^ Back to Top

นานมี

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 4

ประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ครั้งที่ 4

บริษัท นานมี จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดทักษะภาษาจีนนานมี : 赛大能言言语语汉美南 : NAN MEE CHINESE LANGUAGE SKILL CONTEST ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อ

หมดเขต: 
จ, 2014-06-30 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต"

ประกวดเรียงความ หัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต"

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม เชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษา เรียงความหัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต" ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต" แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประถม-มัธยม

หมดเขต: 
พฤ, 2013-08-15 16:00
Subscribe to RSS - นานมี

Members Online

There are currently 0 users online.