^ Back to Top

ผลประกวดเรียงความ หัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต"

มูลนิธิตั้งเซ็กกิม เชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประกวดเรียงความ ชิงทุนการศึกษา เรียงความหัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต" ทุนสนับสนุนการศึกษาสำหรับผู้ที่เรียนดี โดยเขียนเรียงความ ในหัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต" บัดนี้ผลการประกวดออกมาแล้ว สามาถเข้าไปดูรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลได้ทั้ง 100 คน ที่ http://www.nanmee.com/news_event.php?fieldID=85

ผลประกวดเรียงความ หัวข้อ "ความรู้ การศึกษา อนาคต"

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.