^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวด “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future”
ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “โครงการพัฒนาศิลปหัตกรรมร่วมกับเยาวชนและภาคการศึกษา : Craft the Future” ชิงเงินสนับสนุน...
ประกวดวาดภาพการ์ตูนเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่า
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์ดุสิต ขอเชิญผู้สนใจอายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพการ์ตูนเพื่อการอนุรักษ์และปกป้องสัตว์ป่า ชิงเงินรางวัล พร้อมบัตรเข้าชมสวนสัตว์ฟรี และใบประกาศนียบัตร...
ประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "ธรรมชาติสร้างชีวิต : Nature Creates Life"
คณะวนศาสตร์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "ธรรมชาติสร้างชีวิต : Nature Creates Life" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๖,๐๐๐ บาท...
ประกวดวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) โครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้”
มูลนิธิปันปัญญา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี (สีชอล์ค) โครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 20,000 บาท วัตถุประสงค์...
ประกวดสิ่งประดิษฐ์สำหรับเมกเกอร์รุ่นใหม่ หัวข้อ “Green Innovation นวัตกรรมโลกสีเขียว”
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)...
ประกวดคลิปวิดีโอ “ยุติธรรมกับประชาชน”
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “ยุติธรรมกับประชาชน” ภายใต้โครงการสื่อสร้างสรรค์ความยุติธรรม ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2018
สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ Thailand ICT Awards 2018 (TICTA 2018) เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขัน...
ประกวดมิวสิควิดีโอ "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี ๒๕๖๑
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ร่วมกับ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควิดีโอ "ช่อสะอาดต้านทุจริต" ประจำปี ๒๕๖๑...
ประกวดภาพถ่าย “ภาพประทับใจ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ภาพประทับใจ 20 ปี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ผู้มีสิทธิ์ส่งเข้าประกวด ประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดอายุ...
ประกวดคลิปวีดีโอเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย หัวข้อ “วัยรุ่นเชียงรายโชว์เหนือ”
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาชาวเชียงราย และนิสิต นักศึกษาที่ศึกษาในจังหวัดเชียงราย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอเส้นทางท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย หัวข้อ “...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo ในโอกาสครบรอบ 30 ปี คิงส์เมนฯ
บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ Logo ในโอกาสครบรอบ 30 ปี คิงส์เมนฯ ชิงรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดงานเขียนเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์ธรรมวรรณกรรุ่นใหม่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘ หัวข้อ “ผู้นำที่แท้”
สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง ๑๓ - ๑๘ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนเยาวชน เพื่อสร้างสรรค์ธรรมวรรณกรรุ่นใหม่ สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๘ หัวข้อ “ผู้นำที่แท้”...
ประกวดออกแบบปรับปรุงร้านโชห่วยต้นแบบ 4.0 ภายใต้แนวคิด “ผนึกกำลัง สรรค์สร้างโชห่วยต้นแบบ”
Makro ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบปรับปรุงร้านโชห่วยต้นแบบ 4.0 ภายใต้แนวคิด “ผนึกกำลัง สรรค์สร้างโชห่วยต้นแบบ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท...
ประกวด Clip VDO “แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน”
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO “แค่ปรับ ราชการก็เปลี่ยน” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร วัตถุประสงค์...
ประกวดเรื่องราวของสุดยอดครูอาชีวะผู้เป็นต้นแบบ อยู่ในความประทับใจ ตอน “ครูเราเจ๋ง เก่งอยากอวด”
มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญนักเรียนระดับชั้น ปวช./ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องราวของสุดยอดครูอาชีวะผู้เป็นต้นแบบ อยู่ในความประทับใจ ตอน “ครูเราเจ๋ง เก่งอยากอวด” ในโครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ...

หน้า

Members Online

There are currently 0 users online.