^ Back to Top

May 2016

ประกวดออกแบบ "จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว"

ประกวดออกแบบ "จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว"

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "จักรยานโดยสารเพื่อการท่องเที่ยว" ชิงิงนรางวัลมูลค่า 240,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2016-06-10 16:00

ประกวดภาพถ่าย "FOTOFILE PHOTO CONTEST" ครั้งที่ 1

ประกวดภาพถ่าย "FOTOFILE PHOTO CONTEST" ครั้งที่ 1

กระเป๋ากล้อง ตราต้นไม้ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย "FOTOFILE PHOTO CONTEST" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "กระเป๋ากล้องแบรนด์ไทย ไปไหนไปกัน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 230,000 บาท พร้อมทริปชมงาน Photokina 2016 ที่เมืองโคโลญจน์

Deadline: 
Sun, 2016-07-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์”

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มองพิพิธภัณฑ์ผ่านเลนส์” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2016-07-20 16:00

ประกวดตราสัญลักษณ์ประจำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ประกวดตราสัญลักษณ์ประจำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ประจำพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมใบปร

Deadline: 
Wed, 2016-06-15 16:00

ประกวดเล่านิทาน ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11

ประกวดเล่านิทาน ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11

นิตยสาร Mother&Care ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ TK park, มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก และสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 - 9 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่านิทาน ลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 11

Deadline: 
Wed, 2016-06-15 16:00

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2559

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2559

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2559 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sun, 2016-06-12 16:00

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 "TPA ENGLISH SPEECH CONTEST 2016"

ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 "TPA ENGLISH SPEECH CONTEST 2016"

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 5 "TPA ENGLISH SPEECH CONTEST 2016" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และประกาศ

Deadline: 
Sun, 2016-06-12 16:00

ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ หัวข้อ "สุโขทัยและเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน"

ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติ หัวข้อ "สุโขทัยและเมืองบริวาร : มรดกโลกในมือเยาวชน"

อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ร่วมกับ กองทุนพระองค์เจ้าวิมลฉัตร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่สำนักศิลปากรที่ ๖ สุโขทัย สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้กรอบแนวคิด "สุโขทัยและเมือ

Deadline: 
Wed, 2016-06-22 16:00

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”

ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2016-06-20 16:00

ประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic แนวคิด “บทบาทของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาของประเทศไทย”

ประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic แนวคิด “บทบาทของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาของประเทศไทย”

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อด้วย Infographic แนวคิด “บทบาทของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาของประเทศไทย” เนื่องในวันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชิงราง

Deadline: 
Wed, 2016-06-01 16:00

ประกวดภาพถ่าย แนวคิด “บทบาทของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาของประเทศไทย”

ประกวดภาพถ่าย แนวคิด “บทบาทของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาของประเทศไทย”

ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย แนวคิด “บทบาทของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาของประเทศไทย” เนื่องในวันวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20

Deadline: 
Wed, 2016-06-01 16:00

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2559

ประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2559

เทศบาลตำบลวิชิต จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวของเทศบาลตำบลวิชิต ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศ

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน”

กรมอาเซียน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาคมอาเซียนในฝันของฉัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๓๑๕,๐๐๐ บาท

Deadline: 
Wed, 2016-06-15 16:00

ประกวดออกแบบก๊อกน้ำ Kudos Faucet Design Award 2016 แนวคิด "Universal Design : ดีไซน์เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมของทุกคนในสังคม"

ประกวดออกแบบก๊อกน้ำ Kudos Faucet Design Award 2016

คูโดส (Kudos) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบก๊อกน้ำ Kudos Faucet Design Award 2016 ภายใต้แนวคิด "Universal Design : ดีไซน์เพื่อความเสมอภาคและเท่าเทียมของทุกคนในสังคม" ชิงทริปท่องเที่ยวและเยี่

Deadline: 
Tue, 2016-05-31 (All day)

ประกวดออกแบบงานประติมากรรมลอยตัวแบบตั้ง "CDC SCULPTURE DESIGN CONTEST 2016" หัวข้อ "Inspiration"

ประกวดออกแบบงานประติมากรรมลอยตัวแบบตั้ง "CDC SCULPTURE DESIGN CONTEST 2016"

กลุ่มบริษัท เค.อี.กรุ๊ป ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบงานประติมากรรมลอยตัวแบบตั้ง "CDC SCULPTURE DESIGN CONTEST 2016" หัวข้อ "Inspiration" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 23,000 บาท พร้อมโล่ห์รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2016-06-24 16:00

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod