^ Back to Top

ประกวดดนตรี SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

ประกวดดนตรี SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2558 ชิงทุนการศึกษา พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

เครื่องดนตรีที่ใช้ในการประกวด
เปิดรับเครื่องดนตรีทุกชนิด ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ใช้ไฟฟ้า

 • เครื่องดนตรีไทย ทุกประเภท เช่น แคน โปงลาง ขลุ่ย ระนาด ฆ้องวง ซอ ปี่ กระจับปี่ จะเข้ ขิม และขับร้อง
 • เครื่องดนตรีสากล ทุกประเภท เช่น ไวโอลิน วิโอล่า เชลโล กีต้าร์ เปียโน ฟลุต คลาริเนต แซกโซโฟน ทรัมเป็ต และขับร้อง
 • เครื่องดนตรีของโลก เครื่องดนตรีที่มีแหล่งกำเนิดเสียงจากธรรมชาติ (Acoustic Sound) เช่น เครื่องดนตรีของประเทศจีน อินเดีย พม่า มอญ เขมร และลาว

วิธีการสมัครและกติกาการประกวด
* ขอสงวนสิทธิ์การพิจารณาผลงานหากส่งหลักฐานไม่ครบถ้วน
1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาที่กำหนด ได้แก่

 • ระดับประถมศึกษา
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
 • ระดับอุดมศึกษา อายุไม่เกิน 25 ปี

2. ผู้สมัครสามารถเลือกเพลงส่งเข้าประกวดได้อย่างอิสระ
3. ส่งใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมซีดีผลงาน (Audio CD) บรรเลงเพลงหรือขับร้องความยาว ระหว่าง 3-8 นาที จำนวน 1 เพลง ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะ เลิศจะต้องเปลี่ยนเพลงที่ใช้ในการประกวด (ความยาว 3-8 นาที)
4. ซีดีผลงานที่ส่งประกวดสามารถมีผู้ช่วยเล่นประกอบได้ (ไม่เกิน 4 คน) ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะความสามารถของผู้ส่งเข้าประกวดเท่านั้น
5. ซีดีผลงาน 1 เเผ่นต่อ 1 เครื่องมือ และต่อ 1 เพลง ผู้สมัคร 1 คน สามารถส่งประกวดได้มากกว่า 1 เครื่องดนตรี โดยสามารถ เลือกเล่นเครื่องดนตรีที่ถนัด ในวันประกวดไม่อนุญาตให้ดูโน้ตเพลง
6. ค่าสมัคร (ต่อ 1 ประเภทเครื่องดนตรี ต่อ 1 เพลง) ระดับ ประถมศึกษา 200 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 300 บาท ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย 400 บาท ระดับอุดมศึกษา 500 บาท โดย โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่บัญชี 333-2-10822-1 และส่งหลักฐานการโอนเงิน มาพร้อมผลงานและใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ ชำระค่าสมัครด้วยตนเองได้ที่วิทยาลัยฯ
7. กรณีส่งทางไปรษณีย์ จะต้องมีตราประทับ ภายในวันสุดท้ายของการรับสมัคร
8. ซีดีผลงานที่ส่งเข้าประกวด รวมถึง การบันทึกเสียงในรอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศเป็นลิขสิทธิ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เท่านั้น
9. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด เด็ดขาด และไม่สามารถอุทธรณ์ได้

สถานที่รับสมัคร
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล
25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทร. 0-2800-2525 ต่อ 151 โทรสาร 0-2800-2530

 รางวัลในการประกวด (ในแต่ละระดับมีเหรียญทอง 4 เหรียญ* และเหรียญเงิน 6 เหรียญ)

 • ระดับประถมศึกษา
  • ชนะเลิศเหรียญทอง     1 รางวัล รางวัลละ     40,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1     1 รางวัล รางวัลละ     30,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2     1 รางวัล รางวัลละ     20,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3     1 รางวัล รางวัลละ     10,000 บาท
  • เหรียญเงิน     6 รางวัล รางวัลละ     6,000 บาท 
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
  • ชนะเลิศเหรียญทอง     1 รางวัล รางวัลละ     50,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1     1 รางวัล รางวัลละ     40,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2     1 รางวัล รางวัลละ     30,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3     1 รางวัล รางวัลละ     20,000 บาท
  • เหรียญเงิน     6 รางวัล รางวัลละ     10,000 บาท 
 • ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  • ชนะเลิศเหรียญทอง     1 รางวัล รางวัลละ     60,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1     1 รางวัล รางวัลละ     50,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2     1 รางวัล รางวัลละ     40,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3     1 รางวัล รางวัลละ     30,000 บาท
  • เหรียญเงิน     6 รางวัล รางวัลละ     15,000 บาท 
 • ระดับอุดมศึกษา
  • ชนะเลิศเหรียญทอง     1 รางวัล รางวัลละ     70,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 1     1 รางวัล รางวัลละ     60,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 2     1 รางวัล รางวัลละ     50,000 บาท
  • รองชนะเลิศเหรียญทองอันดับ 3     1 รางวัล รางวัลละ     40,000 บาท
  • เหรียญเงิน     6 รางวัล รางวัลละ     20,000 บาท

* ผู้ได้รับรางวัลเหรียญทอง จะได้รับเกียรติบัตร และทุนการศึกษา ด้านดนตรีที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่ต้อง สอบคัดเลือกวิชาดนตรีปฏิบัติ และยกเว้นค่าหน่วยกิต เป็นระยะเวลา 1 ปี

รางวัลสำหรับครูผู้ฝึกสอน
ครูผู้ฝึกสอนที่ลูกศิษย์เข้ารอบชิงชนะเลิศจะได้รับรางวัล ผลงานละ 5,000 บาท
* กรณีผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศมีครูผู้ฝึกสอนมากกว่า 1 ท่าน จะต้องเลือก ตัวแทนสำหรับรับรางวัลเพียง 1 ท่าน

กำหนดการสมัคร

 • ส่งผลงานและใบสมัคร ตั้งแต่วันนี้ถึงวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558
 • ส่งผลงานและเอกสารการสมัครที่
  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (สมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์)

สอบถามเพิ่มเติม

 • โทร. 0-2800-2525 ต่อ 151
 • โทรสาร 0-2800-2530
 • www.facebook.com/SET17thYouthMusicianCompetition
File attachments: 
Deadline: 
24 Sep 2015 10:00 to 30 Oct 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.