^ Back to Top

นักเรียน

ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award หัวขัอ "รัก"

โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ชิงถัวยพระราซทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลยามบรมราซกุมาร ครั้งที่ 5 ประจําปี 2553 ในหัวขัอ "รัก" ซึ่งเป็นความรู้สีกอันมหัศจรรย์ที่อยูในตัวเราทุกคน และเป็นเเรงบันดาลใจขับเคลื่อนให้ส่งมอบความสุข กำลังใจ และความปรารถนาดีใหักับตนเอง ครอบครัว เพึ่อน สังคม รวมไปถีงธรรมซาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้นักเรียน นักศีกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไ

หมดเขต: 
อา, 2010-10-31 (All day)

ประกวดบทความด้านพลังงาน

BEAT เชิญชวน ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับชั้นความรู้ ที่ห่วงใยเรื่องพลังงาน ส่งประกวดบทความด้านพลังงาน โครงการแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงาน BEAT 2010 ต้องการประกวดบทความดีๆ ด้านพลังงานที่อ่านง่าย สำหรับประชาชนคนไทย

ประเภทของบทความเป็นอย่างไร ?

 • สร้างความตระหนักในเรื่องพลังงาน
 • Tips และเทคนิคประหยัดพลังงานที่ใครๆ ควรรู้
 • เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่น่าสนใจ

ประกวดงานเขียน รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 12

ประกวดงานเขียน ที่ไม่จำกัด เพศ อายุ รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 12 เวทีสร้างโอกาสสำหรับ คนมีฝัน เพียงแค่คุณกล้าที่จะคว้าโอกาส ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

เปิดรับสมัครผลงาน วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2553

เผยแพร่ : www.contestwar.com

ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานฯ ครั้งที่ 7

ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมร

อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับ บริษัทแม่ไม้เพลงไทย(บางกอกคาสเสท) จำกัด จัดโครงการ “การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานฯ ”ครั้งที่ 7 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อ ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทยและเป็นสื่อกลาง การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยประจำชาติ โดยการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งไทยในอุทยานฯ เปิดรับสมัครนักเรียนระดับ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานประชุมวิชาการ 12th HA National Forum

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกระดับไม่เกินระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด การออกแบบตราสัญลักษณ์ งานประชุมวิชาการ 12th HA National Forum ความงามในความหลากหลาย(Beauty in Diversity) สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม ไม่จำกัดจำนวนผลงาน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2010-11-01 (All day)

ประกวดออกแบบโลโก้ ในวาระครบรอบ 50 ปี ร.พ.คามิลเลียน

องค์กรอภิบาล ร.พ.คามิลเลียน เรียนเชิญ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (ออกแบบโลโก้) เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 50 ปี ร.พ.คามิลเลียน ชิงเงินรางวัล รวมกว่า 10,000 บาท หมดเขต สิ้นเดือนตุลาคม 2553

คุณสมบัติ

  ประกวดคลิปวิดีโอ “สร้างคลังความรู้กับทรูปลูกปัญญาดอทคอม” ครั้งที่ 1 หัวข้อ “วิดีโอสร้างสรรค์ แบ่งปันความรู้”

  ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีที่เด็กเยาวชนและผู้คนส่วนมากให้ความสนใจ เข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลาย "ทรูปลูกปัญญาดอทคอม" เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมสื่อความรู้ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการศึกษาที่เปิดโอกาสให้บุคคลทั่ว ไปร่วมแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อมุ่งสู่การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

  หมดเขต: 
  อ, 2010-11-30 (All day)

  ประกวดงานเขียน นักเรียนชั้น ม.ปลายหรือเทียบเท่า (ขยายเวลา)

  โครงการธรรมวรรณศิลป์ ประจำปี 2553 สถาบันยุวโพธิชน มูลนิธิสัมมาชีพ (ขยายเวลารับผลงาน)ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมประกวดความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานเขียน ประเภท เรื่องสั้น เรียงความ และบทกวี ในหัวข้อเกี่ยวกับ “สร้างโลกใหม่ด้วยมือเรา”

  ประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

  ประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

  “การประกวดเซ็ทเทรดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2553” เป็น การจัดประกวดต่อเนื่องจาก “การประกวดเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย” ซึ่งวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประกวดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี และในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 14 โดยมีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ัร่วมเป็นผู้สนับสนุนและจัดประกวดเยาวชนดนตรีมาเเล้ว 6 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547

  การประกวดวงดนตรี Pantip Music Award

  ศูนย์การค้า พันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน เปิดโอกาสสร้างฝัน ให้กับเหล่านิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปมาร่วมปล่อยพลังโชว์ความสามารถ ระเบิดความมันส์แบบสุด ๆ กับเวทีการประกวด Pantip Music Award เพื่อค้นหาสุดยอด วงดนตรี สู่เส้นทางแห่งความสำเร็จ ชิงถ้วยรางวัลผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

  รายละเอียด

  หมดเขต: 
  ส, 2010-10-30 (All day)

  หน้า

  Subscribe to RSS - นักเรียน

  Members Online

  There are currently 0 users online.