^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ท อินเตอร์เนชันแนล โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “Myth”
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ช้าง ไฟน์อาร์ท อินเตอร์เนชันแนล โฟโต คอนเทสต์ ครั้งที่ 8 หัวข้อ “...
ประกวดภาพถ่าย ”แชะภาพ แชร์สุข ชิงรางวัล”
สำนักพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์กรมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ”แชะภาพ แชร์สุข ชิงรางวัล” ชิง iPhone 11 พร้อมของรางวัลอีกมากมาย...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 100 ปี กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้) 100 ปี กระทรวงพาณิชย์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร...
ประกวดบทกวีไฮกุครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 หัวข้อ "กีฬา"
สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ และ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทกวีไฮกุครั้งที่ 16 ประจำปี พ.ศ. 2562-2563 หัวข้อ "กีฬา"...
ประกวดภาพถ่าย “Scene of CHOUI FONG Photo contest”
ไร่ชาฉุยฟง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Scene of CHOUI FONG Photo contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท กติกาการประกวด ภาพถ่ายทัศนียภาพของไร่ชาฉุยฟง...
ประกวดคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด "วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง"
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด "วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง"...
ประกวดออกแบบสกิน "Miss RoV Design Contest"
Garena ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสกิน "Miss RoV Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท คุณสมบัติผู้เข้าร่วมแข่งขัน การประกวดจะเป็นรูปแบบรายบุคคลเท่านั้น...
แข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา โครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562
สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันความเป็นเลิศทางด้านสังคมศึกษา โครงการสังคมศึกษาวิชาการ ครั้งที่ 4...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSUIC) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยนานาชาติ วิทยาเขตหาดใหญ่...
ประกวดวาดภาพเกมนิยายแชท Call Me Master หัวข้อ "ฉากจบในฝัน"
GAMEINDY ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเกมนิยายแชท Call Me Master หัวข้อ "ฉากจบในฝัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท การส่งผลงาน วาดภาพ Fanart เกม Call Me Master...
แข่งขัน “Imagine the Future Scenarios Competition 2020 - Thailand Competition”
Shell (ประเทศไทย) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “Imagine the Future Scenarios Competition 2020 - Thailand Competition” ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันที่สิงคโปร์...
ประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง”
สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “เสน่ห์คลองบางหลวง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า 32,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร จากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร...
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "มนต์เสน่ห์คลองบางหลวง"
สำนักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "มนต์เสน่ห์คลองบางหลวง" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยเกียรติยศ และเกียรติบัตร ประเภทการประกวด...
ประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM”
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 18 - 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “สวมโลกใบใหม่ให้ CONDOM” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดแต่งนิยายเรื่องสั้น "ธัญล่าฝัน ตอน เรื่องสั้นสายมู เสกนิยายด้วยปลายปากกา"
ธัญวลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งนิยายเรื่องสั้น "ธัญล่าฝัน ตอน เรื่องสั้นสายมู เสกนิยายด้วยปลายปากกา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมออกเล่มกระดาษจากธัญวลัย...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod