^ Back to Top

November 2016

ประกวดดนตรี "Music Scholarship 2017"

ประกวดดนตรี "Music Scholarship 2017"

โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์กรุงเทพฯ (พระราม 9) ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 8 - 16 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรี "Music Scholarship 2017" ชิงทุนการศึกษาเพื่อเข้าเรียนหลักสูตรนานาชาติของประเทศอังกฤษ IGCSE และ IB พร้อมยังได้รับการพัฒ

Deadline: 
Fri, 2017-01-06 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์สมาคมนิทราเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์สมาคมนิทราเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย

สมาคมนิทราเวชศาสตร์แห่งประเทศไทย (Thai Academy of Sleep Medicine; TASM) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญญลักษณ์สมาคมอายุรศาสตร์การหลับแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกา

Deadline: 
Thu, 2016-12-15 16:00

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

ประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6

กองทัพบก โดย กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 6 หัวข้อ "สืบสานพระราชปณิธาน พร้อมใจภักดีแด่องค์ราชัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2017-03-15 16:00

ประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง”

ประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่ออย่างพอเพียง”  ในโครงการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บ

Deadline: 
Fri, 2017-01-13 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด”

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “วาดเส้น เติมสี จากบทเพลงของพ่อสู่ภาพวาด” ในโครงการ “ในหลวงรัชกาลที่ ๙” พระผู้ทรงเป็นแรงบันดาลใจ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า

Deadline: 
Fri, 2017-01-13 16:00

ประกวดแผนการตลาด “How To Make Althea Popular in Thailand”

ประกวดแผนการตลาด “How To Make Althea Popular in Thailand”

เครื่องสำอาง Althea ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด “How To Make Althea Popular in Thailand” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท

คุณสมบัติและเงื่อนไขของผู้สมัคร

Deadline: 
Mon, 2016-12-05 16:00

ประกวดคลิปสั้น M Viral Movie Challenge ครั้งที่ 2 หัวข้อ “School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า..”

ประกวดคลิปสั้น M Viral Movie Challenge ครั้งที่ 2 หัวข้อ “School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า..”

บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด (ช่องเอ็ม ชาแนล) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น M Viral Movie Challenge ครั้งที่ 2 หัวข้อ “School Tales เรื่องผีมีอยู่ว่า..” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว

Deadline: 
Thu, 2016-12-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย "Olympus Global Open Photo Contest 2016-17"

ประกวดภาพถ่าย "Olympus Global Open Photo Contest 2016-17"

Olympus ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Olympus Global Open Photo Contest 2016-17" ชิงราวัลจาก Olympus

หัวข้อการประกวด

Deadline: 
Mon, 2017-01-09 (All day)

แข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016”

แข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016”

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขอเรียนเชิญโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

Deadline: 
Wed, 2016-11-30 16:00

ประกวดหนูน้อย ซานต้า ซานตี้ 2016

ประกวดหนูน้อย ซานต้า ซานตี้ 2016

ศูนย์การค้า เพลินนารี่ มอลล์ (วัชรพล) ขอเชิญน้องๆ อายุ 4 - 8 ปี สมัครเข้าร่วมการการประกวดหนูน้อย ซานต้า ซานตี้ 2016 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด

Deadline: 
Fri, 2016-12-23 12:00

ประกวดแต่งเพลง บีทู ครั้งที่ 6 : B2 Song Contest Season 6 “B2 Hotels across Thailand”

ประกวดแต่งเพลง บีทู ครั้งที่ 6 : B2 Song Contest Season 6 “B2 Hotels across Thailand”

B2 Boutique & Budget Hotel ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลง บีทู ครั้งที่ 6 : B2 Song Contest Season 6 “B2 Hotels across Thailand” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศ

Deadline: 
Tue, 2017-02-28 16:00

กิจกรรม “สกรีนเสื้อเพื่อพ่อ”

กลุ่มศิลปิน...อยากและคุณ ธงไชย แสงกิจพร ขอเชิญชวนนำเสื้อยืดสีขาวหรือสีดำ ร่วมกิจกรรม “สกรีนเสื้อเพื่อพ่อ” ในวันที่ 24 -25 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง 304, ชั้น 3 ศูนย์การค้า ริเวอร์ ซิตี้ แบงค๊อก

โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 7

ขอเชิญน้องๆ ระดับชั้นมัธยมปลาย เข้าร่วมโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ชิงถ้วยประทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ครั้งที่ 7 พิเศษสุด !!!

Members Online

There are currently 0 users online.