^ Back to Top

สถาปัตยกรรม

รวมประกวดสถาปัตยกรรม สิ่งปลูกสร้าง อาคารบ้านเรือน ต่างๆ รวมถึงการตกแต่งภายใน และภายนอกอาคาร

ประกวดแนวความคิด สถานีกระเช้าลอยฟ้า จังหวัดสงขลา

ประกวดออกแบบสถานีกระเช้าลอยฟ้า หอคอยเมืองสงขลา (Songkla Tower)

องค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประกวดแนวความคิด ออกแบบสถานีกระเช้าลอยฟ้า จังหวัดสงขลา หอคอยเมืองสงขลา (Songkla Tower) ซึ่งโครงการจะเชื่อมโยงแหล่งโบราณสถาน เจดีย์องค์ดำ-องค์ขาว บนยอดเขาค่ายม่วง, เมืองสงขลาฝั่งหัวเขาแดง และแหลมสนอ่อน โดยมี หอคอยเมืองสงขลา (Songkla Tower) เป็นสถานีล่างสำหรับระบบกระเช้าลอยฟ้า กำหนดชี้แจงรายละเอียด 18

Deadline: 
Thu, 2011-12-15 16:30

FuturArc Green Leadership Award 2012

รางวัลผลงานออกแบบอาคารเขียวและใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดีเด่น ปี2555

เรียนเชิญส่งผลงานเข้าประกวดกับ ‘FuturArc Green Leadership Award 2012’ ครั้งที่ 4 รางวัลสำหรับผลงานออกแบบอาคารเขียวและใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ดีเด่นประจำปี 2555

รายละเอียดดังนี้ :

  • สำหรับ สถาปนิก, ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์, วิศวกร-ที่ปรึกษา, ผู้รับเหมาก่อสร้าง
  • เป็นโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วง 1 มกราคม 2551 - 31 ตุลาคม 2554

FuturArc Prize 2012

FuturArc Prize 2012 ประกวดออกแบบอาคารเขียว (Green Architecture)

FuturArc Frize 2012 เรียนเชิญ นิสิต นักศึกษาสถาปัตยกรรม, สถาปนิก, วิศวกร และนักออกแบบทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์จินตนาการ พร้อมทั้งนำเสนอแนวคิดการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนสู่อนาคต กับการประกวดออกแบบอาคารเขียว ‘FuturArc Prize 2012’ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2555 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,200,000 บาท

เปิดลงทะเบียนและรับผลงาน
ตั้งแต่วันนี้ - 15 ธันวาคม 2554

Deadline: 
Thu, 2011-12-15 16:30

ประกวดออกแบบร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk)

ประกวดออกแบบร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk)

ศูนย์การค้าอินสแควร์ ศูนย์การค้าแห่งใหม่ ใจกลางทำเลทองย่านจตุจักร ศูนย์รวมการช้อปปิ้งสุดฮิปที่ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ เชิญชวน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ โชว์ไอเดีย ประกวดผลงานความคิดสร้างสรรค์ร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) ภายใต้โครงการ IN Square… The Creative Showcase “Kiosk Design Contest” ซึ่งเปิดโอกาสให้ได้แสดงความสามารถด้านการออกแบบร้านค้าขนาดเล็ก (Kiosk) และนำผลงานการออกแ

ประกวดการออกแบบ “ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองนคร”

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เชิญชวน นิสิต นักศึกษา นักเรียน อาจารย์ และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดการออกแบบ “การปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองนคร” เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม สร้างสรรค์ผลงานด้านการออกแบบ ภูมิทัศน์ของเมืองนคร ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งในอดีตเคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรือง ทางด้านศิลปวัฒนธรรม และมีประวัติศาสตร์ยาวนานนับ 1,000 ปี ยื่นใบสมัคร ลงทะเบียนออนไลน์ ตั้

NIPPON PAINT TOP YOUNG DESIGNER OF THE YEAR 2011

การประกวดสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน โดยเอาแนวความคิด การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือ Eco-Design มาเป็นส่วนประกอบ ผลงานของผู้เข้าประกวด จึงต้องนำเอานวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการนำเสนอ เพื่อเป็นการช่วยยกระดับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนให้เข้าถึงธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

TOA Color Color Design Awards 2011

โลกแห่งการเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เด็ก เพราะคนทุกเพศทุกวัยย่อมต้องการการพัฒนาตนเองแบบไม่หยุดนิ่ง แต่ควรพัฒนาควบคู่กันไปทั้งทางสมองและจิตใจ คงจะดีไม่น้อยหากมีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้หรือ "Learning Space" ที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนที่อยากเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมาใช้งานแบบไม่มีขีดจำกัด เช่น วัยเด็กอาจต้องการการพัฒนาการด้านสมองและองค์ความรู้ในวัยผู้ใหญ่ก็ต้องการการปรับตัวให้ทันยุคสมัยเข้ากับการทำงานและชีวิตคร

ประกวดออกแบบบ้านและอาคารตึกแถวคาร์บอนต่ำ

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน: อบก.) เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
เข้าร่วมการประกวดแนวความคิดออกแบบบ้าน และอาคารตึกแถวคาร์บอนต่ำ เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการก่อสร้างบ้าน และอาคารตึกแถวที่สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลรวมกว่า ล้านบาท

การประกวด

ELLE DECORATION Young Talent Design Project 2011

ELLE DECORATION Young Talent Design Project 2011

นิตยสารแอล เดคคอเรชั่น ประเทศไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประกวดกับโครงการ ELLE DECORATION Young Talent Design Project 2011 กับหัวข้อการประกวด “URBAN SPACE FOR URBAN LIVING” ด้วยการส่งผลงานการออกแบบตกแต่งภายในพื้นที่อยู่อาศัย ขนาด 50 ตารางเมตร ให้กับ

ประกวดออกแบบ "บ้านพอดี กับ ธอส."

ประกวดออกแบบ "บ้านพอดี  กับ ธอส."

ธอส.จับมือจีเอ็มกรุ๊ป จัดประกวดออกแบบ “บ้านพอดี” ดึงนิสิตนักศึกษาทั่วประเทศร่วมส่งผลงานชิงทุนการศึกษารวม 440,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2011-08-15 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - สถาปัตยกรรม

Members Online

There are currently 0 users online.