^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวด "Kid's Dance Contest"
ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ (วัชรพล) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "Kid's Dance Contest" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมพร้อมถ้วยเกียรติยศ คุณสมบัติผู้สมัคร ผู้ประกวด ...
ประกวด "แซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง" ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “Open Sandwich แซนด์วิชเปิดหน้าหลากสีสัน”
ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ตราฟาร์มเฮ้าส์ ขอเชิญน้องๆ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "แซนด์วิชจานเด็ดคนเก่ง"ครั้งที่ 16 ภายใต้แนวคิด “Open Sandwich แซนด์วิชเปิดหน้าหลากสีสัน”...
ประกวดเต้น "Harbor Pattaya Cove Seed 2017"
ศูนย์การค้า ฮาร์เบอร์ พัทยา ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น "Harbor Pattaya Cove Seed 2017" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ คุณสมบัติ ไม่จำกัดเพศ /ไม่จำกัดอายุ...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เมืองสายน้ำสามเวลา”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม ร่วมกับ สมาพันธ์สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย และ PHOTOTECH ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ประจำปี 2560 หัวข้อ “เมืองสายน้ำสามเวลา”...
ประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8th UOB Painting of the Year
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมยูโอบี ครั้งที่ 8 : 8th UOB Painting of the Year ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสในได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นศิลปินในพำนัก ณ...
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี”
ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ออมศิลป์ ใต้ร่มพระบารมี” ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร...
ประกวด iPrice Innovator’s Grant 2017
iPrice Group ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด iPrice Innovator’s Grant 2017 ชิงรางวัลรวมมูลค่ามากถึง 1,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ วัตถุประสงค์...
ประกวดออกแบบ Mascot สัญลักษณ์ สจล.
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Mascot สัญลักษณ์ สจล. ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท...
ประกวด Missteen Bangkok Season 2
สถาบัน Club Model ร่วมกับ ศูนย์การค้าพาลาเดียม ไอที ประตูน้ำ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด Missteen Bangkok Season 2 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท และอาจมีสิทธิ์เข้าร่วมงานกับ Club Model...
ประกวดตราสัญลักษณ์ และภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ "มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง"
มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง เชียงใหม่ ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ และภาพยนตร์สั้นเพื่อประชาสัมพันธ์ "มูลนิธิสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช โรงพยาบาลสวนปรุง"...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย : The Diversity of Muslim Lives in Thailand"
กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความหลากหลายของวิถีชีวิตมุสลิมในประเทศไทย : The Diversity of Muslim Lives in Thailand"...
แข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียและประเทศรัสเซีย (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)
กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-รัสเซียและประเทศรัสเซีย เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ต้องมนตร์อีสานใต้”
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ (เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา...
ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560...
ประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ SMEs Start up Awards 2017
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ SMEs Start up Awards 2017 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.