^ Back to Top

ประกวดถ่ายภาพ TU Photo Contest 2009

จากที่นิยมกล่าวไว้ว่า "ภาพหนึ่งภาพมีค่ากว่าพันคำ" ภาพถ่ายเก็บทั้งเรื่องราว ความทรงจำในวันวาน ที่ไม่สามารถจะย้อนกลับคืนมาได้ ขอเชิญเด็กเตรียมฯทุกท่าน เข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ TU Photo Contest 2009 ไม่จำเป็นต้องมีกล้องราคาหลักหมื่น แค่ขอให้มีใจรักการถ่ายภาพก็เพียงพอแล้ว

ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน
ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ยกเว้นสมาชิกชมรมถ่ายภาพชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หัวข้อการส่งภาพเข้าประกวด
- ศิษย์เก่า A) ระลึกความหลังครั้งเป็นเด็กต.อ. B) เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก
- ศิษย์ปัจจุบัน A) พระเกี้ยวน้อยยิ่งใหญ่ตลอดกาล B) เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก

เปิดรับสมัครและส่งผลงาน
วันที่ 1 พฤศจิกายน - 5 ธันวาคม 2552

กติกาการประกวดภาพถ่าย
1. ถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิทัลหรือกล้องฟิล์ม
2. ผู้ส่งประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายได้หัวข้อละไม่เกิน 5 ภาพ ไม่จำกัดหัวข้อ
3. ผู้ส่งประกวดจะต้องเป็นผู้ถ่ายภาพที่ส่งเข้าประกวดด้วยตนเอง และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพถ่ายทุกภาพ
ที่ส่งเข้าประกวด
4. ภาพถ่ายต้องไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ และไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน
5. ภาพถ่ายที่ผู้ประกวดส่งมาทั้งหมดถือเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้จัดการประกวด
6. ห้ามรีทัชและตัดต่อภาพ
7. ปรับแต่งภาพได้ตามความเหมาะสม ภาพถ่ายที่มีการปรับแต่งภาพผิดไปจากความเป็นจริงจะไม่ได้รับ

การพิจารณา
8. ขนาดของภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดไม่ตรงตามที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณา
9. ถ้าผู้ส่งเข้าประกวดไม่ส่งผลงานภายในวันที่กำหนด ถือว่าหมดสิทธิ์ในการส่งภาพเข้าประกวด
10. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 2 ห้ามเป็นคนเดียวกัน
11. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งผลงาน
1. ภาพถ่ายดิจิทัล
กล้องดิจิทอลทุกชนิดไม่จำกัดรุ่น
- ส่งเป็นไฟล์ JPEG ขนาดไม่ต่ำกว่า 6 ล้านพิกเซล
ส่งไฟล์ภาพไปที่ triamphotocontest@gmail.comอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยตั้งชื่อภาพดังนี้
Name_รุ่น_ห้อง_หัวข้อ_ลำดับภาพ
ตัวอย่างเช่น Triamudom_71_123_A_1.jpg
สำหรับ “พระเกี้ยวน้อยยิ่งใหญ่ตลอดกาล” ระบุ A
และหัวข้อ “เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก” ระบุ B
ระบุ ชื่อภาพ ชื่อ-สกุล ชั้น ห้อง อายุ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
แนบมาใน E-mail ที่ส่งภาพเข้าประกวด
หมายเหตุ ในกรณีที่เป็นศิษย์เก่าไม่ต้องระบุชั้นและห้อง

2. ภาพถ่ายฟิล์ม
กล้องฟีล์มทุกชนิดไม่จำกัดรุ่นและชนิดฟีล์ม
- สแกนภาพเข้าคอมพิวเตอร์โดยมีขนาดของภาพไม่ต่ำกว่า 3000 x 2000 ความละเอียด 300dpi เป็นไฟล์ JPEG
- ส่งไฟล์ภาพไปที่ triamphotocontest@gmail.comอีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน โดยตั้งชื่อภาพดังนี้
Film_Name_รุ่น_ห้อง_หัวข้อ_ลำดับภาพ
ตัวอย่างเช่น Film_Triamudom_71_123_A_1.jpg
สำหรับ “พระเกี้ยวน้อยยิ่งใหญ่ตลอดกาล” ระบุ A
และหัวข้อ “เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก” ระบุ B
- ส่งสำเนาสไลด์หรือฟิล์ม 35 มม. (โดยแผ่นสไลด์ใส่กรอบกระดาษแข็งหรือกรอบพลาสติกขนาด 2*2 นิ้ว) ทางไปรษณีย์มาที่ : 1/223 อาคารสีลมแกรนด์เทอเรสคอนโดมิเนียม ซอย ศาลาแดง ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10500

ผู้ประกวดมีสิทธิ์ส่งภาพถ่ายได้หัวข้อละไม่เกิน 5 ภาพ ไม่จำกัดหัวข้อ

การตัดสิน
คณะกรรมการจากสมาคมช่างภาพกรุงเทพฯ
- ตัดสินแยกหัวข้อโดยแต่ละหัวข้อจะมีผู้ชนะเลิศอันดับ1 จำนวน 1 คน
รองชนะเลิศอับดับ1 จำนวน 1 คน
รองชนะเลิศอันดับ2 จำนวน 1 คน
รางวัลชมเชย จำนวน 5 คน
- ในหัวข้อ “เที่ยวไทยครึกครื้น เศรษฐกิจไทยคึกคัก” จะตัดสินรวมกันทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน
ประกาศผลการตัดสิน
งานชมรมนิทรรศ ณ ห้อง 111
(วันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกที)

รางวัล
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 - หัวข้อละ 1 รางวัล :: ถ้วยรางวัลเกียรติยศ และกระเป๋ากล้องตราต้นไม้ จาก Foto File
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 - หัวข้อละ 1 รางวัล :: โล่รางวัลเกียรติยศ และอุปกรณ์เสริมจาก Foto File
รางวัลชมเชย - หัวข้อละ 3 รางวัล :: เกียรติบัตรางวัลชมเชย

- แกรนด์ไพรด์ 1 รางวัล
- ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 3 รางวัล (3 หัวข้อ)
- โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 3 รางวัล (3 หัวข้อ)
- โล่รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 3 รางวัล (3 หัวข้อ)
- แผ่นอะคิลิคขนาดเล็กรางวัลชมเชย 15 รางวัล (3 หัวข้อ หัวข้อละ 5 รางวัล)
รวม 25 รางวัล

สอบถามรายละเอียดเพิ่้มเติม : phototriamudom@gmail.com

File attachments: 
วันประกาศผล: 
ส, 2009-12-05 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.