^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดออกแบบตราประจำสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี
สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราประจำสถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี ชิงเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร...
แข่งขัน "Jinpao Automation Contest 2018"
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ Jinpao Precision Industry Co.,Ltd. ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขัน "Jinpao...
ประกวดร้องเพลงลูกกรุงระดับเยาวชน “พาราไดซ์ พาร์ค เพลินเพลง ลูกกรุง”
Paradise Park ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกกรุงระดับเยาวชน “พาราไดซ์ พาร์ค เพลินเพลง ลูกกรุง” ชิงทุนการศึกษา พร้อมของรางวัลอื่นๆ คุณสมบัติผู้เข้าประกวด เยาวชน อายุ 7 - 12 ปี...
ประกวดศิลปการสร้างสรรค์งานเขียน หัวข้อ “ความดีเล็ก ๆ ของฉัน ที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา”
โครงการแรงบันดาลใจจากธรรมราชา สนับสนุนโดย สสส. ขอเชิญ นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปการสร้างสรรค์งานเขียน หัวข้อ “ความดีเล็กๆ ของฉัน ที่มีแรงบันดาลใจจากธรรมราชา” ชิงรางวัล...
ประกวด "Harper's BAZAAR Asia NewGen Fashion Award 2018"
Harper's Bazaar ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Harper's BAZAAR Asia NewGen Fashion Award 2018" ชิงทุนการศึกษาสถาบันระดับโลก...
ประกวดภาพวาดระบายสี ปี 3 กับ NAGAS LED หัวข้อ "แสงแห่งอนาคต : Lighting for future"
Nagas LED ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี ปี 3 กับ NAGAS LED หัวข้อ "แสงแห่งอนาคต : Lighting for future" ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่้า 200,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร...
ประกวดรออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของอาเซียน "ASEAN Furniture Design Contest 2018"
กรมทรัพย์สินทางปัญญา ร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศสมาชิกอาเซียน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรออกแบบเฟอร์นิเจอร์ของอาเซียน "ASEAN Furniture Design Contest 2018"...
ประกวด "คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 4 : KIDSAI THAILAND Season 4"
บริษัท 360 องศา เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15-18 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "คิดใส ไทยแลนด์ ซีซั่น 4 : KIDSAI THAILAND Season 4" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 500,000 บาท รูปแบบ...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "MBK Scape"
อีสบอนน์ ร่วมกับศูนย์การค้า MBK Center ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "MBK Scape" ชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท หัวข้อ "MBK Scape" (การถ่ายภาพลักษณะ Landscape...
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ "โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ : Bridge 2 Inventor challenge 2018"
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ "โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ : Bridge 2 Inventor challenge 2018" หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพระบายสี “ระบายภาพและเฉดสีให้เป็นธรรมชาติ Season 3
MASTER ART MASTER SERIES ขอเชิญนักเรียน ประกวดวาดภาพระบายสี “ระบายภาพและเฉดสีให้เป็นธรรมชาติ Season 3” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดพิเศษในชีวิต ณ...
ประกวดออกแบบบ้านไฮเอนด์ "Luxury House Design Contest"
The Emperor House ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านไฮเอนด์ "Luxury House Design Contest" ในโครงการ The PHENOMENON "เราไม่ใช่แค่สร้างบ้าน เราสร้างสิ่งมหัศจรรย์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม...
ประกวดออกแบบแฟชั่น Reco Young Designer Competition 2018
Indorama Ventures ขอเชิญนักเรียน นักออกแบบอิสระ และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่น Reco Young Designer Competition 2018 ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท ผลงานการออกแบบแฟชั่น (...
ประกวดออกแบบลายเสื้อยืดภาพยนตร์ Sicario : Day of the Soldado หัวข้อ "NO RULES T-SHIRT WAR”
Mongkol Major ร่วมกับ Major Cineplex ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อยืดภาพยนตร์ Sicario : Day of the Soldado หัวข้อ "NO RULES T-SHIRT WAR” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,...
ประกวด "แฟชั่นชุดกันฝนสุดคูล"
ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ (วัชรพล) ขอเชิญน้องๆ อายุ 3 - 14 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "แฟชั่นชุดกันฝนสุดคูล" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท วิธีการสมัคร รับสมัครน้องๆ อายุ 3-14 ปี...

หน้า

Members Online

There are currently 0 users online.