^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest"
สยามบอร์ดเกม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอต "Siam Board Games Mascot Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และของที่ระลึก...
ประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 : Young Thai Artist Award 2020
มูลนิธิเอสซีจี ขอเชิญเยาวชนไทย อายุระหว่าง 18-25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรางวัลยุวศิลปินไทย ประจำปี 2563 : Young Thai Artist Award 2020 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า...
ประกวด MV ประกอบเพลง "ให้รัก…พาเราไป"
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มีบทบาทภารกิจในการส่งเสริมคุณธรรมของสังคมไทย ด้วยความมีวินัย พอเพียง สุจริตและจิตอาสา “ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว...
ประกวดคลิปวีดีโอเพลงแรพ หัวข้อ "Stop Fake News รณรงค์ต่อต้านข่าวปลอม"
Save News Thailand ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอเพลงแรพ หัวข้อ "Stop Fake News รณรงค์ต่อต้านข่าวปลอม" ชิงเงินรางวัล กติกาการประกวด ประกวดคลิปวีดีโอทำเพลงแรพ (Rapper)...
ประกวดวาดภาพระบายสี "วันสำคัญของเรา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา"
น่ำเอี้ยง ขอเชิญนักเรียนชั้นอนุบาลและประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี "วันสำคัญของเรา" ครั้งที่ 1 หัวข้อ "วันอาสาฬหบูชา" ชิงทุนการศึกษา และของรางวัล วัตถุประสงค์...
ประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 : National Innovation Awards 2020”
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 : National Innovation Awards 2020” ชิงรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563...
ประกวดออกแบบโปสเตอร์ งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลีภัย ครั้งที่ 9
UNHCR ประจําประเทศไทย ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ งานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลีภัย ครั้งที่ 9 ชิงประกาศนียบัตรจาก UNHCR และผลงานจะได้นําไปใช้ประชาสัมพันธ์ตลอดงานเทศกาลภาพยนตร์ผู้ลี้ภัย...
ประกวดบทความท่องเที่ยว “เขียนเรื่อง...รอนะ”
อ.ส.ท. ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความท่องเที่ยว “เขียนเรื่อง...รอนะ” ชิงเงินรางวัลเรื่องละ 1,000 บาท ที่มา อ.ส.ท. เปิดรับต้นฉบับจากทางบ้าน เพิ่มทักษะด้านงานเขียน...
ประกวด "ครีเอทกล่องใหม่ให้ Domino’s หน่อย" โจทย์ "Happy Moments With Domino’s"
Domino’s Pizza ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ครีเอทกล่องใหม่ให้ Domino’s หน่อย" โจทย์ "Happy Moments With Domino’s" (ช่วงเวลาแห่งความสุขกับโดมิโน่ส์ พิซซ่า) ชิงรางวัลกินฟรี Domino’s Pizza...
ประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest 2020 หัวข้อ “Images of Futures: FUTURELAND” (ภาคใต้)
สถาบันการมองอนาคตนวัตกรรม (IFI) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ NIA Creative Contest...
ประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3
มูลนิธิปันปัญญา ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3 ชิงทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท...
ประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid 19)"
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานนวัตกรรมส่งเสริมสิทธิมนุษยชน หัวข้อ "สิทธิมนุษยชนกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา...
ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "NATIONAL YOUTH DESIGN AWARDS"
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "...
ประกวดงานเขียนในกิจกรรม WILD WRITE ชวนเล่าเรื่องจากป่าสู่เมือง
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนในกิจกรรม WILD WRITE ชวนเล่าเรื่องจากป่าสู่เมือง ชิง SPECIAL GIFT SEUB ของที่ระลึกสุดพิเศษ แนวคิด...
โครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญน้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ...

หน้า

Members Online

There are currently 0 users online.