^ Back to Top

ประกวด Blog คนรุ่นใหม่ รักไอที ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมประกวด Blog ส่วนตัว ของน้องๆผ่าน U-Net ซึ่งเป็น Blog ส่วนตัวของสมาชิก UTown โดยเน้นเนื้อหาใน Blog เกี่ยวกับความรู้เรื่องภาวะโลกร้อน ความรู้ทางด้านไอที ความรู้หรือเทคนิคการเรียนวิชาต่างๆ โดยน้องๆจะต้องค้นหาข้อมูลต่างๆ ในเว็บไซต์แล้วนำมาโพสต์ใน U-Net ของตัวเอง เพื่อแบ่งปันข้อมูลที่ดีๆซึ่งกันและกัน ให้กับเพื่อนๆ

ส่งผลงาน Blog เข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่รักไอทีใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

1. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นสมาชิก TOT YOUNG CLUB เท่านั้น
2. ผู้เข้าประกวดต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.utown.in.th โดยจะต้องทำขึ้นมาใหม่
3. การทำ Blog จะต้องไม่มีเนื้อหาที่ขัดต่อความมั่นคงของชาติ และคุณธรรมและจริยธรรม การใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง
4. ต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูล
5. ผู้เข้าประกวดต้องเขียนบทความที่เกี่ยวกับการช่วยลดโลกร้อน 5 บทความ ที่ Diary ใน Blog ของตัวเอง
6. ภาพที่ใช้ในการประกวดควรสอดคล้องกับหัวข้อที่ได้รับ และสามารถนำมาใช้ 2 แบบดังนี้
- ทีโอที จัดเตรียมภาพเพื่อใช้ในการตกแต่ง Blog จำนวน 20 ภาพ ทั้งนี้ Blog จะต้องมี
LOGO TOT YOUNG CLUB อยู่บริเวณ หัวของ Blog และสามารถ Download ภาพประกอบได้ที่เว็บ www.tdetonline.com หรือ เว็บไซต์ www.utown.in.th
- ผู้ประกวดสามารถนำภาพประกอบอื่นๆ เข้ามาตกแต่งโดยจะต้องตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม Photoshop หรือโปรแกรมอื่นๆได้ ทั้งนี้ภาพที่นำมาตกแต่งจะต้องสอดคล้องกับหัวข้อ และ เหมาะสม

*สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552

*การส่งใบสมัคร รับใบสมัครเฉพาะ e-mail เท่านั้นโดยมีกติกาดังนี้
- E-mail ที่ส่งคือ totyoungclub@gmail.com
- ให้ตั้งชื่อเรื่องว่า ส่งผลงาน_Blog_TYC_ตามด้วย รหัสสมาชิก_จังหวัด
- ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องพิมพ์รายละเอียดลงในแบบฟอร์มใบสมัครให้ครบถ้วน แล้วแนบ ไฟล์ใบสมัคร และไฟล์รูปถ่ายของตนเองขนาดที่เห็นภาพชัดเจนและ ส่งผลลิงก์ Blog ของตัวเองที่จะเข้าประกวด มาด้วย
*นำ URL Blog ของน้องๆมากรอกที่นี่ เพื่อเข้าร่วมการโหวตจากทางหน้าเว็บ

การตัดสิน
แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ

ระดับภาค
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดผลงาน ในแต่ละภูมิภาค โดยจะคัดเลือกผลงานไว้จำนวน 2 เว็บไซต์/ภาค และ พิจารณาต่อไปในระดับประเทศ

ระดับประเทศ
บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้าน Mutimedia และตัวแทนจาก บริษัท HP , บริษัท ดิจิคราฟต์ จำกัด (ประเทศไทย) และกรมส่งเสริมสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณาตัดสินการประกวดผลงานระดับประเทศ

หมายเหตุ
1. การตัดสินของคณะกรรมการฯถือเป็นที่สิ้นสุด
2. ผลงาน Blog ที่ได้รับรางวัลการประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ร่วมกันระหว่างผู้จัดทำ Blog และ บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)
3. ผลงาน Blog ที่ได้รับรางวัล บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) สามารถเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป

รางวัล
รางวัลระดับภาค
เงินรางวัล พร้อมของที่ระลึกจาก ทีโอที

รางวัลระดับประเทศรางวัลชนะเลิศ
- Notebook HP 1 เครื่อง
- เงินรางวัล จำนวน 8,000 บาท
- โล่เกียรติยศ
- ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมของที่ระลึก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท
- โล่เกียรติยศ
- ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมของที่ระลึก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- เงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท
- โล่เกียรติยศ
- ใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมของที่ระลึก

สอบถามรายละเอียด
คณะทำงานโครงการ TOT YOUNG CLUB

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
ภาคขายและบริการภูมิภาคที่ 5 ชั้น 3
77/5 ถนนสุขุมวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ 0 3832 2184 โทรสาร 0 3832 4626 โทรศัพท์เคลื่อนที่ 08 9700 5663
E-mail: totyoungclub@tot.co.th , totyoungclub@gmail.com

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
วันประกาศผล: 
อ, 2009-12-15 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.