^ Back to Top

ประกวด Cover Song พอดี...ก็ดีพอ

ประกวด Cover Song พอดี...ก็ดีพอ

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Cover Song พอดี...ก็ดีพอ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่ากว่า 65,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นเวทีแสดงความสามารถด้านดนตรีอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัว ต่อสังคมและประเทศชาติ
2. เพื่อค้นหานักร้องนักดนตรีหน้าใหม่ ที่ต้องการเดินตามความฝัน
3. เพื่อเผยแพร่ผลงานของผู้เข้าประกวดนำมาออกอากาศ ทางช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ เพื่อสร้างการรับรู้ต่อประชาชนทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
1. ไม่จำกัดเพศและวัย
2. สมัครได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบทีม (ไม่จำกัดจำนวน)
3. ไม่จำกัดเครื่องดนตรี หรือร้องกับ Karaoke ก็ได้ (แต่ต้องไม่ใช่การ Lip Sync)
4. ผู้สมัครส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวนผลงาน

กติกาการประกวด
1.  ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิก Facebook Fanpage "Thanasirigroup"
2.  ผู้เข้าประกวดจะต้อง Cover บทเพลง "พอดี... ก็ดีพอ" จาก Original Version ว่าน ธนกฤต Feat. ฟางข้าว The Voice ซึ่งสามารถ Cover ตามต้นฉบับ หรือเรียบเรียงทำนองใหม่ โดยไม่จำกัดสไตล์เพลง แต่ต้องไม่เปลี่ยนแปลงคำร้อง
3. ผู้เข้าประกวดจะต้องบันทึก VDO Clip ขับร้องสดของตัวเอง พร้อม เสียงการบรรเลง และ Upload ผ่าน www.youtube.com หลังจากนั้นจึงทำการนำ URL Link พร้อมชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ https://www.facebook.com/ThanasiriGroup/messages หรือ marketinggroup@thanasiri.com
4. ขอสงวนสิทธ์ ลบ Clip VDO ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และขัดต่อ ศีลธรรม ศาสนา และการเมือง โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. พนักงานบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีสิทธิ์เข้าร่วม แต่ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
6. ผู้เข้าประกวดสามารถส่ง Clip VDO ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน– 25 มิถุนายน 2559
7. เปิดโอกาสให้ประชาชนชื่นชมผลงานของผู้เข้าประกวด จนถึงวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 จากนั้นจะประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก เข้ารอบต่อไป โดยตัดสินจากผู้ที่ปฏิบัติถูกต้องตามกติกา และมียอด View ไม่น้อยกว่า 1,000 View พร้อมทั้งประกาศรางวัล Popular Clip (ยอด View สูงสุด) ในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 รับรางวัล ณ งาน T. COMMUN DAY ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
8. จากนั้นคณะกรรมการจะทำการตัดสินพร้อมประกาศผล ผู้ผ่านเข้ารอบ ชิงชนะเลิศจำนวน 2 ทีม ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2559
9. ทั้ง 2 ทีม จะต้องทำการแสดงสด Battle กันใน เพลง "พอดี...ก็ดีพอ” ณ งาน T. COMMUN DAY ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดย บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ในเดือนกรกฎาคม 2559
10. คณะกรรมการจะทำการตัดสินผู้ชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล และรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล โดยตัดสินจากน้ำเสียง, เทคนิคการขับร้อง, การถ่ายทอดอารมณ์, การแสดงออก และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
11. ผลการตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นอันสิ้นสุด 

ปฏิทินกิจกรรมวันกิจกรรม

  • 1 เมษายน – 25 มิถุนายน 2559 : สมัครพร้อมส่งผลงานมาที่ https://www.facebook.com/ThanasiriGroup/messages หรือ marketinggroup@thanasiri.com
  • 27 มิถุนายน 2559 : ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก (มียอด View จำนวน 1,000 View ขึ้นไป) ประกาศรางวัล Popular Clip (ยอด View สูงสุด)
  • 30 มิถุนายน 2559 : ประกาศผล ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 ทีม
  • เดือนกรกฎาคม 2559 : ผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 2 ทีม ทำการแสดงสด Battle กันใน เพลง "พอดี...ก็ดีพอ”  ณ งาน T. COMMUN DAY ครั้งที่ 3 ประจำปี 2559 ซึ่งจัดโดย บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) เพื่อหาผู้ชนะเลิศ

รายละเอียดของรางวัล

  • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัล มูลค่า 50,000 บาท และโล่เกียรติคุณ จากบริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท และ เกียรติบัตรจาก บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  • รางวัลรอง Popular Clip จำนวน 1 รางวัล : เงินรางวัล มูลค่า 5,000 บาท

หมายเหตุ
1. เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ตามกฏหมาย
2. ขอสงวนสิทธิ์การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถาม

  • โทร. 02-886-4888 ต่อ 308
  • www.facebook.com/ThanasiriGroup
Total Prize Money: 
65,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Apr 2016 10:00 to 25 Jun 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.