^ Back to Top

วิศวกรรม

ประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2557

"รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2557

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2557 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะได้เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงาน “วันนักปร

หมดเขต: 
พฤ, 2013-08-15 02:49
Subscribe to RSS - วิศวกรรม

Members Online

There are currently 0 users online.