^ Back to Top

EV CUP 2019

แข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 “EV CUP 2019”

แข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 “EV CUP 2019”

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ กลุ่มพันธมิตรยานยนต์ไฟฟ้าไทย ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี หรืออนุปริญญา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาต้นแบบยานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 2 “EV CUP 2019” ชิงแงินรางวัล พร้อมทุน

หมดเขต: 
อา, 2019-08-25 16:30
Subscribe to RSS - EV CUP 2019

Members Online

There are currently 0 users online.