^ Back to Top

October 2015

ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ปีที่ 2

ประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ปีที่ 2

บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สมาคมวิชาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย, มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวะศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประ

Deadline: 
Mon, 2016-02-29 16:00

ประกวดนางนพมาศ งานสีฐานเฟสติวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๘

ประกวดนางนพมาศ งานสีฐานเฟสติวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญสาวงาม สมัครเข้าร่วมการประกวดนางนพมาศ ในงานสีฐานเฟสติวัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๘ (Sithan KKU Festival 2015) ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย

คุณสมบัติทั่วไป

Deadline: 
Fri, 2015-11-20 15:00

ประกวดขบวนแห่และกระทง งานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๕๘

ประกวดขบวนแห่และกระทง งานสีฐานเฟสติวัล ๒๕๕๘

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดขบวนแห่ และการประกวดกระทง ประเพณีลอยกระทงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี ๒๕๕๘ ในงานสีฐานเฟสติวัล (Sithan KKU Festival 2015) ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล

Deadline: 
Wed, 2015-10-28 03:03

ประกวดออกแบบต้นคริสต์มาส "The Shoppes CREATIVE CHRISTMAS TREE Contest 2015"

ประกวดออกแบบต้นคริสต์มาส "The Shoppes CREATIVE CHRISTMAS TREE Contest 2015"

PINN Creative Space ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบต้นคริสต์มาส "The Shoppes CREATIVE CHRISTMAS TREE Contest 2015" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

Deadline: 
Sun, 2015-11-08 16:00

ประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

ประกวดภาพถ่ายอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล โล่เกียรติยศ ใบประกาศเกียรติคุณ และราง

Deadline: 
Sun, 2016-01-31 16:00

ประกวด Storyboard หัวข้อ “รูปร่างดีเปลี่ยนชีวิต

ประกวด Storyboard หัวข้อ “รูปร่างดีเปลี่ยนชีวิต

สถาบันลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วน SparSha Slimming Center ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Storyboard หัวข้อ “รูปร่างดีเปลี่ยนชีวิต” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2015-11-30 18:00

ประกวด เดอะสกายหนูน้อยนพมาศ 2015

ประกวด เดอะสกายหนูน้อยนพมาศ 2015

ศูนย์การค้าเดอะสกาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมการประกวดเดอะสกายหนูน้อยนพมาศ 2015 ชิงทุนการศึกษา พร้อมของรางวัลมากมาย

Deadline: 
Wed, 2015-11-18 16:00

สัมมนาวิชาการ "เกียวโต การอยูร่วมกันของมรดกวัฒนธรรมในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน"

สัมมนาวิชาการ "เกียวโต การอยูร่วมกันของมรดกวัฒนธรรมในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน"

งานสัมมนาวิชาการ "เกียวโต การอยูร่วมกันของมรดกวัฒนธรรมในอดีตกับวิถีชีวิตในปัจจุบัน" จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 105 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Seminar date: 
Saturday, 2015, November 7 - 13:00 to 16:00

ประกวดออกแบบ More Function, Less Space Design Contest 2016 by Index Living Mall

ประกวดออกแบบ More Function, Less Space Design Contest 2016 by Index Living Mall

Index Living Mall ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ More Function, Less Space Design Contest 2016 by Index Living Mall ชิงรางวัลมูลค‹่ารวมกว‹่า 500,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานมิลานแฟร์ (Milan Fair 2016) ที่ประเทศอิตาลี แล

Deadline: 
Wed, 2015-10-21 07:51

ประกวดภาพถ่าย Motor Expo Photo Contest 2015 หัวข้อ “Connect”

Motor Expo Photo Contest 2015

บริษัท สื่อสากล จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Motor Expo Photo Contest 2015 หัวข้อ “Connect” ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมกล้องถ่ายรูป CANON และลุ้นรางวัลมากมาย

Deadline: 
Sat, 2015-12-12 12:00

ประกวดภาพถ่าย "SUANLUANG SQUARE PHOTO CONTEST" หัวข้อ "สวนหลวงสแควร์" ทำเลทองใจกลางเมือง

ประกวดภาพถ่าย "SUANLUANG SQUARE PHOTO CONTEST"

สวนหลวงสแควร์ (Suanluang Square) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "SUANLUANG SQUARE PHOTO CONTEST" หัวข้อ "สวนหลวงสแควร์" ทำเลทองใจกลางเมือง (Color of life @ Suanluang Square) ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมประ

Deadline: 
Mon, 2015-11-30 16:00

ประกวด Mr & Miss Storg Egg Ambassador 2015

เสาร์ที่ 31 ตุลาคม นี้ เรียนเชิญประกวด Mr & Miss Storg Egg Ambassador 2015 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต บางใหญ่ เพื่อค้นหาตัวแทนหนุ่มสาวสุขภาพดีมาร่วมเป็นฑูตรณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่

แข่งขันทำข้าวกล่อง "TPA Bento Champion 2015"

แข่งขันทำข้าวกล่อง "TPA Bento Champion 2015"

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทำข้าวกล่อง "TPA Bento Champion 2015" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท

กำหนดระยะเวลา

Deadline: 
Fri, 2015-11-06 16:00

ประกวดวีดีโอรีวิว "Galaxy The Explorer by Samsung Galaxy"

ประกวด "Galaxy The Explorer by Samsung Galaxy"

Samsung Galaxy ขอเเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวด "Galaxy The Explorer by Samsung Galaxy" ชิงรางวัลเที่ยวเมืองในฝันฟรี มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท

กติกา

Deadline: 
Fri, 2015-11-27 16:00

ประกวดออกแบบพื้นที่แสดงสินค้า "THS Universal Design Contest"

ประกวดออกแบบพื้นที่แสดงสินค้า "THS Universal Design Contest"

บริษัท เตียวฮง สีลม จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลง่นเข้าร่วมการประกวดออกแบบพื้นที่แสดงสินค้า "THS Universal Design Contest" ภายใต้หัวข้อ “พื้นที่สื่อวัสดุ ดีไซน์เพื่อทุกคน” ชิงเงินรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรต

Deadline: 
Mon, 2015-11-30 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.