^ Back to Top

วันนักประดิษฐ์

ประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2557

"รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2557

ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา จากสถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมประกวดในโครงการ "รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่" ประจำปี 2557 ผลงานประดิษฐ์คิดค้นที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะได้เข้าร่วมแสดงผลงาน ในงาน “วันนักปร

หมดเขต: 
พฤ, 2013-08-15 02:49

ประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้นในโครงการ "1 โรงเรียน 1 สิ่งประดิษฐ์"

1 โรงเรียน 1 สิ่งประดิษฐ์

โครงการ "1 โรงเรียน 1 สิ่งประดิษฐ์" จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้เยาวชนในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการ สร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ คิดค้น ที่ใช้แก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติ รวมทั้งมีโอกาสในการนำเสนอผลง

หมดเขต: 
พฤ, 2013-08-15 16:00
Subscribe to RSS - วันนักประดิษฐ์

Members Online

There are currently 0 users online.