^ Back to Top

November 2014

ประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี 2558

ประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี 2558

สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี 2558 ชิงถ้วยพระราชทานทั้ง 6 ถ้วย

Deadline: 
Sat, 2015-01-31 18:00

ประกวดโครงการค่ายอาสา ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้”

ประกวดโครงการค่ายอาสา ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้”

อำพลฟูดส์ ร่วมกับ วอยซ์ ทีวี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการค่ายอาสา ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้” 10 โครงการที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนโครงการละ 20,000 บาท พร้อมโต๊ะและเก้าอี้นักเรียน

Deadline: 
Wed, 2014-12-31 16:00

ประกวดโครงการ ในโครงการ "ชุมชน คนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ"

ประกวดโครงการ ในโครงการ "ชุมชน คนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ"

ศูนย์คนรุ่นใหม่ใจอาสาเพื่อผู้ประสบภัย หรือ Gen-V ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เยาวชนหรืออาสาสมัครในชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ ในโครงการ "ชุมชน คนรุ่นใหม่ เตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ" ชิงทุนสนับสนุนกิจกรรมภายใต้โครงการ ไม่เกิน 150,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2014-12-26 16:00

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2558 (TPA Robot Contest Thailand Championship 2015) ชิงรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร และเป็นตัวแทนประเท

Deadline: 
Fri, 2015-01-23 17:00

แข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๙

แข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๙

ภาควิชาพฤกษศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางพฤกษศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ ๙ ชิงชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุม

Deadline: 
Fri, 2014-12-19 16:00

ประกวดแต่งเพลง B2 Song Season 4 “I am B2”

ประกวดแต่งเพลง B2 Song Season 4

B2 Boutique & Budget Hotel ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลง B2 Song Season 4 “I am B2” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2015-02-28 23:59

ขัวศิลปะสนทนา What's Cooking : Thaiwijit X Angkrit

ขัวศิลปะสนทนา What's Cooking : Thaiwijit X Angkrit

Art Bridge Conversations : ขัวศิลปะสนทนา What's Cooking : Thaiwijit X Angkrit

Seminar date: 
Sunday, 2014, December 7 - 17:00 to 19:00

ประกวดเต้น "B+L FLASHMOB University Dance Challenge"

B+L FLASHMOB University Dance Challenge

Bausch & Lomb ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเต้น "B+L FLASHMOB University Dance Challenge" ชิงรางวัลมูลค่า 50,000 บาท

กติกาสำหรับเข้าร่วมการแข่งขัน

Deadline: 
Sun, 2015-01-25 (All day)

ผลการประชันกลอนสดและประกวดบทร้อยกรอง

ผลการประชันกลอนสดและประกวดบทร้อยกรอง เนื่องในงานประชันกลอนสดเฉลิมพระเกียรติครั้งที่ ๙  "ร้อยกวีเฉลิมพระเกียรติ" ณ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑  พฤศจิกายน ๒๕๕๗ สรุปผลรางวัล

ประกวด The Mall MINI SANTA CONTEST

ประกวด The Mall MINI SANTA CONTEST

ศุนย์การค้า THE MALL งามวงศ์วาน,บางกะปิ, บางแค ขอเชิญน้องๆ ที่มีอายุระหว่าง 4 - 10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด The Mall MINI SANTA CONTEST ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ

Deadline: 
Tue, 2014-12-16 16:00

ประกวดภาพถ่าย “สุข...สุดสุดที่เลย”

ประกวดภาพถ่าย “สุข...สุดสุดที่เลย”

จังหวัดเลย ร่วมกับ ชมรมสื่อเสรีเลย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “สุข...สุดสุดที่เลย” ในงานกาชาดดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2558 ชิงเงินรางวัลรวม 60,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

Deadline: 
Thu, 2015-01-15 16:00

ประกวด MINI SANTA CONTEST THE MALL

ศูนย์การค้า The Mall สาขา งามวงศ์วาน / บางแค / บางกะปิ ได้กำหนดจัดกิจกรรม การประกวดเพื่อเฟ้นหาหนูน้อยน่ารัก อายุระหว่าง 4 - 10 ปี (นับตามปี พ.ศ.

ประกวดแผนประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “มารู้จักพลังงานปลูกได้กันเถอะ”

ประกวดแผนประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “มารู้จักพลังงานปลูกได้กันเถอะ”

บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จากัด (มหาชน) ในกลุ่มดั๊บเบิ้ล เอ เพาเวอร์ ร่วมกับ กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ.), กระทรวงพลังงาน สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย (TEI), องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD) และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนั

Deadline: 
Sun, 2014-12-21 16:00

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเส้นใยไหมครั้งที่ 2

ประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเส้นใยไหมครั้งที่ 2

ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านไหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากเส้นใยไหมครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการ “2nd KU Silk Award” กับแนวคิด “Eco Silk; Living with green design”

Deadline: 
Thu, 2015-01-15 16:00

ประกวดสร้างสรรค์สื่อทีวี หัวข้อ “วัยรุ่นกับการลงทุน” โครงการ "Media Me Idea นักคิดผลิตสื่อ"

ประกวดสร้างสรรค์สื่อทีวี หัวข้อ “วัยรุ่นกับการลงทุน”

บริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่อทีวี หัวข้อ “วัยรุ่นกับการลงทุน” โครงการ "Media Me Idea นักคิดผลิตสื่อ" สร้างสรรค์ในรูปแบบใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น รายการ สารคดี เกมโชว์ หรือว่าหนังสั้น แต่ต้องให้แ

Deadline: 
Fri, 2015-01-16 12:00

Members Online

There are currently 0 users online.