆ อันผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เช่น
  • ใช้ข้อความหรือรูปภาพที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้อื่น หรือละเมิดลิขสิทธิ์
  • เจตนาใช้เครื่องมือ/โปรแกรมภายนอก หรือสร้าง Account ขึ้นมาใหม่ในการช่วยเพิ่มยอดโหวต
  • เจตนาใช้เครื่องมือ หรือ โปรแกรมภายนอกในการบิดเบือนข้อมูลของโปรแกรม
 • ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ หรือเปลี่ยนของรางวัลเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • กรณีตรวจสอบพบการกระทำที่เข้าข่ายทุจริต หรือผิดกฎหมาย หรือผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม หรือผิดศีลธรรม หรือไม่เหมาะสม หรือภาพไม่เป็นไปตามกติกา ธนาคารจะตัดสิทธิผู้ร่วมกิจกรรมนั้นออกจากกิจกรรมและนำภาพออกจากระบบโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือหากธนาคารได้มอบรางวัลไปแล้ว ธนาคารมีสิทธิที่จะเรียกรางวัลนั้นคืนจากบุคคลดังกล่าว
 • การใช้บัตรของขวัญเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทหรือผู้ออกบัตรของขวัญนั้นๆ กำหนด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ต้องรับผิดชอบหากผู้ร่วมกิจกรรมได้ละเมิดลิขสิทธิ์หรือกระทำผิดกฎหมายขึ้น
 • หากธนาคารได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากภาพหรือข้อความที่ส่งเข้าประกวดไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม เช่น ส่งภาพหรือข้อความอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่นเข้าประกวดและเจ้าของลิขสิทธิ์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากธนาคาร เป็นต้น ผู้ร่วมกิจกรรมที่ส่งภาพหรือข้อความนั้น จะต้องรับผิดชอบความเสียหายต่อธนาคารทั้งหมด
 • ผู้ร่วมกิจกรรมอนุญาตให้ธนาคารใช้ภาพและข้อความที่ส่งเข้าร่วมประกวดโดย การทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้ โดยธนาคารไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมจะไม่เพิกถอนการอนุญาตดังกล่าวแม้กิจกรรมจะสิ้นสุดลงแล้ว
 • ธนาคารมีสิทธินำชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ร่วมกิจกรรมออกโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งภาพและข้อความได้ตามที่ธนาคารเห็นสมควร โดยไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทน
 • กิจกรรมนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับทาง Facebook ทั้งสิ้น
 • ธนาคารมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา ของรางวัล และยกเลิกกิจกรรมนี้เมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
  • เว็บไซต์รองรับการแสดงผลได้ดีบน iOS 7 ขึ้นไป, Android 4.5 ขึ้นไป / Mobile Browser Safari version 7 ขึ้นไป, Chrome version 34 ขึ้นไป / Desktop Browser Safari version 7 ขึ้นไป, Chrome version 31 ขึ้นไป, Firefox version 25 ขึ้นไป, IE version 9 ขึ้นไป

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/scb.thailand

Total Prize Money: 
30,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
23 May 2016 10:00 to 24 Jun 2016 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

 • mod