^ Back to Top

ประกวดถ่ายรูป Trail of Central Plaza Khonkaen Photo Contest

กิจกรรมเปิดตัวเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น บนเว็บไซต์ Photo Contest

วัตถุประสงค์
1. เพื่อประชาสัมพันธ์งานเปิดตัวศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
2. สร้าง Brand Relationship ระหว่างองค์กรและลูกค้า
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายของร้านค้า (Tenant Support)
4. เพื่อสนับสนุนแผนงานการสร้าง Online Community และ CRM
5. เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้ศูนย์การค้าและเพิ่มยอดขายให้แก่ร้านค้าภายในศูนย์

รูป แบบ เนื่องด้วยทางบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) จะทำการเปิดตัวศูนย์การค้าแห่งใหม่คือ เซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น
ซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทางแผนก Interactive Media มีแผนงานที่จะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์
เพื่อให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างขึ้น บน และมีกิจกรรมให้ผู้ที่สนใจร่วมสนุกบนเว็บไซต์ ดังนี้

กิจกรรมประกวดถ่ายรูป “Trail of CentralPlaza Khonkaen Photo Contest “ มีเงื่อนไขดังนี้
1. สมัครสมาชิกเพื่อเปิด Blog สำหรับ Upload รูปเพื่อประกวด
2. รูปภาพที่นำมาประกวดต้องเป็นรูปภาพที่แสดงถึงความต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 2-30 พ.ย. 52
3. รูปภาพขนาดกว้าง 400 px.

เกณฑ์ในการตัดสิน คะแนนแบ่งเป็น 2 ส่วน
1. คะแนนความคิดสร้างสรรค์จากคณะกรรมการตัดสิน 60%
2. Blog ของผู้ประกวดท่านใดได้รับการ Vote สูงสุด 40%

ของรางวัล
ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของรางวัล เพื่อนำมาแจกให้กับผู้ร่วมกิจกรรมของเว็บไซต์ ดังต่อไปนี้

รายการ จำนวน
ของรางวัลสำหรับกิจกรรมประกวดถ่ายภาพ Trail of CentralPlaza Khonkaen รางวัลที่ 1 ประกาศนียบัตร+Gift Voucher มูลค่า 5,000 บาท
รางวัลที่ 2 ประกาศนียบัคร+Gift Voucher มูลค่า 3,000 บาท
รางวัลที่ 3 ประกาศนียบัคร+Gift Voucher มูลค่า 1,000 บาท

วิธีการร่วมสนุก
1. ถ่ายรูปคุณกับเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น ในมุมต่าง ๆ
2. ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.CentralPlaza.co.th/Khonkaen/photocontest
3. Upload รูปภาพขนาดกว้าง 400 px. เข้าสู่ระบบ พร้อมกับเขียนบรรยายความรู้สึกของรูปภาพนั้นๆ
4. สามารถส่งรูปภาพได้ไม่จำกัดจำนวน
5. ร่วมสนุกได้ตั้งแแต่วันนนี้ - 30 พ.ย. 52 และประกาศรายชื่ผู้โชคดีวันที่ 2 ธ.ค. 52
6. มอบรางวัลวันที่ 3 ธ.ค. 52 บริเวณลานกิจกรรม

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
9,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.