^ Back to Top

ประกวดดนตรีอคูสติก "Urban Music Contest 2015"

ประกวดดนตรีอคูสติก "Urban Music Contest 2015"

ศูนย์การค้า เออร์เบิน สแควร์ @ ประชาชื่น ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีอคูสติก ระดับอุดมศึกษา "Urban Music Contest 2015" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนยุคใหม่ห่างไกลยาเสพติด
2. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงความสามารถนอกรั้วมหาวิทยาลัย
3. เพื่อกระตุ้นเยาวชนให้สนใจดนตรี พัฒนาการทางด้านอารมณ์ จิตใจ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. สมัครเป็น วง/ ทีม ตั้งแต่ 2 - 4 คน
2. เยาวชนอายุไม่เกิน 18 - 24 ปี
3. จำกัดสถานศึกษาภายในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล เท่านั้น (สามารถรวมทีมจากหลายๆสถานศึกษาได้)
4. ผู้แข่งขันแต่ละคน สามารถลงแข่งขันได้เพียง 1 วงเท่านั้น
5. สมาชิกในวงต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ตั้งแต่รอบแรก ถึง รอบตัดสิน
6. ทุกคนที่เข้าประกวดจะต้องแต่งการสุภาพ ไม่สวมรองเท้าแตะ
7. ผู้สมัครไม่เคยมีงานออกอัลบั้มเพลงจำหน่าย และต้องไม่เป็นนักดนตรีในสังกัดใดมาก่อน หรือไม่มีข้อผูกมัดกับผู้ใด หรือสังกัดใดๆ ทั้งสิ้น
8. ถ้าทางคณะกรรมการจัดประกวดตรวจพบว่าท่านทุจริตหลักฐานในการสมัคร จะปรับให้หมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที

เงื่อนใขในการประกวด
1. เครื่องดนตรีที่ใช้ต้องเป็นเครื่องดนตรีสำหรับวงอคูสติกเท่านั้นไม่เกิน 4 ชิ้น

 • เครื่องสาย : กีต้าร์โปร่งไฟฟ้า, กีตาร์เบสโปร่งไฟฟ้า, ปิกเบส,  แบนโจ,  แบนไดสิน ฯลฯ
 • เครื่องสี : ซอ, ไวโอลีน ฯลฯ
 • เครื่องตี : กลองบองโก้, กลองทอม, คาฮอง(ห้ามใช้กลองกระเดื่อง)
 • เครื่องเป่า : ฟรุต, ขลุ่ย, เม้าท์ออร์แกน,  แอคคอเดียน (ยกเว้น  คีย์บอร์ด)

หมายเหตุ

 • การแข่งขันทุกรอบผู้ประกวดจะต้องนำเครื่องดนตรีมาเอง
 • เครื่องดนตรีที่ใช้ได้กับขยายเสียงเท่านั้น

2. เพลงที่ใช้ในการประกวด

 • เพลงที่ใช้ประกวดรอบคัดเลือก 1 เพลง เป็นเพลงช้า หรือเพลงเร็วก็ได้ (จำกัดไม่เกิน 5 นาที / เพลง)
 • เพลงที่ใช้ประกวดในรอบตัดสิน 2 เพลง บังคับเพลงช้า 1 เพลง และ เพลงเร็ว 1 เพลง (จำกัดไม่เกิน 5 นาที / เพลง)

3. การจับเวลาในการประกวด

 • รอบคัดเลือก : เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่เกินวงละ 10 นาที (รวมเวลาติดตั้งเครื่องดนตรี)
 • รอบตัดสิน : เวลาที่ใช้ในการประกวดไม่เกิน วงละ 15 นาที (รวมเวลาติดตั้งเครื่องดนตรี)

4. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกครั้งตามวันและเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นจะตัดสิทธิ์ออกจากการประกวด
5. คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกและการตัดสินถือว่าเป็นที่สิ้นสุดจะอุทธรณ์มิได้ คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินจะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผลงานที่มีคุณภาพเหมาะสมเข้าร่วมการแข่งขัน
6. หากผู้จัดการประกวดตรวจพบว่าเอกสารที่ท่านนำมาสมัครไม่ถูกต้องตรงตามความจริง และหรือพบคุณสมบัติในข้อหนึ่งข้อใดที่ไม่ตรงกับคุณสมบัติและเงื่อนไขที่กำหนด
ทางกองประกวดสามารถตัดสิทธิ์ออกจากการประกวดทันที รวมทั้งยึดเงินรางวัลและถ้วยรางวัลโดยไม่มีข้อแม้ใดๆ ทั้งสิ้น

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัคร
  • ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 11 ตุลาคม 2558
  • ส่งคลิปการแสดง จำนวน 1 เพลง ความยาวไม่เกิน 5 นาที พร้อมแนะนำชื่อวง, สมาชิกในวง และเบอร์ติดต่อ
  • ส่งมาที่ e-mail :sale1.urban@gmail.com หรือทาง Fanpage : urbansquare
 • ประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือก
  • วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ทาง Fanpage : urbansquare จากคลิปการแสดงที่ส่งเข้ามาจำนวน 10 วง
  • วงที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกต้องโอนเงินมัดจำ จำนวน 1,000 บาท / 1 วง ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2558 และทางคณะกรรมการจะคืนเงินมัดจำในวันที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวดรอบคัดเลือก
  • โอนเงินเข้า ชื่อบัญชี บริษัท ชดานินทร์ จำกัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนสามัคคี ประชานิเวศน์ เลขที่บัญชี 061-0-43299-9 และส่งแฟกซ์หลักฐานการชำระเงินมาที่หมายเลข 02-589-2100 หรือทาง e-mail :sale1.urban@gmail.com
 • ประกวดรอบคัดเลือก เพื่อเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 10 วง วันที่ 29 ตุลาคม 2558
  • เวลา 16.00 – 17.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด
  • เวลา 18.00 – 21.00 น. ทำการประกวด และประกาศผลวงที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
 • ประกวดรอบชิงชนะเลิศ 5 วง วันที่ 30 ต.ค.58
  • เวลา 16.00 – 17.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมการประกวด
  • เวลา 18.00 – 20.30 น. ทำการประกวดรอบชิงชนะเลิศ พร้อม ประกาศผล และมอบรางวัล

รางวัลการประกวดรอบชิงชนะเลิศ

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 7,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ
 • รางวัล Popular Vote วงดนตรีขวัญใจมหาชน ทุนการศึกษา 2,000 บาท
  หมายเหตุ
  ทางคณะกรรมการจัดการประกวดจะดำเนินการนำคลิปการประกวดของวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ เผยแพร่ทาง Fan Page URBAN SQUARE เพื่อเปิดโหวตวงดนตรีขวัญใจมหาชน POPULAR VOTE 
 • รางวัลการปลอบใจ
  • รางวัลปลอบใจวงที่ตกรอบคัดเลือก จำนวน 5 วง วงละ 1,000 บาท
  • รางวัลปลอบใจวงที่ตกรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 2 วง วงละ 1,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณอัคโรจน์ 086-340-7752  หรือ  e-mail : sale1.urban@gmail.com
 • และคุณสุรพัศ โทร.081-100-8868  e-mail : sale.urban@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณอัคโรจน์ อัครนิธพจน์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
30,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
27 ส.ค. 2015 10:00 to 11 ต.ค. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.