^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2554 (Design Innovation Contest, DIC2011)

Design Innovation Contest, DIC2011

การประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรมประจำปี 2554 (Design Innovation Contest, DIC2011) จัดขึ้น เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่มี สไตล์ รูปแบบ โมเดลใหม่ๆ โดยเน้นการออกแบบที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีความแตกต่าง รวมทั้งต้องมีการนำเทคโนโลยี วิชาการที่ช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอย เทคโนโลยีการผลิต การเลือกใช้วัสดุ เป็นต้น โดยผลงานต้องมีการออกแบบที่ผสมผสานกันระหว่าง การออกแบบเชิงวิศวกรรมห

ประกวดผลงานนวัตกรรม BAAC Innovation Awards 2011

ธ.ก.ส. ขอท้าทายผู้มีพลังความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานเข้าประกวด BAAC Innovation Awards 2011 ภายใต้หัวข้อ "สร้างค่า สร้างคน สร้างสังคม" ชิงรางวัลเงินสดรวมกว่า 420,000 บาท หมดเขต 15 ก.ย. นี้เท่านั้น

1.กลุ่มผู้ส่งผลงาน
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่
1.1 กลุ่มพนักงาน/ผู้ช่วยพนักงาน
1.2 กลุ่มลูกค้า/ผู้ใช้บริการ

แบรนด์เจนปี 4 เวทีประชันพลังสมอง เพื่อนวัตกรรมแห่งอนาคต

ส่งผลงานเข้าประกวด ได้ 2 ประเภท คือ

1. Innovation Inventor
ประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี อาทิ การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมใหม่ การสร้างทฤษฎีอธิบายปรากฎการณ์ต่างๆ การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

2. Creative Arts

Deadline: 
Thu, 2011-06-30 (All day)

แข่งขัน TOA the King of Wood ครั้งที่ 2 ชิง 1,000,000 บาท

เชิญร่วมแข่งขัน TOA the King of Wood ครั้งที่ 2 ปิดรับสมัคร 30 กค 54 ชิง 1,000,000 ชิงแชมป์ช่างสีช่างไม้สมัครได้แล้ววันนี้...โทร 08 9024 0550

รอบคัดเลือกและรอบภูมิภาค
ภาค จังหวัด วันแข่งขัน สถานที่แข่งขัน
ภาคกลาง
1. กรุงเทพมหานคร6 – 7 ส.ค. วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
2. สุพรรณบุรี20 – 21 ส.ค.วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี
3. ภาคใต้ สงขลา (หาดใหญ่) 3 – 4 ก.ย.วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่

Deadline: 
Sat, 2011-07-30 (All day)

M-150 IDEOLOGY 2011

โครงการ M-150 IDEOLOGY เป็นความร่วมมือระหว่างเครื่องดื่ม M-150 โดยบริษัท โอสถสภา จำกัด และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 4 เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่มีความพร้อม ทั้งด้านความรู้ ความคิด และอุดมการณ์ ได้สร้างแหล่งผลิตพลังไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ มอบให้ผู้คนในชุมชนที่อยู่ห่างไกลได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน

รูปแบบโครงการ

Deadline: 
Fri, 2011-08-05 (All day)

ประกวดการออกแบบเพื่อชุมชน

ประกวดการออกแบบเพื่อชุมชน

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สสส. ร่วมกับ art4d จัดโครงการประกวดการออกแบบเพื่อชุมชน และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักการออกแบบ

รายละเอียดการรับสมัคร

  ประกวดการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก

  ร่วมเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย และตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา

  การประกวดการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2554 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1,620,000 บาท

  รับสมัครผลงาน

   การประกวดยุวทูตดาราศาสตร์ 2554 ร้อยดาว ร้อยใจ ไทย - เกาหลี

   ในปัจจุบันวิชาการด้านดาราศาสตร์นับว่าเป็นศาสตร์ที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งทั้งต่อการพัฒนาประเทศและการพัฒนาวิทยาการระดับโลก เยาวชนไทยให้ความสนใจวิชาทางด้านดาราศาสตร์เพิ่มมากขึ้น โดยสังเกตได้จากความตระหนักและความตื่นตัวของคนไทยในการเกิดปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆ เช่น พายุสุริยะ สุริยุปราคา จันทรุปราคา ฝนดาวตก ฯลฯ ส่งผลให้เกิดบรรยากาศการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์อย่างกว้างขวาง รวมถึงความตื่นตัวในด้านว

   โครงการประกวดการประดิษฐ์ด้านการเกษตร สำหรับนักประดิษฐ์รุ่นเยาว์ ปี 2554

   สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เรียกชื่อย่อว่า “สวก.” เปิดเวทีแข่งขัน ประกวดแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ เป็นการกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของคนในสังคมทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสหรือเวทีให้คนรุ่นใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ

   Deadline: 
   Wed, 2011-06-15 (All day)

   Pages

   Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

   Members Online

   There are currently 0 users online.