^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวด "แนวคิดการนำเสนอความรู้ด้านการเงินและการลงทุน"

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานประกวด "แนวคิดการนำเสนอความรู้ด้านการเงินและการลงทุน"เพื่อร่วมสร้างสรรค์ศูนย์การเรียนรู้หรือพิพิธภัณฑ์ตลาดทุนไทย ภายใต้แนวคิด "รู้ เข้าใจ เกิดแรงบันดาลใจ ลงทุนผ่านตลาดทุน" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 5

Deadline: 
Fri, 2012-12-28 16:00

ประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ “สื่อส่งเสริมการเรียนรู้”

ด้วยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญชวนนักเรียน และเยาวชนจากโรงเรียน และศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เข้าร่วมแข่งขัน ประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใ

Deadline: 
Fri, 2012-10-26 16:00

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ /จัดทำสื่อมัลติมีเดีย “การป้องกันภัยเว็บไซต์ ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง”

โครงการ ICT Housekeeper เป็นโครงการป้องกันเด็กเข้าถึงเว็บที่ไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม กระทรวงไอซีที จึงจัดทำโครงการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และสื่อมัลติมีเดีย “การป้องกันภัยเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมด้วยตนเอง

Deadline: 
Thu, 2013-01-31 16:00

The Untitled-2 Web Design & Multimedia Contest 2012 ครั้งที่ 2 ”

The Untitled-2 Web Design & Multimedia Contest 2012 ครั้งที่ 2 ”

โรงเรียนเซนต์ดอมินิก เชิญชวน นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่าทั่วประเทศ เข้าร่วมแข่งขัน Web Design และ Flash Animation ในโครงการ The Untitled-2 Web Design & Multimedia Contest 2012 ครั้งที่ 2 ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 4

Deadline: 
Tue, 2012-12-25 16:00

ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ และปฏิบัติธรรม

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร และ กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ขอเชิญนักเรียน โรงเรียนทั่วประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม ประกวดจัดบอร์ดนิทรรศการ และปฏิบัติธรรม โดยการนั่งสมาธิสวดมนต์ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในงานฉลอง “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี

Deadline: 
Fri, 2012-11-30 16:00

ประกวดรางวัลสื่อต้นแบบสร้างสุข ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1

ประกวดรางวัลสื่อต้นแบบ

สมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทย จัดประกวดสื่อต้นแบบ อุดมศึกษาครั้งที่ 1 เพื่อเปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถในการผลิตสื่อได้ มีส่วนร่วมผลิตข่าวและรายการอย่างสร้างสรรค์ ความยาว 5-10 นาที ชิงทุนการศึกษารวม 100,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2012-12-15 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ "ชวนคนไทยไร้โรคอ้วน"

เครือข่ายคนไทยไร้พุง ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ชวนนักเรียน นักศึกษา และประเภทบุคคลทั่วไป ที่มีไอเดียสร้างสรรค์ ร่วมส่งประกวดคลิปวีดิโอ รณรงค์ส่งเสริมสุขภาพคนไทย หัวข้อ “ชวนคนไทยไร้โรคอ้วน” ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2012-10-25 16:00

ประกวดออกแบบ เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์กิจการเพื่อสังคม iCARE Award 2012 ครีเอทีฟอาสา

องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE

องค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม iCARE ร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ(สกส.) เชิญชวน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ และวุฒิการศึกษา ทีมละไม่เกิน 5 คน ประกวดผลงาน การออกแบบในรูปแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์โจทย์กิจการเพ

Deadline: 
Thu, 2012-11-08 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เข้าวัด....เข้าพรรษา"

เว็บไซด์ทรูปลูกปัญญา เชิญชวนผู้สนใจ ร่วมประกวดคลิปวิดีโอ ความยาวประมาณ 3-15 นาที ไม่จำกัดเทคนิคการผลิต และการตัดต่อ แนะนำวัด หรือสถานปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา หัวข้อ "เข้าวัด....เข้าพรรษา" ชิงของรางวัล โดยเนื้อหาจะต้องประกอบไปด้วย 1.ข้อ

Deadline: 
Fri, 2012-11-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.