^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) อพท.

ประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (Mascot) อพท.

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

Deadline: 
Fri, 2012-09-14 16:00

ประกวดวิดีทัศน์สั้น โครงการ TOT Green IT ตอน ล้างพิษให้โลกสวย

ประกวดวิดีทัศน์สั้น โครงการ TOT Green IT ตอน ล้างพิษให้โลกสวย

ทีโอที เชิญชวน นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ทั่วประเทศ ทีมละ 5 คน สังกัดโรงเรียนเดียวกัน โดยโรงเรียนต้นสังกัด และอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ส่งทีมเข้าประกวดวิดีทัศน์สั้น (Video Clip) ความยาวไม่เกิน 3 นาที ในโครงการ TOT Green IT ตอน "ล้างพิษ

Deadline: 
Mon, 2012-10-08 16:00

การทำวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม รางวัล "กำพล วัชรพล"

การทำวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม รางวัล "กำพล วัชรพล"

มูลนิธิไทยรัฐส่งเสริมสนับสนุน การทำวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต หรือดุษฎีบัณฑิต ทางวารสารศาตร์ สื่อสารมวลชนและนิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ศึกษาวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อสารมวลชน และเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่ นายกำพล วัชรพล อดีตผู้อำนวยการหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ในการทำวิทยานิพนธ์ยอดเยี่ยม ประจำปี 2555 รางวัลเงินสด 200,000 บาท พร้อมด้วยโล่และประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sat, 2012-09-15 16:00

ประกวดคลิปโฆษณา "ไอเดีย สุดเจ๋ง"

หมึกเติมคอมพิวท์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมโครงการผลิตผลงานเป็นคลิปหนังโฆษณา “ไอเดีย สุดเจ๋ง” ความยาวไม่เกิน 1 นาที โดยเน้นสร้างความประทับใจและเกิดการจดจำตราสินค้า compute สามารถส่งได้โดยไม่จำกัดจำนวน ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ากว่า 60,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2012-09-15 16:00

ประกวดคลิปวีดีโอ "ฆ่าแมลง ฆ่าคน"

ประกวดคลิปวีดีโอ "ฆ่าแมลง ฆ่าคน"

เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช (Thai-PAN) ร่วมกับมูลนิธิชีววิถี โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์เพื่อสร้างความปลอดภัยในกับผู้บริโภคผ่านการจัด โครงประกวดคลิปวีดีโอ “ฆ่

Deadline: 
Wed, 2012-08-29 16:00

ประกวดภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอ หัวข้อ ปลูกรอยยิ้มกับกระดาษจากคันนา

Double A และ Double A I-Girls เชิญชวน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดภาพถ่าย หรือคลิปวิดีโอ แชร์แนวคิดสุดเจ๋งกับ การปลูกรอยยิ้มกับกระดาษจากคันนา ในแบบของคุณ ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมลุ้นร่วมทริปไปปลูกต้นกระดาษบนคันนากับพระเอก

Deadline: 
Sun, 2012-09-30 16:00

True Young Producer Award 2012 ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม หัวข้อ "ทำดีด้วยกัน...มันส์ดี"

True Young Producer Award 2012  "ทำดีด้วยกัน...มันส์ดี"

ทรูวิชั่นส์ ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย ดำเนินงานโครงการ True Young Producer Award เปิดโอกาสให้ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดชิงทุนการศึกษา ตลอดจนได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในการผลิตภาพยนตร์ โฆษณาสร้างสรรค์สังคมไท

Deadline: 
Fri, 2012-08-31 16:00

ประกวด หนังสั้นมาก ความยาว 30 วินาที ภายใต้ชื่องาน "โครงการปล่อยของ 1"

ประกวด หนังสั้นมาก ความยาว 30 วินาที ภายใต้ชื่องาน "โครงการปล่อยของ 1"

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เปิดโอกาสให้มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ระดับอุดมศึกษา/ปวส.

Deadline: 
Tue, 2012-07-31 16:00

ประกวดคลิปไอเดียธุรกิจ หัวข้อ "ธุรกิจจี๊ด ไอเดียเจิด" - Innovative Business Idea Contest

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (International College of NIDA) และหนังสือพิมพ์แนวหน้าชวนผู้ที่มีฝันและอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ร่วมส่งคลิปไอเดียธุรกิจ หัวข้อ "ธุรกิจจี๊ด ไอเดียเจิด" ไม่แน่ว่าฝันของคุณอาจจะเป็นจริง ใครที่มั่นว่าไอ

Deadline: 
Sun, 2012-07-15 16:00

โครงการประกวดกิจกรรมบูรณาการระดับปฐมวัย และสื่อประกอบการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2

เนื่องในวโรกาสมหามงคลที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 คณะทำงานขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา และเยาวชน สำนักงานทรัพย์สิน

Deadline: 
Fri, 2012-08-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.