^ Back to Top

ประกวด SME Thailand Inno Awards 2015

ประกวด SME Thailand Inno Awards 2015

นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมโครงการประกวด SME Thailand Inno Awards 2015 เพื่อสรรหาสุดยอดสินค้าและบริการนวัตกรรม 10 ประเภท ชิงโล่รางวัล SME Thailand Inno Awards 2015 พร้อมร่วมแสดงสินค้าในงาน SME Thailand Expo 2015 สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/บริการผ่านสื่อต่างๆ ในเครือ SME Thailand และรางวัลจากผู้สนับสนุนการจัดประกวดอื่นๆ อีกมากมาย

วัตถุประสงค์
ก็เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ที่มีแบบอย่างทางความคิดในการนำเอาองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ สมควรเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และเป็นแรงกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย ให้ความสำคัญกับการนำความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการทำงานบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างความแตกต่างเป็นจุดขายและสามารถที่แข่งขันได้ในระดับสากล

การจัดประกวดแบ่งออกเป็น 10 สาขา
1. รางวัลโดดเด่นด้านความคิดสร้างสรรค์ธุรกิจบริการ
2. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยี
3. รางวัลโดดเด่นด้านดีไซน์ผลิตภัณฑ์
4. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ Reuse / Recycle
5. รางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์     
6. รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างแบรนด์
7. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม
8. รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจออนไลน์
9. รางวัลโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
10. รางวัลโดดเด่นด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์

กำหยดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2558
 • ประกาศผลการตัดสินวันที่ 15 กรกฎาคม 2558  

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
1. ผู้ประกอบการไทยทั้งในภาคผลิต ภาคการค้า และภาคบริการ
2. ดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 3 ปี (ยกเว้นรางวัลโดดเด่นด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ และรางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจออนไลน์ ดำเนินกิจการมาไม่น้อยกว่า 1 ปี)
3. สินค้า/บริการต้องมีความแตกต่างและความโดดเด่นน่าสนใจ
4. เจ้าของกิจการเป็นบุคคลสัญชาติไทย
5. เจ้าของกิจการไม่ตกเป็นข่าวในทางเสื่อมเสียในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมา

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. รูปถ่ายผลิตภัณฑ์/ผลงาน
3. ใบทะเบียนการค้า
4. ภ.พ.20
5. ใบสิทธิบัตร หรือใบรับรองต่างๆ (ถ้ามี)

รางวัลสำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกในแต่ละสาขาการประกวดจะได้รับ
1. รับโล่รางวัล SME Thailand Inno Awards 2015
2. ร่วมแสดงสินค้าในงาน SME Thailand Expo 2015 ในพื้นที่สำเร็จรู 3x3  เมตร (1 บู๊ธ)
3. สัมภาษณ์และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์/บริการผ่านสื่อต่างๆ ในเครือ SME Thailand
4. รับรางวัลจากผู้สนับสนุนการจัดประกวดอื่นๆ อีกมากมาย

วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครพร้อมแนบรูปผลิตภัณฑ์มาได้ที่

 • อีเมล์ sme_thailand@yahoo.com
 • Fax 02-2701125
 • ไปรษณีย์
  บริษัท เพนนินซูลาร์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
  100/6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพ 10400

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • คุณพีรพงษ์ 02-2701123-4 ต่อ 205
 • โทรศัพท์มือถือ 081-614-2611
Contest Type: 
Eligibility: 
หมดเขต: 
24 ก.พ. 2015 10:00 to 30 มิ.ย. 2015 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.