^ Back to Top

กิจกรรม “ยัง MOVES” พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม เวทีหนึ่งวันกับคนรุ่นใหม่ เอายังไงต่อ?

“ยัง MOVES” พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม เวทีหนึ่งวันกับคนรุ่นใหม่ เอายังไงต่อ?

“ยัง MOVES” พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม เวทีหนึ่งวันกับคนรุ่นใหม่ เอายังไงต่อ? จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ยัง MOVES” พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม เวทีหนึ่งวันกับคนรุ่นใหม่ เอายังไงต่อ?

กลุ่ม “Young Moves” ประสานพลังจัดเวทีใหญ่ “ยัง MOVES พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม”
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00-17.00 น. ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเวทีนโยบาย วงคุย ผลวิจัย ศิลปะ นิทรรศการเยาวชนคนรุ่นใหม่ตลอดทั้งวัน ตอกย้ำคนรุ่นใหม่ที่ “ยัง MOVES” พร้อมขับเคลื่อนสังคมไทยต่อไป

“Young Moves” หรือ โครงการพัฒนากลไกและยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนเพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมสุขภาวะ ได้รับการสนับสนุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ซึ่งให้ความสําคัญในการพัฒนากลไกกระบวนการทํางานร่วมกันเป็นพื้นที่กลาง (Multi-sectoral Platform) ที่ประกอบด้วยองค์กรภาคประชาสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มองค์กรของเด็กและเยาวชน (สภาเด็กและเยาวชน, กลุ่มเด็กและเยาวชนอิสระ) หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อคิดค้น นําเสนอ และ ปฏิบัติการในการขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนอย่างมีพลัง

ครั้งนี้ Young Moves ประสานพลังคนรุ่นใหม่ใหญ่กว่าเดิมตะลุยจัดกิจกรรมตามภาคต่างๆ ครบทุกภาคทั่วไทย เริ่มด้วยภาคเหนือ: จัดเป็นละครเร่เล่าถึงประเด็นทางสังคมของแต่ละพื้นที่ที่แสดงตามภาคต่างๆ ต่อด้วยภาคอีสาน: เวที Move ยัง คุณมูฟหรือยังเพื่อภาคตะวันออก ตามด้วยภาคตะวันตก และครั้งนี้จัดเต็มเวทีใหญ่เป็นครั้งแรกกับ “ยัง MOVES พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม” ของภาคกลาง โดยมีเครือข่ายเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกว่า 200 คน ในวันที่ 2 มิถุนายน 2562 ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิทรรศการเยาวชนคนรุ่นใหม่ในความเคลื่อนไหว ภายในงานประกอบด้วยบทสนทนาเรื่อง เพศ วัฒนธรรม ท้องถิ่น ชุมชน นวัตกรรม นโยบาย การเมือง และอื่นๆ กับนักวิชาการ นักเคลื่อนไหว นักกิจกรรม นักพัฒนารุ่นใหม่ และใครก็ได้ที่สนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นสนทนาวงย่อยประกอบด้วย:

 1. เกษตร ชุมชน ท้องถิ่น: คนรุ่นใหม่นอกอำเภอเมือง
 2. เพศ วัฒนธรรม ความหลากหลาย และที่มากกว่านั้น
 3. ของที่ผู้ใหญ่มองไม่เห็น: อะไรคือนวัตกรรมของคนรุ่นใหม่
 4. "ให้มีเด็กในเวทีด้วย": ตั้งคำถามต่อการมีส่วนร่วมทางสังคมของเด็ก เยาวชน คนรุ่นใหม่
 5. สภานักเรียน สภาเด็ก และอื่นๆ: อำนาจเยาวชนในโครงสร้างของผู้ใหญ่
 6. ความเคลื่อนไหวที่ปรากฏ: นักศึกษากับการเมืองไทยวันนี้ และละครถกแถลง โดยลานยิ้มการละคร

สุดท้ายจะไปจบกิจกรรมที่ภาคใต้ เราอยากจะบอกว่า “เวที Young Moves พร้อมเป็นส่วนกลางในการบันทึกรวบรวมข้อเสนอเพื่อต่อยอด สร้างความเคลื่อนไหวจากเสียงของคุณออกไปในวงที่กว้าง หากคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีอะไรจะพูด Young Moves พร้อมเป็นกระบอกเสียงให้กับคุณ แล้วมาเจอกัน”

พบกับเวที “ยัง MOVES” พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคมได้ใน

วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สำรองที่นั่ง ติดต่อคุณวิน โทร. 094-505-4465 หรือ danuchate.v@outlook.com

 • 8.30 – 9.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
 • 9.00 – 9.15 น. กล่าวต้อนรับ / ชี้แจงความเป็นมา และวัตถุประสงค์ของการจัดเวที
 • 9.20 – 10.30 น.
  • ละครโดย กลุ่มลานยิ้มการละคร จ.เชียงใหม่
  • ชี้แจงห้องย่อย 6 ห้อง
 • 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
 • 10.45 – 12.00 น. กิจกรรมประเด็นสนทนาวงย่อย ชวนแลกเปลี่ยนทัศนะ
 • 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
 • 13.00 – 14.00 น. กิจกรรมประเด็นสนทนาวงย่อย ชวนแลกเปลี่ยนทัศนะ (ต่อ)
 • 14.00 – 15.30 น.
  • การแสดง กลุ่มเยาวชนภาคใต้
  • นําเสนอข้อค้นพบและแนวทางในการพัฒนาจากห้องย่อยคนละ 10 นาที (60 นาที)
  • ผู้แทนฝ่ายนโยบาย รับฟังและแสดงทัศนะ คนละ 10 นาที (30 นาที)
   (พม.,กรมกิจการเด็กฯ, สสส.,ก.การศึกษา และ Influencer)
 • 15.30 – 16.00 น.
  • Action พลังเครือข่ายทํางานด้านเด็กและเยาวชน
  • ปิดเวที

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้าที่:

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณดนุเชษฐ วีรธนนท์

“ยัง MOVES” พลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนสังคม เวทีหนึ่งวันกับคนรุ่นใหม่ เอายังไงต่อ?ตัวอย่างประเด็นที่จะพูดตัวอย่างประเด็นที่จะพูดตัวอย่างประเด็นที่จะพูด

Seminar date: 
02 มิ.ย. 2019 09:00 to 17:00
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.