^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดระบายสี Barbie 2019
บงกชพับลิชชิ่ง ขอเชิญน้องๆ อายุ 4 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี Barbie 2019 ชิงรางวัลกว่า 150,000 บาท กติกากาประกวด ใช้ภาพประกวดระบายสีบาร์บี้ที่แถมมากับสมุดระบายสี “Barbie...
ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ 90 วินาที หัวข้อ “เด็กคิดบวก : Positive Attitude”
โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช เชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ 90 วินาที หัวข้อ “เด็กคิดบวก : Positive Attitude” ชิงทุนการศึกษา พร้อมพร้อมโล่เกียรติคุณ...
ประกวด "Future Park Junior Talent Award 2019"
Future Park ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 6-15 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Future Park Junior Talent Award 2019" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 110,...
ประกวดออกแบบ "คอกกั้นขยะ พับได้" สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร
บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "คอกกั้นขยะ พับได้" สำหรับพื้นที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานคร ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท...
ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน
ศูนย์อาเซียนศึกษา ดร.ถนัด คอมันตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดออกแบบมาสคอต (MASCOT) สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร RMU
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (MASCOT) สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร RMU ชิงเงินรางวัล...
ประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง” ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562
มูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “จิตรกรรมบัวหลวง” ครั้งที่ 41 ประจำปี 2562 ชิงเงินรางวัล พร้อมเหรียญรางวัล และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ ประเภทของงานจิตรกรรม...
ประกวดภาพถ่าย “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “50 ปี การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย”...
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา อายุระหว่าง 15 - 20 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร วัตถุประสงค์...
ประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ "Color of Lifeสีสันแห่งชีวิต"
ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายด้านศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 4 หัวข้อ "Color of Lifeสีสันแห่งชีวิต" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร หัวข้อการประกวด "Color of Life สีสันแห่งชีวิต"...
ประกวดการตีกลองแห่งประเทศไทย : The Drums Competition of Thailand "Overdrive Drum Fact 3 The Drum Battle"
Overdrive ขอเชิญมือกลอง สมัครเข้าร่วมการประกวดการตีกลองแห่งประเทศไทย : The Drums Competition of Thailand "Overdrive Drum Fact 3 The Drum Battle" ชิงรางวัล 100,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร มือกลอง...
ประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ"
กรมกิจการพลเรือนทหารบก ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพและภาพยนตร์สั้น โครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 8 "We Do Volunteer ทำให้ ด้วยใจ"...
ประกวดหนูน้อยนักเล่านิทาน หัวข้อ "กาลครั้งหนึ่ง" ปีที่ 3
Kizventure Park ขอเชิญน้องๆ อายุ 3 - 13 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยนักเล่านิทาน หัวข้อ "กาลครั้งหนึ่ง" ปีที่ 3 ชิงทุนการศึกษา พร้อมเป็นสมาชิก Kizventure Park การสมัครประกวด...
ประกวดภาพถ่ายเชิงท่องเที่ยว หัวข้อ "มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ"
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเชิงท่องเที่ยว หัวข้อ "มนต์เสน่ห์เมืองเหนือ ภูมิปัญญาถิ่นผ้าทอ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,...
ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย หัวข้อ “LANNA CATH SHOW : DESIGN CONTEST”
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่พื้นที่ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1...

หน้า

Members Online

There are currently 0 users online.