^ Back to Top

ประกวดภาพถ่าย “ปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า ครั้งที่ 1” ประจำปี 2559

ประกวดภาพถ่าย “ปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า ครั้งที่ 1” ประจำปี 2559

คณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันปั่นจักรยารเพื่อการกุศล และมูลนิธิอัลเกาษัร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า ครั้งที่ 1” ประจำปี 2559 ชิงถ้วยประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวดภาพถ่าย

 • ภาพแห่งความประทับใจ การแข่งขันปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า
 • ขวัญใจสปอนเซอร์

ประเภทผู้เข้าประกวด
ประชาชนไทย บุคคลทั่วไป และนักศึกษา (ส่งภาพได้ ไม่เกิน 5 ภาพ)

เงื่อนไขการส่งภาพเข้าประกวด

 • เป็นภาพสีที่ถ่ายด้วยกล้องดิจิทัล ไม่สามารถปรับสี ตกแต่งแก้ไขในด้านเทคนิคใด ๆ ได้ มีความละเอียดของภาพไม่ต่ำกว่า 5 ล้านพิกเซล
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเข้ากับแนวคิด และตอบสนองหัวข้อการประกวดที่กำหนด
 • ผู้ส่งภาพเข้าประกวด จะได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

รางวัล

 • รางวัล ภาพแห่งความประทับใจ การแข่งขันปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า           
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นายอารีย์ วงศ์อารยะ ที่ปรึกษาฯ พร้อมเกียรติบัตร
  • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายพินิจ หาญพาณิชย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัล ขวัญใจสปอนเซอร์
  • รางวัลจากสปอนเซอร์ รวมทั้งหมด 3 รางวัล

ข้อตกลง

 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ รวมทั้งไฟล์ต้นฉบับให้ตกเป็นกรรมสิทธิ์และลิขสิทธิ์ของมูลนิธิอัลเกาษัร ตลอดจนสงวนสิทธิ์ไม่ส่งภาพถ่ายที่เข้าร่วมประกวดรวมทั้งไฟล์ต้นฉบับคืนให้แก่ผู้ส่งเข้าประกวด และมูลนิธิอัลเกาษัรมีสิทธิ์นำภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดครั้งนี้ไปแสดงและเผยแพร่  รวมทั้งพิมพ์หรือทำซ้ำ  เพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิอัลเกาษัรได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้อง จ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ (โดยผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดมีสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 มาตรา 18 คือ มีสิทธิในการแสดงตัวว่าเป็นผู้สร้างสรรค์งาน และมีสิทธิในการห้ามไม่ให้ผู้อื่นเอางานของตน ไปดัดแปลงให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้สร้างสรรค์งานตลอดไป)
 • ภาพที่ส่งเข้าประกวดและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งของภาพที่ได้รับรางวัลไปแล้วและสามารถพิสูจน์ได้ว่าทำผิดจริง ทางมูลนิธิอัลเกาษัรผู้จัดประกวดสามารถยกเลิก และเปลี่ยนแปลงการตัดสิน รวมทั้งขอรางวัลคืน
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

หลักเกณฑ์การตัดสิน

 • พิจารณาจากความสอดคล้องและสะท้อนถึงหัวข้อ “ภาพแห่งความประทับใจ การแข่งขันปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า” และ “ขวัญใจสปอนเซอร์”
 • องค์ประกอบของภาพ , ความยากง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ
 • ความคิดสร้างสรรค์ในการถ่ายภาพ แนวคิดและความหมายของภาพ

กรรมการตัดสิน

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพล บุญลือ
 • ดร.สรกฤช มณีวรรณ
 • ดร.ไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น

การสมัคร

 • สามารถเข้าไปสอบถามและดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ Facebook ปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า
 • สมัครได้ที่
  • มูลนิธิอัลเกาษัร  เลขที่ 47 หมู่ 4 สุขสวัสดิ์ 39/1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
  • เพจ Facebook ปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า
  • Line ID : Bike4orphans
 • ค่าสมัคร เป็นจำนวนเงิน 200 บาท/ท่าน (ได้รับเสื้อในโครงการ “ประกวดถ่ายภาพและรับประทานอาหารกลางวันฟรี ณ วันงาน 27 มีนาคม 2559)
 • โดยผู้เข้าร่วมประกวดจะต้องกรอกเอกสารและมีหลักฐานประกอบที่สมบูรณ์พร้อมสำเนาบัตรประชาชนเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 • รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2559 –  25 มีนาคม 2559

ติดต่อสอบถาม

 • Facebook ปั่นปันใจให้เด็กกำพร้า
 • มูลนิธิอัลเกาษัร  
  47 หมู่ 4 สุขสวัสดิ์ 39/1 ต.บางพึ่ง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 
 • โทร. 082-442-3601 , 086-347-0688 , 084-388-3213

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ปั่นปันใจ ให้เด็กกำพร้า

Deadline: 
08 Mar 2016 10:00 to 25 Mar 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.