^ Back to Top

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

ประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “Climate Change”

ประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 4) ภายใต้หัวข้อ “Climate Change”

สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทุกสาขาวิชา ร่วมโครงการประกวดการผลิตรายการโทรทัศน์ สำหรับเยาวชนระดับอุดมศึกษา (ครั้งที่ 4) ประเภทแอนิเมชั่น เจ้าส้ม ภายใต้หัวข้อ “Climate Change” ความยาวไม่เกิน 3 นาที ชิงทุนการศึกษารว

หมดเขต: 
ศ, 2013-09-06 16:00
Subscribe to RSS - สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ

Members Online

There are currently 0 users online.