^ Back to Top

November 2020

แข่งขันทดลองปลูกโหระพา (Sweet Basil) "Space Experiment Program"

แข่งขันทดลองปลูกโหระพา (Sweet Basil) "Space Experiment Program"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช.

Deadline: 
Wed, 2020-12-30 16:30

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ "Make Life complete" บ้านที่ทำให้ชีวิตคุณ สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ "Make Life complete" บ้านที่ทำให้ชีวิตคุณ สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น

MALADA ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ "Make Life complete" บ้านที่ทำให้ชีวิตคุณ สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท และรางวัลพิเศษมากมาย

Deadline: 
Thu, 2020-12-31 16:30

ประกวด “Victoria Cover Dance Dance Battle" แนวเพลง k-pop

ประกวด “Victoria Cover Dance Dance Battle" แนวเพลง k-pop

ศูนย์การค้าวิคตอเรีย การ์เด้นส์ เพชรเกษม 69 ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด “Victoria Cover Dance Dance Battle" แนวเพลง k-pop ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 50,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sun, 2020-12-06 16:30

ประกวดลูกทุ่งปัญญาไทย

ประกวดลูกทุ่งปัญญาไทย

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดลูกทุ่งปัญญาไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ทุนการศึกษา และเกี

Deadline: 
Thu, 2020-12-10 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาอุดมศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2” หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าทดแทน” ชิงรางวัลและทุนการผลิตมูลค่ารวม 800,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2021-02-09 16:30

ประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล "Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest"

ประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล "Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest"

Friendly Design ขอเชิญชวนน้องๆ นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดห้องน้ำเฟรนด์ลี่ดีไซน์ในแหล่งท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล "Friendly Design Awards 2021 : Best Restroom Design Contest" ชิงรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนี

Deadline: 
Sun, 2021-01-31 16:30

ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest"

ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest"

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sat, 2021-02-20 06:53

แข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ "THAC National Mediation Competition 2021" ครั้งที่ 3

แข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ "THAC National Mediation Competition 2021" ครั้งที่ 3

สถาบันอนุญาโตตุลาการ (THAC) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประนอมข้อพิพาทเชิงพาณิชย์ "THAC National Mediation Competition 2021" ครั้งที่ 3 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2021-01-15 17:00

แข่งขันออกแบบหน้ากาก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หัวข้อ "ในความทรงจำมีคามแข็งแกร่ง"

แข่งขันออกแบบหน้ากาก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หัวข้อ "ในความทรงจำมีคามแข็งแกร่ง"

Kingston ร่วมกับ CSD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบหน้ากาก ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก หัวข้อ "ในความทรงจำมีคามแข็งแกร่ง" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

ประเภทการแข่งขัน

Deadline: 
Thu, 2020-12-24 16:30

ประกวดสารคดีสั้น "7HD NEW IDEAS CONTEST"

ประกวดสารคดีสั้น "7HD NEW IDEAS CONTEST"

ช่อง 7HD ร่วมกับ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสารคดีสั้น "7HD NEW IDEAS CONTEST" ภายใต้หัวข้อ "เด็กไทยคิดบวก ร่วมสร้างสรรค์สังคม" ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Fri, 2021-01-15 16:30

ประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “การอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนของไทย”

ประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “การอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนของไทย”

สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “การอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนข

Deadline: 
Fri, 2020-12-25 (All day)

ประกวดเต้นโคฟเวอร์ "Passione Cover Dance Contest 2020"

ประกวดเต้นโคฟเวอร์ "Passione Cover Dance Contest 2020"

ศูนย์การค้าแพชชั่น ช้อปปิ้งเดสติเนชั่น ระยอง ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้นโคฟเวอร์ "Passione Cover Dance Contest 2020" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 43,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

Deadline: 
Tue, 2020-12-15 16:30

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2563

ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2563

ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญเยาวชนอายุ 12 – 18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน แปซิฟิค ลูกทุ่ง คอนเทสต์ 2563 ชิงถ้วยเกียรติยศ และ ทุนการศึกษากว่า 40,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

Deadline: 
Wed, 2020-12-02 16:30

ประกวดออกแบบ InfoGraphic Design "เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal"

ประกวดออกแบบ InfoGraphic Design "เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal"

การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานราชภัฏบุรีรัมย์มหกรรมวิชาการและวัฒนธรรมนานาชาติ ครั้งที่ 4 (BRICC IV) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ InfoGraphic Design "เทคโนโลยีสารสนเทศกับวิถีชีวิตแบบ New Normal" ชิงโล่พระราชทา

Deadline: 
Mon, 2020-11-30 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest"

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "RILCA Logo Design Contest" ชิงเงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2020-12-25 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.