^ Back to Top

August 2022

ประกวดแบบฟาซาด "DECAAR Facade Decoding Design Contest 2022"

ประกวดแบบฟาซาด "DECAAR Facade Decoding Design Contest 2022"

DECAAR by SCG ขอเชิญสถาปนิก และนักออกแบบ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบฟาซาด "DECAAR Facade Decoding Design Contest 2022" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Fri, 2022-09-30 16:30

ประกวด Digital Art "The World We Imagine"

ประกวด Digital Art "The World We Imagine"

Lenovo ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Digital Art "The World We Imagine" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า US$20,000

Deadline: 
Fri, 2022-09-30 (All day)

ประกวดเต้น "mingle COVER DANCE CONTEST"

ประกวดเต้น "mingle COVER DANCE CONTEST"

Mingle Mall ขอเชิญผู้สนใจ อายุระหว่าง 15 - 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "mingle COVER DANCE CONTEST" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

กติกาการรับสมัครการแข่งขัน

Deadline: 
Fri, 2022-09-23 16:30

ประกวดภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์ "Museum Photo Contest"

ประกวดภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์ "Museum Photo Contest"

สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายพิพิธภัณฑ์ "Museum Photo Contest" ภายใต้แนวคิด "The Power of Thai Museums" เนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2565 (Thai Museum Day 2022)

Deadline: 
Sat, 2022-09-10 18:00

ประกวดคลิปสั้น Digiwar ปี 4 หัวข้อ "ปั้นคลิปให้ปัง รวมพลังฟื้นป่าล้านไร่" ไปสู่ EGAT Carbon Neutrality

ประกวดคลิปสั้น Digiwar ปี 4 หัวข้อ "ปั้นคลิปให้ปัง รวมพลังฟื้นป่าล้านไร่" ไปสู่ EGAT Carbon Neutrality

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น Digiwar ปี 4 หัวข้อ "ปั้นคลิปให้ปัง รวมพลังฟื้นป่าล้านไร่" ไปสู่ EGAT Carbon Neutrality ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2022-09-24 (All day)

ประกวดออกแบบนวัตกรรมพลังบวกเพื่อรับมือสภาวะโลกรวน "Fighting Climate Change with Plus Innovation for a Better World Challenge" ระดับอาชีวศึกษา

ประกวดออกแบบนวัตกรรมพลังบวกเพื่อรับมือสภาวะโลกรวน "Fighting Climate Change with Plus Innovation for a Better World Challenge" ระดับอาชีวศึกษา

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สำนักงงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบนวัตกรรมพลังบวกเพื่อรับมือสภาวะโลกรวน "Fighting Climate

Deadline: 
Fri, 2022-09-30 16:30

แข่งขัน "FameLab Thailand 2022"

แข่งขัน "FameLab Thailand 2022"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ม

Deadline: 
Sat, 2022-09-10 16:30

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022"

แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022"

ARIT ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ "MOS Olympic Thailand Competition 2022" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา

Deadline: 
Thu, 2022-11-10 16:30

แข่งขัน "Financial Well-being HACKATHON for Thais"

แข่งขัน "Financial Well-being HACKATHON for Thais"

ทีทีบี ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "Financial Well-being HACKATHON for Thais" ในโจทย์ "เราจะช่วยกัน…ยกระดับชีวิตทางการเงินของคนไทย...โดยใช้ Tech & Data เป็นเครื่องมือได้อย่างไร?" ชิงรางวัลรวมมูลค่าร

Deadline: 
Mon, 2022-09-12 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ​ "จากจินตนาการ​ สู่​พิพิธภัณฑ์​ในอนาคต"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ​ "จากจินตนาการ​ สู่​พิพิธภัณฑ์​ในอนาคต"

โครงการสุนทรียะ​ศิลปะ​กับ​ชีวิต​ ระยะที่​ 3 ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา​ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ​ "จากจินตนาการ​ สู่​พิพิธภัณฑ์​ในอนาคต" ชิงรางวัล และเกียรติบัตร

ระดับการประกวด

Deadline: 
Thu, 2022-09-01 16:30

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "กว่างยอดนักสู้แห่งล้านนา"

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "กว่างยอดนักสู้แห่งล้านนา"

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15 (เชียงราย) ร่วมกับจังหวัดเชียงราย และสมาคมขัวศิลปะ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา-มัธยมศึกษา หรืออาชีวศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ "กว่างยอดนักสู้แห่งล้านนา"

Deadline: 
Wed, 2022-08-31 16:30

ประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ระดับเริ่มต้น (Rookie)"

ประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ระดับเริ่มต้น (Rookie)"

สมาคมคนรุ่นใหม่กับนวัตกรรมทางสังคม (SYSI) ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ระดับเริ่มต้น (Rookie)" ชิงทุนสนับสนุน พร้อมเพิ่มความรู้ทักษะในการทำนวัตกรรมสังคม

Deadline: 
Mon, 2022-09-19 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และ มาสคอต (MASCOT) "2024 IWF World Cup" การแข่งขันยกน้ำหนัก เวิลด์คัพ ประจําปี 2567 รอบคัดเลือก

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และ มาสคอต (MASCOT) "2024 IWF World Cup" การแข่งขันยกน้ำหนัก เวิลด์คัพ ประจําปี 2567 รอบคัดเลือก

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) และ มาสคอต (MASCOT) "2024 IWF World Cup" การแข่งขันยกน้ำหนัก เวิลด์คัพ ประจําปี 2567 รอบคัดเลือกนักก

Deadline: 
Mon, 2022-08-22 04:01

แข่งขันสุดยอดเชฟ "Thailand's 26th International Culinary Cup (TICC) 2022" ครั้งที่ 26

แข่งขันสุดยอดเชฟ "Thailand's 26th International Culinary Cup (TICC) 2022" ครั้งที่ 26

สมาคมเชฟประเทศไทย ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จัดงาน ฟู้ดแอนด์ฮอสพิทาลิตี้ ไทยแลนด์ 2022 ขอเชิญเหล่าเชฟ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสุดยอดเชฟ "Thailand's 26th International Culinary Cup (TICC) 2022" ครั้งที่ 26 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า

Deadline: 
Wed, 2022-08-31 16:30

ประกวดนางงามฑูตอารยสถาปัตย์ 2566 "Miss Thailand Friendly Design 2023"

ประกวดนางงามฑูตอารยสถาปัตย์ 2566 "Miss Thailand Friendly Design 2023"

คณะผู้จัดงานมหกรรมอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล ขอเชิญสตรี ไม่จำกัดเพศสรีระ และสภาพร่างกาย สมัครเข้าร่วมการประกวดนางงามฑูตอารยสถาปัตย์ 2566 "Miss Thailand Friendly Design 2023" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 180,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2022-08-31 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.