^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

สิ่งประดิษฐ์ หรือนวัตกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ หรือสนองความต้องการของมนุษย์

ประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ประจำปี 2556 (MWA Innovation Awards 2013)

โครงการประกวด นวัตกรรมการประปานครหลวง ประจำปี 2556 หรือ โครงการ MWA Innovation Awards 2013 จัดโดย การประปานครหลวง ร่วมกับ สถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา และ

Deadline: 
Fri, 2013-05-31 16:00

ประกวดโครงการ ยุวชนไทย ร่วมใจรักษ์น้ำ ปี 2556

สสวท.ชวนนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ(ไม่เกินระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5) อายุระหว่าง 14-19 ปี เข้าร่วม ประกวดโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (Thai Tap Junior Water Prize) ปี 2556 ภายใต้แนวคิด “นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ ในชุมชนอย่างยั่งยืน” (Innovation i

Deadline: 
Fri, 2013-03-15 16:00

ประกวด “นวัตกรรมข้าวไทยปี 2556” / Rice Innovation Awards 2013

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสํานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เชิญชวน กลุ่มอุตสาหกรรม หรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย Rice Innovation Awards 2013 เพื่อคัดเลือกนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ข้าวไทย รวมทั้งอุปกรณ์/เครื่องจักร และกระบ

Deadline: 
Fri, 2013-06-28 16:00

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน “ชวนน้องอ่าน ผ่าน 100 หนังสือดีฯ”

ประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน

สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน ขอเชิญ ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป และองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร ร่วมประกวดนวัตกรรมสร้างเสริมนิสัยรักการอ่าน “ชวนน้องอ่าน ผ่าน 100 หนังสือดีฯ”

Deadline: 
Thu, 2013-02-28 16:00

Food Innovation Contest 2013

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจส่งโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหาร ปีที่5 โดยส่งใบสมัคร พร้อมส่งโครงร่าง (Proposal) และ คลิปวีดีโอนำเสนอผลงาน ความยาวไม่เกิน 10 นาที

Deadline: 
Thu, 2013-02-28 16:00

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม "GREEN DESIGN AWARD 2013"

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอเชิญผู้สนใจ ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์รักษ์โลกในแบบของคุณ จากเส้นใยธรรมชาติหรือเศษวัสดุ ให้เป็นที่ต้องการของตลาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2013-01-10 16:00

ประกวดออกแบบอาคารเขียว (Green Architecture) FuturArc Prize 2013

ประกวดออกแบบอาคารเขียว (Green Architecture)

BCI Asia และนิตยสาร FuturArc จัดประกวดออกแบบอาคารเขียว (Green Architecture) ในโครงการ "FuturArc Prize 2013" เรียนเชิญ นิสิตนักศึกษาสถาปัตยกรรม, สถาปนิก, วิศวกร และนักออกแบบทั่วไป ร่วมสร้างสรรค์จินตนาการ + นำเสนอแนวคิดการใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ

Deadline: 
Mon, 2012-12-17 16:00

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ เป็นมิตรต่อโลก Toyota Eco DIY

Toyota Eco Network เครือข่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ขอเชิญ นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ไม่จำกัดเพศ ปลดปล่อยไอเดียสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม เพียงหยิบวัสดุเหลือใช้มาสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์รักษ์โลก จาก 2 ประเภทการประกวด คือ หมวดของใช้ในช

Deadline: 
Sun, 2012-11-18 16:00

Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012

Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012

Thaioil Group Energy Innovation Contest 2012 จัดโดย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)และวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เชิญชวนนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปวช.

Deadline: 
Thu, 2012-11-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.