^ Back to Top

September 2020

ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “รู้จัก รู้ภัย รู้ทันความรุนแรง”

ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “รู้จัก รู้ภัย รู้ทันความรุนแรง”

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “รู้จัก รู้ภัย รู้ทันความรุนแรง” ชิงราง

Deadline: 
Sat, 2020-10-31 16:30

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “น่านเต๊อะ”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “น่านเต๊อะ”

หอศิลป์ริมน่าน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “น่านเต๊อะ” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2020-12-10 16:30

แข่งขันออกแบบสติกเกอร์ ธีม "สติกเกอร์ฮาโลวีน"

แข่งขันออกแบบสติกเกอร์ ธีม "สติกเกอร์ฮาโลวีน"

LINE Creators Market ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบสติกเกอร์ ธีม "สติกเกอร์ฮาโลวีน" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 35,000 บาท

เงื่อนไขในการร่วมกิจกรรม

Deadline: 
Sat, 2020-10-17 23:59

ประกวดออกแบบแฟชั่นรักษ์โลก "RECO Young Designer Competition 2020"

ประกวดออกแบบแฟชั่นรักษ์โลก "RECO Young Designer Competition 2020"

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบอิสระอายุ 17-35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่นรักษ์โลก "RECO Young Designer Competition 2020" หัวข้อ "REVIVE: Start from Street" ชิงเงินรางว

Deadline: 
Mon, 2020-10-12 17:00

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11 : 2020 UOB Painting of the Year

ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11 : 2020 UOB Painting of the Year

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน) ขอเชิญศิลปินผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 11 : 2020 UOB Painting of the Year หัวข้อ "ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน : Solidarity" ชิงเงินรางวัลรวม 1,680,000 บาท พร้อมโอกาสได้รับคั

Deadline: 
Sun, 2020-10-11 16:30

ประกวดสร้างสรรค์วิดีโอ "SuperNova" Infinix Smartphone

ประกวดสร้างสรรค์วิดีโอ "SuperNova" Infinix Smartphone

INFINIX ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์วิดีโอ "SuperNova" Infinix Smartphone ชิงเงินรางวัล พร้อมเสื้อยืด T-shirt

Deadline: 
Tue, 2020-12-08 16:30

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "PEATSWAMPs Youth Challenge" หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าพรุ"

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "PEATSWAMPs Youth Challenge" หัวข้อ "การใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่ป่าพรุ"

สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.), กองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF), เครือข่ายเยาวชนเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำประเทศไทย (GYBN Thailand) และโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18-30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการ

Deadline: 
Wed, 2020-10-14 16:30

ประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงโครงการ “SKYMED NEWGEN ย้อนรําลึกบทเพลงในวันวาน”

ประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงโครงการ “SKYMED NEWGEN ย้อนรําลึกบทเพลงในวันวาน”

บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จํากัด ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงลูกกรุงโครงการ “SKYMED NEWGEN ย้อนรําลึกบทเพลงในวันวาน” ประจําปี 2563 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรต

Deadline: 
Mon, 2020-11-30 16:30

ประกวดระบายสี MY LITTLE PONY 2020

ประกวดระบายสี MY LITTLE PONY 2020

Bongkoch Publishing ขอเชิญน้อง ๆ อายุ 4 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี MY LITTLE PONY 2020 ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Fri, 2021-01-15 16:30

ประกวดวาดภาพ Hatching Young Artist (HYA Award) หัวข้อ "ไก่"

ประกวดวาดภาพ Hatching Young Artist (HYA Award) หัวข้อ "ไก่"

Aviagen Asia-Pacific ขอเชิญนิสิต นักศ๊กษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ Hatching Young Artist (HYA Award) หัวข้อ "ไก่" ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร

กติกาและเงื่อนไข

Deadline: 
Fri, 2020-10-30 23:00

ประกวดภาพถ่าย "คิดถึงที่สุด สมุทรสาคร (New Normal)"

ประกวดภาพถ่าย "คิดถึงที่สุด สมุทรสาคร (New Normal)"

จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "คิดถึงที่สุด สมุทรสาคร (New Normal)" ชิงเงินรางวัลกว่า 120,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และประกาศนีย

Deadline: 
Fri, 2020-11-20 16:30

ประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) หัวข้อ "Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง"

ประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) หัวข้อ "Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง"

กรมทรัพยากรน้ำ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไวรัล คลิป (Viral Clip) หัวข้อ "Save River คืนน้ำใสให้แม่น้ำ คู คลอง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กติกาการส่งผลงาน

Deadline: 
Tue, 2020-10-20 16:30

ประกวดในโครงการ “ฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 4 : Horse Young Writer Awards 2020”

ประกวดในโครงการ “ฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 4 : Horse Young Writer Awards 2020”

กลุ่มบริษัท นานมี จำกัด และ สำนักพิมพ์ทองเกษม ขอเชิญประถมศึกษาปี 1-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในโครงการ “ฮอร์สนักเขียนน้อย ครั้งที่ 4 : Horse Young Writer Awards 2020” ในหัวข้อ “รู้รักษ์…รู้สะสม” ชิงถ้วยพระ

Deadline: 
Mon, 2020-11-30 16:30

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)"

ประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)"

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ RISC ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออาชีวศึกษาระดับ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม "Covestro Innovation Design Contest (IDC)" ภายใต้แนวคิด "โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อการใช

Deadline: 
Sun, 2020-10-25 16:30

ประกวด "คิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย"

ประกวด "คิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย"

โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ขอเชิญผู้นใจอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "คิดคำเรียกชื่อ Climate Change เป็นภาษาไทย" กับแคมเปญ Words Change the World คำพูดเปลี่ยนโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,670,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2020-10-25 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.