^ Back to Top

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 : Youth Greenovation Awards 2019 (YGA 2019)

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 : Youth Greenovation Awards 2019 (YGA 2019)

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่มปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา และนักศึกษอาชีวศึกษา (ปวช. ปวท. ปวส.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 : Youth G

หมดเขต: 
พ, 2019-07-10 (All day)

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 : Youth Greenovation Awards 2018

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 : Youth Greenovation Awards 2018

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 : Youth Gr

หมดเขต: 
จ, 2018-07-16 16:00

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 : Youth Greenovation Awards 2017

ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 : Youth Greenovation Awards 2017

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2560 : Youth Greenovation Awards 2017 ภา

หมดเขต: 
ศ, 2017-05-26 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดนวัตกรรมสีเขียว

Members Online

There are currently 0 users online.