^ Back to Top

ประกวดร้องเพลง

ประกวดร้องเพลงระดับปฐมวัย ปีที่ 5 : AMC THE STAR KID CONTEST 5th

AMC THE STAR KID CONTEST 5th

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โดยการสนับสนุนและความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารีเอเอ็มซี และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ขอเชิญนักเรียนในระดับปฐมวัย (อนุบาล) สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงระดับปฐมวัย ปีที่ 5 : AMC THE STAR

Deadline: 
Fri, 2015-12-18 16:00

ประกวด My Dream My Idol

ประกวด My Dream My Idol

เพลินนารี่ มอลล์ (วัชรพล) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "My Dream My Idol" ประกวดนักร้องเสียงเหมือน ศิลปินที่ชอบ ดาราที่โปรด ลีลาได้ แต่งกายเป๊ะ ถอดแบบจากศิลปิน นักร้อง ดารา ทั่วโลก ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมของที่ระลึก

Deadline: 
Sat, 2015-10-10 17:00

ประกวดร้องเพลง "STUDENT ASEAN SINGING CONTEST 1"

ประกวดร้องเพลง "STUDENT ASEAN SINGING CONTEST 1"

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง "STUDENT ASEAN SINGING CONTEST 1" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 340,000 บาท

วัตถุประสงค์โครงการ

Deadline: 
Mon, 2015-09-21 16:00

ประกวดร้องเพลง “เยาวชน...ลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง”

ประกวดร้องเพลง “เยาวชน...ลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง”

ศูนย์การค้า เดอะพาซิโอ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง “เยาวชน...ลูกทุ่ง ดาวรุ่งเสียงทอง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ เกียรติบัตร และของที่ระลึก

Deadline: 
Tue, 2015-09-15 16:00

ประกวดร้องเพลง "The Hub Same A Song"

ประกวดร้องเพลง "The Hub Same A Song"

ศูนย์ค้าส่ง The Hub รังสิต ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง "The Hub Same A Song" ชิงรางวัลเงินสด พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Sat, 2015-08-15 16:00

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง The Hub CHACHACHA

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง The Hub CHACHACHA

ศูนย์ค้าส่ง The Hub รังสิต ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง The Hub CHACHACHA ชิงรางวัลเงินสด พร้อมโล่เกียรติยศ

Deadline: 
Sat, 2015-08-15 16:00

ประกวดร้องเพลง “Crystal Love Mom Singing Contest”

ประกวดร้องเพลง “Crystal Love Mom Singing Contest”

The Crystal PTT ชัยพฤกษ์ ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 6-12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง “Crystal Love Mom Singing Contest” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมรางวัลอื่นๆ จากผู้สนับสนุนอีกมากมาย 

กำหนดระยะเวลา

Deadline: 
Tue, 2015-08-11 16:00

ประกวดร้องเพลง "PASEO singing Contest 2015 Stage 2"

ประกวดร้องเพลง "PASEO  singing Contest 2015  Stage 2"

ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ พาร์ค ขอเชิญผู้สนใจ สม้ครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง "PASEO  singing Contest 2015  Stage 2" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Sun, 2015-08-16 16:00

ประกวดร้องเพลงประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “NIDA STAR SEARCH”

ประกวดร้องเพลงประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “NIDA STAR SEARCH”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “NIDA STAR SEARCH” เนื่องในโอกาสที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์จะครบรอบ ๕๐ ปีแห่งการสถาปนา ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๑,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

ประกวดร้องเพลง PASEO singing KID Contest

ประกวดร้องเพลง PASEO singing KID Contest

บริษัท ทีบีเอ็น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้า The Paseo Mall, The Paseo Town และ The Paseo Park ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง PASEO singing KID Contest ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 24,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2015-08-04 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดร้องเพลง

Members Online

There are currently 0 users online.