^ Back to Top

ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

รวมไซต์รวม ประกวดหนัง ประกวดภาพยนตร์ ประกวดโฆษณา

ปฏิบัติการแฮปปี้ไม่ใช่เล่น Awards ภาค 007

ประกวดผลิตภาพยนตร์โฆษณาแฮปปี้ ภายใต้โจทย์ "ปฏิบัติการสร้างสุขทราบแล้วแชร์" ความยาวไม่เกิน 60 วินาที โดยต้องเป็นภาพยนตร์โฆษณาที่ดูแล้วมีความสุข จนซ่อนยิ้มไว้ไม่ได้ และมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสังคมออนไลน์ (Social Network) ไม่ว่าจะเป็น Facebook จะแชร์ แชท Tag รูป แบบไหนก็ได้สุดแล้วแต่ ขอให้ดูแล้วแฮปปี้ยิ้มแก้มปริจนต้องกด Like และอยากแชร์ต่อ

ประกวดคลิปสร้างสรรค์ 100 บาท ขาดตัวกับKBank

ธนาคารกสิกรไทย ชวนนิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 18 -25 ปี ประกวดคลิปสร้างสรรค์ 100 บาท ขาดตัวกับKBank ผ่านคลิปวีดีโอ ถึงวิธีการใช้เงิน 100 บาทให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่าตามสไตล์ของคุณ ความยาว 30 วินาที - 2 นาที
รางวัล

  • รางวัลที่ 1 บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย มูลค่า 30,000 บาท
  • รางวัลที่ 2 บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย มูลค่า 20,000 บาท

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award "คิดดี ทำดี เท่ดี"

กลุ่มบริษัท ทรู จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงทุนการศึกษาและรางวัลทัศนศึกษาสัมผัสธรรมชาติ เทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรม และดูงานเอเจนซี่ระดับโลกในต่างประเทศ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา ในหัวข้อ “คิดดี ทำดี เท่ดี” โดยการดำเนินงานของ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และ ทรู วิชั่นส์ เพื่อค้นหานักโฆษณารุ่นใหม่ที่สนใจในการทำภาพยนตร์โฆษณาโดยเชิญชวนนิสิต

ประกวดคลิปเพื่อรณรงค์ให้เกิดการเขียนชื่อยาบนฉลากยาหรือซองยา

โครงการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายทันตะ-เภสัชบุคลากรเพื่อการทำงานระบบสุขภาพชุมชน ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนให้คลินิก ร้านขายยา คลินิกพยาบาล และโรงพยาบาลเอกชนเขียนชื่อยาในซองยา/ฉลากยา เพื่อประโยชน์ของประชาชน โดยการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์เป็นวิธีการหนึ่ง ซึ่งนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์และประชาชนทุกคนเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทในการร่วมขับเคลื่อนประเด็นดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเชิญทุกท่านได้เข้าร่วมประกวดจัดท

Deadline: 
Sat, 2011-12-31 16:30

ประกวดหนังสั้นชายแดนใต้ เทิดพระเกียรติ “มหารายอกีตอ”

ประกาศศูนย์อ ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เรื่อง การประกวดหนังสั้นชายแดนใต้ เทิดพระเกียรติ “มหารายอกีตอ”

ศูนย์อ ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ และมูลนิธิสุข – แก้ว แก้วแดง ตระหนักในความส ำคัญของพระราชกรณียกิจดังกล่าว และความรู้สึกของประชาชนที่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ จึงได้จัดให้มีการประกวดหนังสั้นชายแดนใต้ เทิดพระเกียรติ “มหารายอกีตอ”

1. วัตถุประสงค์

ประกวดภาพยนตร์การเรียนการสอนแห่งประเทศไทย(สวนสุนันทา) ครั้งที่10

โครงการประกวดภาพยนตร์การเรียนการสอนแห่งประเทศไทย(สวนสุนันทา) ครั้งที่10 ในหัวข้อ "ลดความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และครอบครัว" ความยาว 5- 15 นาที

รายละเอียดการประกวด: "ลดความรุนแรงต่อเด็ก ผู้หญิง และความรุนแรงในครอบครัว"
กำหนดการ
1. ส่งผลงาน -สิ้นสุดวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554
2. ประกาศผลรอบคัดเลือก -วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2554

Canon U Challenge Season 3 : โดนใจ...อย่างแรง

โครงการ Canon U Challenge Season 3 ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อ “แรงบันดาลใจจากเพลงภาพยนตร์โฆษณาแคนนอน: โดนใจ...อย่างแรง” ที่โดนกว่าทุกปีเพราะเพิ่มประเภทการประกวดถึง 3 แบบตามความถนัด ได้แก่ การประกวดภาพถ่ายแฟชั่นโฟโต้บุ๊ค, การประกวดหนังสั้น และการประกวดกราฟิกดีไซน์ เน้นโชว์ไอเดียแปลกใหม่ที่ใครเห็นเป็

ประกวดคลิปวีดีโอ โรงพยาบาลลานนา หัวข้อ The power of Love

ประกวดคลิปวีดีโอ โรงพยาบาลลานนา เชียงใหม่ ในโอกาสครบรอบ 35 ปี หัวข้อ The power of Love ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท การแข่งขันแบ่งเป็น 2 รอบ 1. คัดโครงเรื่อง 2.ผลิตคลิปวีดีโอ

ข้อตกลงของการประกวด
1. เนื้อหาที่ปรากฎอยู่ในคลิปวีดีโอ ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับ “โรงพยาบาลลานนา”
2. ในหนึ่งทีมสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน และไม่จำกัดประเภท

HIVQUAL Forum จัดประกวดภาพถ่าย และประกวดหนังสั้น

เพราะชีวิตเป็นมากกว่า "ร่างกาย" และงานมีความหมายมากกว่าคำว่า "ภาระ" ในความทุกข์ยาก ชีวิตจึงมีแง่มุมที่งดงามเสมอ ขอเชิญส่งภาพถ่ายเข้าประกวด ร่วมส่งภาพถ่ายที่มีแง่มุมที่สะท้อนปรัชญาชีวิต การอยู่กับเอชไอวีอย่างมีศักดิ์ศรี การทำงานกับผู้ติดเชื้อฯ ที่สร้างแรงบันดาลใจ อุดมคติหรือคุณค่าที่วัดไม่ได้
ของคนทำงานบริการการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ภาพที่ส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อสันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล

เนื่องในวันที่ 21 กันยายน ปีนี้ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็นวันสันติภาพสากล มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย) จัดประกวดคลิปวิดีโอเพื่อ สันติภาพเนื่องในวันสันติภาพสากล ความยาวไม่เกิน 3 นาที หัวข้อ “ Peace is…อะไรคือสันติภาพในใจคุณ” โดยเป็นคลิปวิดีโอที่สื่อความหมาย “ Peace” หรือสันติภาพ ในมุมมองของผู้เข้าประกวด ซึ่งแสดงถึงแรงบันดาลใจหรือเป็นหนทางในการสร้างสันติภาพ ผลงานสร้างสรรค์ไม่จำกัดรูปแบ

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดหนัง/ภาพยนตร์

Members Online

There are currently 0 users online.