^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ ๒ : Horse Young Writer Awards 2018 “บันทึกสิ่งดีๆ...รายวัน”
บริษัท นานมี จำกัด - สำนักพิมพ์ทองเกษม  ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย ครั้งที่ ๒ : Horse Young Writer Awards 2018 “บันทึกสิ่งดีๆ...รายวัน”...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เบิ่งตะเวนริมโขง"
กลุ่มจังหวัดวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำโขง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เบิ่งตะเวนริมโขง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท และแพคเก็จท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดลุ่มแม่น้ำโขง...
ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” ประจำปี 2561
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา...
ประกวด "Beauty Review Battle 2018 รีวิวชิคพลิกความสวย"
เลท มี อิน บิวตี้ มูสโฟมโสมป่า ร่วมกับ มาลี เฮลติพลัส และ C Channel ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Beauty Review Battle 2018 รีวิวชิคพลิกความสวย" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "...
ประกวดเต้น Yanhee Dance "สวยสั่งได้"
โรงพยาบาลยันฮี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเต้น Yanhee Dance "สวยสั่งได้" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท กติกาการประกวด ไม่จำกัดเพศและอายุของผู้สมัคร สามารถเต้นเดี่ยว...
ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “...
ประกวด "OTOP Junior Contest ปี 2" ก้าวแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP
กรมมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวด "OTOP Junior Contest ปี 2" ก้าวแรกสู่การเป็นผู้ประกอบการ OTOP ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า...
ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๒
สํานักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจําพุทธศักราช ๒๕๖๒ หัวข้อ “กาลเทศะตามนัยพระพุทธศาสนา” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๐,๐๐๐ บาท...
ประกวดทำคลิปวิดีโอ "OneSiam The Extraordinary Clip"
OneSiam ร่วมกับ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด และ บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดทำคลิปวิดีโอ "...
ประกวดคลิป VLOG หัวข้อ วข้อ “VLOG THAILAND เปิดเมืองไทยให้โลกรู้”
โครงการสิงห์สร้างสรรค์คนทีวี โดย บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด และ บริษัท สาระดี จำกัด ในเครือบริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VLOG หัวข้อ “VLOG...
ประกวดนิยายในโครงการ “เด็กฟุ้งสร้าง”
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับ ธัญวลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยายในโครงการ “เด็กฟุ้งสร้าง” ชิงโอกาสลงเป็นนิยาย ‘ฟินสุดหยุดไม่ได้’ บนหน้าเว็บของธัญวลัย พร้อมใบประกาศนียบัตร...
แข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕-๖ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงรางวัลราชบัณฑิตยสภาสรรเสริญ พร้อมเงินทุนการศึกษามูลค่ารวม ๖๐,๐๐๐ บาท...
ประกวดหนังสั้น “Safe for love รักป้องกัน รักกี่วันก็ปลอดภัย”
กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำนักอนามัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น “Safe for love รักป้องกัน รักกี่วันก็ปลอดภัย”...
แข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย "Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019"
บริษัท Huawei ประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ด้านเครือข่าย "Huawei ICT Competition Thailand 2018-2019"...
ประะกวด "โครงการ FIT In 60 Days by Pfizer ปี 2"
Pfizer ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประะกวดการดูแลรักษาสุขภาพ "โครงการ Fit in 60 Days by Pfizer Year 2 : พิชิตสุขภาวะใน 60 วันกับไฟเซอร์ ปี 2" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.