^ Back to Top

งานเสวนา กลุ่มอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมสมัยโมเดิร์นในประเทศไทย ครั้งที่1

งานเสวนา  กลุ่มอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมสมัยโมเดิร์นในประเทศไทย ครั้งที่1

งานเสวนา กลุ่มอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมสมัยโมเดิร์นในประเทศไทย ครั้งที่1 จัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในวันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์อาษาเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามดิสคัพเวอร์รี่  เวลา  13.30 -16.30

สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมป์ ได้จัดตั้งโครงการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมสมัยโมเดิร์นในประเทศไทยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพื่อนำเสนองานกลุ่มอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโมเดิร์นในประเทศไทย 2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกในเครือข่ายการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมโมเดิร์นจากทั่วโลก3.เพื่อผลักดันให้เกิดการขึ้นทะเบียนงานสถาปัตยกรรมโมเดิร์นในประเทศไทย และเชื่อมโยงกับการจดทะเบียนสถาปัตยกรรมโมเดิร์นระดับสากล ทั้งนี้ทางสมาคมฯได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการจากองค์กรอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมโมเดิร์นนานาชาติ (DOCOMOMO INTERNATIONAL) ให้เข้าร่วมเป็นคณะทำงานสาขาใหม่  ทั้งนี้สมาคมสถาปนิกสยาม ฯจึงได้จัดงานเสวนางานสถาปัตยกรรมสมัยโมเดิร์นในประเทศไทยครั้งที่1 ขึ้น เพื่อเป็นประโยขน์ให้กับสมาชิกและผู้สนใจงานสถาปัตยกรรมสมัยโมเดิร์นในประเทศไทยในครั้งนี้

วิทยากร : ผศ.ชัยชาญ ถาวรเวช , ผศ.ดร. พีรศรี โพวาทอง , รศ.ชาตรี ประกิตนนทการ
ดำเนินรายการโดย: รศ.สุภาวดี รัตนมาศ

รับเพียง 70  ท่าน เท่านั้น ( ขอสงวนที่นั่งให้กับผู้ลงทะเบียนก่อน )
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
http://www.asa.or.th/th/node/128943
www.facebook.com/asafanpage

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Prapapan

Seminar date: 
31 ม.ค. 2015 13:30 to 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.