^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี Promenada Battle of the Bands 2015

ประกวดวงดนตรี Promenada Battle of the Bands 2015

ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี Promenada Battle of the Bands 2015 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศจากศูนย์การค้าพรอมเมนาดา ใบประกาศนียบัตร และเซ็นสัญญาแสดงดนตรีที่ Great Night Out @ PROM 3 เดือน

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ไม่จำกัดอายุของผู้สมัครเข้าร่วมประกวด
 • สมัครเป็นวง สมาชิกในวงขั้นต่ำ 3 คน และไม่เกิน 9 คน
 • ผู้สมัครแต่ละคน สามารถสมัครเข้าร่วมการประกวดอยู่ในวงเดียวเท่านั้น
 • สมาชิกในแต่ละวงจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน ตั้งแต่รอบแรกจนถึงรอบตัดสิน
 • สมาชิกในวงจะต้องไม่เคยมีผลงานอัลบั้มเพลงหรือสังกัดค่ายใดมาก่อน
 • ไม่จำกัดแนวเพลงในการประกวด
 • ไม่จำกัดประเภทเครื่องดนตรีในการประกอบการแสดง
 • ห้ามใช้อุปกรณ์ในการปรับแต่งเสียงดนตรีประเภท คอมพิวเตอร์ดนตรี, Music Synthesizer, Backing Track ทุกชนิด
 • ทางทีมงานจะเตรียมเฉพาะกลองชุด ตู้แอมป์กีต้าร์ ตู้เบส และตู้คีย์บอร์ดให้เท่านั้น ส่วนเครื่องดนตรีนอกเหนือจากนั้นให้เตรียมเอง
 • สมาชิกในวงจะต้องแต่งกายสุภาพและมีกิริยาเหมาะสมตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
 • การตัดสินของคณะกรรมการหรือทีมงานผู้จัดถือเป็นอันสิ้นสุด

วิธีการรับสมัคร

 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มผ่านทาง Facebook Promenada Chiang Mai หรือ รับใบสมัครได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา อาคาร A และ B
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งกลับที่ อีเมล์ botb.promenada@gmail.com พร้อมแนบ Link Youtube สำหรับ Demo ซึ่งมีความยาวไม่เกิน 10 นาที
 • แนบหลักฐานการสมัครในอีเมล์
  • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ (หัวหน้าวง)
  • รูปถ่ายวงดนตรี จำนวน 1 รูป (ทั้งวง)
  • CD Demo หรือ Link Youtube (ความยาวไม่เกิน 10 นาที)
 • ส่งใบสมัครก่อนมีสิทธิคัดเลือกก่อน
 • กำหนดปิดรับสมัคร 17 พ.ค. 2558

การแข่งขัน

 • รอบคัดเลือก :
  • ตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป บริเวณลานกิจกรรม ภายนอกอาคาร ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา
  • ผู้เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัว ก่อนเวลาแสดงตามที่กำหนดให้ 45นาที เท่านั้น
  • เพลงที่ใช้ในการประกวด ไม่จำกัดจำนวนเพลง สไตล์ และแนวเพลงในการเล่น
  • เวลาที่ใช้ในการประกวด วงละไม่เกิน 30 นาที (รวมเวลาในการตั้งอุปกรณ์ ห้ามเกินเวลาที่กำหนด) หากเกิน เวลาจะถูกตัดคะแนน
  • ผู้เข้าประกวดแต่งกายได้ตามสไตล์ของวง
  • ทำการแสดงการร้องและเล่นดนตรีต่อหน้าคณะกรรมการเพื่อคัดเลือกเข้าสู่ "รอบชิงชนะเลิศ"
  • ผู้เข้าประกวดจะต้องอยู่ภายในการแข่งขันตั้งแต่ต้นจนจบ
 • รอบชิงชนะเลิศ :
  • วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา
  • โดยจะนำผู้เข้าประกวดที่มีคะแนนดีที่สุดในแต่ละเดือนสองวง คัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ

เกณฑ์การตัดสิน (รวม 100 คะแนน)

 • ความมันส์บนเวที สนุกสนาน
 • ความสามารถของผู้ขับร้อง
 • ความกลมกลืนของเสียงดนตรี
 • ความลื่นไหลของวง
 • ความยากง่ายของเพลง

1. Content การเลือกเนื้อหา การจัดการแสดงของโชว์ทั้งหมด 10 %
2. Time การใช้เวลาในการแสดง 5 %
3. Creative ความคิดสร้างสรรค์ 20 %
4. Musical Ability ความสามารถทางดนตรี 20 %
5. Crowd respond ปฎิกริยาตอบสนองจากผู้ชม 10 %
6. Showmanship ความสามารถในการ Entertain 20 %
7.Vote คะแนนจากการโหวตของผู้ชม 10%
8.Social Media คะแนนจากจำนวนการ like บน Page Facebook Promenada 5%

รางวัลผู้ชนะ

 • ชนะเลิศ (1 รางวัล)
  • ถ้วยเกียรติยศจากศูนย์การค้าพรอมเมนาดา
  • เงินรางวัลและเซ็นสัญญาแสดงดนตรีที่ Great Night Out @ PROM 3 เดือน มูลค่ารวม 100,000 บาท
  • ใบประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 1 (1 รางวัล)
  • ถ้วยเกียรติยศจากศูนย์การค้าพรอมเมนาดา
  • เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท
  • ใบประกาศนียบัตร
 • รองชนะเลิศอันดับ 2 (1 รางวัล)
  • ถ้วยเกียรติยศจากศูนย์การค้าพรอมเมนาดา
  • เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท
  • ใบประกาศนียบัตร
 • รางวัลดนตรียอดเยี่ยม (1 รางวัล) เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท
 • รางวัลขวัญใจ Popular Vote (1 รางวัล) เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

หมายเหตุ รางวัลจะถือเป็นโมฆะ เมื่อผู้ชนะปฏิเสธการรับรางวัล

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/promenadachiangmai

File attachments: 
หมดเขต: 
06 มี.ค. 2015 10:00 to 17 พ.ค. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.