^ Back to Top

ประกวดคอนเทนต์

ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ "Travel Content Contest"

ประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ "Travel Content Contest"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานคอนเทนต์ ท่องเที่ยวไทย ภาพถ่าย หรือ วีดีโอ "Travel Content Contest" ชิงรางวัล และของที่ระลึก

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2021-06-15 16:30

ประกวดคอนเทนต์ภายใต้แคมเปญ "ยอใหญ่มาก"

ประกวดคอนเทนต์ภายใต้แคมเปญ "ยอใหญ่มาก"

ส.ขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคอนเทนต์ภายใต้แคมเปญ "ยอใหญ่มาก" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประเภทผลงาน

หมดเขต: 
ศ, 2021-05-21 16:30
Subscribe to RSS - ประกวดคอนเทนต์

Members Online

There are currently 0 users online.